Help for English

 
carbs - sacharidy
BrE
/'kɑ:bz/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rbz/ Přehrát

noun - molecules consisting of carbon, hydrogen and oxygen that are present in the food we eat, especially sugar, bread, etc.

 
biweekly - čtrnáctidenní, dvoutýdenní, jednou za dva týdny
BrE
/baɪ'wi:kli/ Přehrát
AmE
/baɪ'wi:kli/ Přehrát

adjective - happening once in two weeks

 
fortnightly - dvoutýdenní, čtrnáctidenní, jednou za dva týdny
BrE
/'fɔ:tnaɪtli/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rtnaɪtli/ Přehrát

adjective, British English - happening once in two weeks

 
all along - celou dobu, po celou dobu, už od začátku
BrE
/ˌɔ:l ə'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/ˌɔ:l ə'lɔ:ŋ/ Přehrát

adverb - from the beginning, all the time

 
helix - spirála, šroubovice
BrE
/'hi:lɪks/ Přehrát
AmE
/'hi:lɪks/ Přehrát

noun - a spiral, a spiraling line

 
apologetic - omluvný, omlouvající se
BrE
/əˌpɒlə'dʒetɪk/ Přehrát
AmE
/əˌpɑ:lə'dʒet̬ɪk/ Přehrát

adjective - giving an apology, apologizing

 
engineering - strojírenství, inženýrství, technika
BrE
/ˌenʒɪ'nɪərɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌenʒɪ'nɪrɪŋ/ Přehrát

noun - the application of scientific knowledge in the field of commerce or industry

 
trivial - bezvýznamný, nedůležitý, triviální
BrE
/'trɪviəl/ Přehrát
AmE
/'trɪviəl/ Přehrát

adjective - of little importance

 
facial - obličejový, lícní
BrE
/'feɪʃl/ Přehrát
AmE
/'feɪʃl/ Přehrát

adjective - connected with the face

 
meditation - rozjímaní, meditace
BrE
/ˌmedɪ'teɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌmedɪ'teɪʃn/ Přehrát

noun - the act of thinking deeply about something, especially in a religious or spiritual way

 
tragic - tragický
BrE
/'trædʒɪk/ Přehrát
AmE
/'trædʒɪk/ Přehrát

adjective - extremely sad, especially because it involves death

 
hurry - spěch
BrE
/'hʌri/ Přehrát
AmE
/'hɜ:ri/ Přehrát

noun - the state of having to move or do things very quickly

 
satisfying - uspokojivý
BrE
/'sætɪsfaɪɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sæt̬əsfaɪɪŋ/ Přehrát

adjective - providing what you need, making you satisfied

 
empress - císařovna, vládkyně
BrE
/'emprəs/ Přehrát
AmE
/'emprəs/ Přehrát

noun - the female ruler of an empire

 
past participle - příčestí minulé, minulé příčestí
BrE
/ˌpɑ:st pɑ:'tɪsɪpl/ Přehrát
AmE
/ˌpæst pɑ:r'tɪsɪpl/ Přehrát

noun - the form of the verb used in the passive voice, the present perfect etc. (e.g. done, gone, been, finished...)