Help for English

 
associate - společník, kolega, partner, spolupracovník
BrE
/ə'səʊsiət/ Přehrát
AmE
/ə'soʊsiət/ Přehrát

noun - a person you work with

 
numerate - matematicky gramotný, umějící počítat
BrE
/'njʊ:mərət/ Přehrát
AmE
/'nʊ:mərət/ Přehrát

adjective - able to work with numbers

 
joinery - truhlářství, truhlařina, truhlářská práce, stolařství, stolařina
BrE
/'dʒɔɪnəri/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪnəri/ Přehrát

noun - the work of a joiner

 
carpentry - tesařina, tesařství
BrE
/'kɑ:pəntri/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rpəntri/ Přehrát

noun - the work of a carpenter

 
efficiency - efektivita, výkonnost, účinnost
BrE
/ə'fɪʃnsi/ Přehrát
AmE
/ə'fɪʃnsi/ Přehrát

noun - the ability to work effectively

 
employ - zaměstnat
BrE
/ɪm'plɔɪ/ Přehrát
AmE
/ɪm'plɔɪ/ Přehrát

verb - to give work to somebody

 
run - fungovat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - (of a machine) to work

 
serve - sloužit (někomu)
BrE
/'sɜ:v/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rv/ Přehrát

verb - to work as someone's servant

 
function - fungovat
BrE
/'fʌŋkʃən/ Přehrát
AmE
/'fʌŋkʃən/ Přehrát

verb - to operate, to work properly

 
masterpiece - mistrovské dílo
BrE
/'mɑ:stəpi:s/ Přehrát
AmE
/'mæstərpi:s/ Přehrát

noun - the work of a master

 
diligence - píle, péče, pracovitost
BrE
/'dɪlɪdʒəns/ Přehrát
AmE
/'dɪlɪdʒəns/ Přehrát

noun, formal - effort, hard and careful work

 
be on strike - stávkovat, být ve stávce
BrE
/bi: ɒn 'straɪk/ Přehrát
AmE
/bi: ɑ:n 'straɪk/ Přehrát

verb - not to work and protest against something you do not agree with at work

 
call in sick - ohlásit nemoc (telefonicky)
BrE
/ˌkɔ:lɪn'sɪk/ Přehrát
AmE
/ˌkɔ:lɪn'sɪk/ Přehrát

verb - to phone your work and say that you are ill (and not coming to work)

 
demotivated - demotivovaný
BrE
/ˌdi:'məʊtɪveɪtɪd/ Přehrát
AmE
/ˌdi:'məʊtɪveɪtɪd/ Přehrát

adjective - feeling less interested in your work

 
get back - vrátit se domů, přijít z práce
BrE
/ˌget'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌget'bæk/ Přehrát

verb - to return home (from work etc.)