Help for English

STARTER

GO TO WORK vs. GET TO WORK

Roman Svozílek | 7. 2. 2016

Tato dvě spojení mnozí začátečníci považují za stejná či podobná. Opak je však pravdou. Pokračování článku »

 
leave work - odejít z práce
BrE
/ˌli:v'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌli:v'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to stop working and go home

 
start work - začít pracovat, začít v práci
BrE
/ˌstɑ:t'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌstɑ:rt'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to begin working

ELEMENTARY

Cvičení: Sloveso WORK + předložka

Marek Vít | 9. 10. 2012 | komentáře: 17

Víte, s jakými předložkami se pojí sloveso WORK? Vyzkoušejte si doplnit je do deseti vět. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: work, word, worse, worth

Roman Svozílek | 23. 8. 2017

Velice častá výslovnostní chyba nejen začínajících studentů. Umíte tato slovíčka správně přečíst?

Pokračování článku »

 
go to work - jít do práce, jet do práce
BrE
/'gəʊ tʊ 'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'goʊt̬ə'wɜ:k/ Přehrát

verb - to leave home and go to the place where you earn money

 
work - fungovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to function effectively

 
work - dílo, výtvor
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

noun - a piece of art, a book, a painting etc.

 
work - pracovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to do an activity or job, especially to earn money

 
work - práce
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

noun - the job or activity you do, especially to earn money

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: JOB / WORK

Marek Vít | 22. 12. 2013 | komentáře: 7

Anglická slova JOB a WORK rozhodně patří mezi ta, která slyším špatně použitá snad dnes a denně. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Pokračování článku »

 
work experience - pracovní zkušenost, praxe
BrE
/'wɜ:k ɪkspɪəriəns/
AmE
/'wɜ:rk ɪkspɪriəns/ Přehrát

noun - the work that a person has done in their life so far

 
work miracles - dělat divy, dělat zázraky, zázračně fungovat
BrE
/ˌwɜ:k'mɪrəklz/
AmE
/ˌwɜ:rk'mɪrəklz/ Přehrát

verb - to work impressively well

 
work up - rozčílit, rozčilovat, rozrušit
BrE
/ˌwɜ:k'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'ʌp/ Přehrát

verb - to make somebody upset, angry or excited, to make yourself upset, angry or excited

 
work on - pracovat na něčem
BrE
/'wɜ:kˌɒn/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk'ɑ:n/ Přehrát

verb - to be in the process of doing something, trying to achieve something