Help for English

Jak přeložit: příroda

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.03.2016

Máme rádi přírodu, rádi chodíme do přírody, spíme v přírodě… Jak ale takové slovo příroda přeložit do angličtiny? Vystačíme si se slovem NATURE?Jak přeložit: příroda

Slovo ‘příroda’ používáme v češtině poměrně často. Snad každý si ho umí přeložit jako nature/'neɪtʃə/, ale bohužel to bohužel není vždy správný překlad. Studenti se potom dopouští zásadních chyb.

nature

Příroda – nature – v angličtině totiž neoznačuje konkrétní místo ani konkrétní věci v přírodě jako stromy, květiny apod. Zahrnuje jakoby vše, co na světě nestvořil člověk, tedy vše včetně rostlin, živočichů, nerostů, přirozených procesů, počasí apod.

Not all chemical elements can be found in nature. TTT *1
I'd like to teach my kids to appreciate nature. TTT *2
His work reflects his love of nature. TTT *3  

Příroda je často vnímaná jako mocná síla, někdy dokonce personifikovaná jako Mother nature nebo jen Nature s velkým písmenem na začátku.

Moby Dick is a classic example of man against nature. TTT *4
It's amazing what Mother Nature can do. TTT *5
Eventually, Nature will win no matter what we do. TTT *6  

Často se používá spojení beauties of nature nebo forces of nature:

You've got to stop and admire the beauty of nature that surrounds you. TTT *7
The lightning storm was an opportunity to observe the forces of nature at work. TTT *8  

POZOR: Nature ve významu ‘příroda’ je vždy bez členu!

the nature

Podobně používáme bez členu i slova space (vesmír) a society (společnost).

Přídavné jméno vytvořené ze slova nature je natural/'nætʃrəl­/. Všimněte si, že se liší výslovnost první slabiky:

nature /neɪ/
natural //

Pokud bychom rádi mluvili o přírodě jako místu, o přírodě v nějaké konkrétní oblasti, nebo o přírodě jako jednotlivých zvířatech, rostlinách apod., budeme si muset pomoci jinými slovy.

the outdoors

Podstatné jméno the outdoors/aʊt'dɔ:z/ (takto s určitým členem) popisuje přírodu ve smyslu míst mimo města apod.

We both love the outdoors. TTT *9
Remember to wear sunscreen when hiking in the outdoors. TTT *10  

Přírodě v tomto smyslu se také říká the great outdoors.

scenery

Slovíčko scenery/'si:nəri se používá pro krajinu nebo přírodu na nějakém konkrétním místě, obzvláště pokud se jedná o něco pozitivního, o něco pěkného, o něco, na co se rádi podíváme.

I sat by the window and admired the beautiful scenery. TTT *11
When we reached the top, we sat down to take in the scenery. TTT *12
The river wound through magnificent scenery. TTT *13  

landscape

Podobné je slovíčko landscape/'lændskeɪ­p/, které používáme obecně pro popis krajiny, který nemusí být pozitivní. Nemusí se dokonce jednat vůbec o přírodu, ale třeba o městskou krajinu apod.

It was a photo of a typical Austrian landscape with mountains and green fields. TTT *14  

countryside

Dalším podobným slovem je countryside/'kʌntri­saɪd/. To popisuje přírodu či krajinu mimo město, na venkově.

The surrounding countryside is a beautiful area to live or visit. TTT *15
The trail provides a fascinating walk through the wooded countryside. TTT *16  

wildlife

Podstatné jméno wildlife/'waɪldlaɪ­f/ používáme pro zvířata a rostliny ve svém přirozeném prostředí.

I like to take photos of wildlife. TTT *17
I watched a fascinating documentary on African wildlife. TTT *18  

the wild

Jako volná či divoká příroda můžeme přeložit také slovíčko the wild/'waɪld/.

The animal was returned to the wild when it had recovered. TTT *19
I knew the bird wouldn't survive in the wild, so I brought it home. TTT *20  

Závěrem

Ukázali jsme si, že slovo příroda nelze jednoduše přeložit slovíčkem nature. Někdy je nutné sáhnout po jiném překladu, protože nature by v takovém významu bylo chybné.

Pamatujte si, že nature je 1) všechno přirozené okolo nás, nebo 2) jakási vyšší síla či moc. Také nezapomínejte, že nature je v tomto významu vždy bez členu.

Překlad:
 1. Ne všechny chemické prvky lze najít v přírodě.
 2. Rád bych své děti naučil vážit si přírody.
 3. Jeho dílo odráží jeho lásku k přírodě.
 4. Moby Dick je klasickým příkladem konfliktu člověka a přírody.
 5. Je úžasné, co Matka příroda dokáže udělat.
 6. Nakonec Příroda zvítězí, ať uděláme cokoliv.
 7. Musíš se zastavit a obdivovat krásu přírody, která tě obklopuje.
 8. Bouřka byla příležitostí sledovat sílu přírody v akci.
 9. Oba dva máme rádi přírodu.
 10. Nezapomeňte se namazat proti sluníčku, když jdete na túru do přírody.
 11. Seděl jsem u okna a obdivoval tu krásnou přírodu.
 12. Když jsme došli na vrchol, posadili jsme se, abychom vstřebali tu krásnou přírodu.
 13. Řeka se klikatila nádhernou krajinou.
 14. Byla to fotka typické rakouské krajiny s horami a zelenými poli.
 15. Okolní krajina je krásným místem k bydlení nebo návštěvě.
 16. Ta stezka nabízí úchvatnou procházku zalesněnou krajinou.
 17. Rád fotím divokou přírodu.
 18. Sledoval jsem fascinující dokumentární pořad o divoké přírodě v Africe.
 19. Zvíře bylo vráceno do volné přírody poté, co se zotavilo.
 20. Věděl jsem, že ten ptáček v přírodě nepřežije, tak jsem ho přinesl domů.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Příroda

Slovíčka spojená s přírodou a krajinou.

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
UPPER-INTERMEDIATE

Jak přeložit slovíčko 'trapný'

Jak vyjádřit, že je něco trapné. Angličtina má pro toto slovíčko mnoho různých výrazů.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Příroda = nature? 31 55511 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 5 lety