Help for English

Jak přeložit slovíčko 'trapný'

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.06.2018

Jak vyjádřit, že je něco trapné. Angličtina má pro toto slovíčko mnoho různých výrazů. (upravený článek z roku 2010)Jak přeložit ‘trapný’

V češtině existuje mnoho slovíček a spojení, která se velmi špatně překládají. Je to mnohdy dáno tím, že v angličtině existuje několik výrazů, které můžete použít. Při výběru toho správného pak záleží na kontextu.

Do této kategorie patří například slovíčko ‘trapný’. V češtině ho používáme v mnoha různých situacích a proto i v angličtině volíme často jiná slova.

embarrassing

Hned v úvodu si ukažme přídavné jméno embarrassing/ɪm'bærəsɪŋ­/, což je asi první a často jediné, které studenty napadne v souvislosti s českým “trapný”.

Vzniklo ze slovesa embarrass/ɪm'bærəs/ s významem ztrapnit – přivést do rozpaků (do trapné situace), a z toho se odvíjí i použití. Ukažme si odvozená slova:

embarrass/ɪm'bærəs/ = přivést někoho do rozpaků, ztrapnit
embarrassing/ɪm'bærəsɪŋ­/ = nepříjemný, trapný
embarrassed /ɪm'bærəst/ = v rozpacích, cítící se trapně, ztrapněn
embarrassment/ɪm'bærəsmə­nt/ = rozpaky, pocit trapnosti, ostuda

Pozn.: Pozor na pravopis, píšeme vždy dvě R a dvě S.

Did you see what happened? It was embarrassing. TTT
It was an embarrassing situation. TTT
I didn't want to embarrass him in front of his colleagues, so I didn't ask any more questions. TTT
I felt embarrassed when my kids asked for more sweets. TTT
I could hardly hide my embarrassment when the kids asked for more sweets. TTT  

Pozn.: Ze slovesa embarrass vznikají dvě přídavná jména: embarrassing a embarrassed. O koncovém ed a ing si můžete přečíst článek.

Užitečné kolokace jsou:

be embarrassed = být v rozpacích
feel embarrassed = cítit se trapně
look embarrassed = vypadat ztrapněn

embarrassed about sth = být (cítit se) v rozpacích kvůli něčemu
embarrassed for sb = cítit se trapně za někoho
embarrassed by sth/sb = cítit se ztrapněn kvůli něčemu / někomu

Pokud je něco embarrassing a/nebo vy jste z toho embarrassed, představte si, že je to situace, kdy byste se mohli červenat. Jste v rozpacích. V opačném případě použijte spíše jiné slovíčko z tohoto článku.

awkward

Další slovíčko je awkward/'ɔ:kwəd/ s významem trapný, ošemetný, nepříjemný ale i neohrabaný či nešikovný.

Užitečná kolokace je awkward silence, tedy trapné ticho. Pod tím si totiž asi nejlépe představíte správné zabarvení tohoto přídavného jména.
Jde zde také o určitou rozpačitost, ale s důrazem na to, že nevíte, co dělat, jste nesvůj.

There was an awkward silence for at least five minutes. Nobody knew what to say. TTT
It was quite awkward. I didn't know whether to hug her, kiss her, or just shake her hand. TTT
You put me in an awkward position. TTT
I felt slightly awkward when I touched her. TTT  

pathetic

Slůvko pathetic/pə'θetɪk­/ má dost odlišné zabarvení než předchozí dvě slova. V češtině znamená trapný ve smyslu ubohý, žalostný. Používá se tedy se značnou mírou despektu.

Pozn.: Může znamenat také dojímavý, dojemný (budící soucit).

Oh come on! This is a stupid excuse. You're pathetic! TTT
Just look at her. She won't stop flirting with your boyfriend. She's pathetic. TTT
He made a pathetic attempt to explain the whole situation. TTT
She did what? That's pathetic! TTT
Sorry, but I think her boyfriend is a pathetic loser. TTT  TTT

ridiculous

Další přídavné jméno je ridiculous/rɪ'dɪkjʊlə­s/. Nejlépe se přeloží jako směšný nebo absurdní (což však může být taky někdy trapné).

You are frightened to talk to her? Don't be ridiculous! TTT
That's a ridiculous idea! TTT
Look at him! He looks absolutely ridiculous in the hoodie. How old does he think he is? TTT
It's totally ridiculous that we have to send the order by fax! It's 2010 for Christ's sake. Don't they have an email address? TTT
I'm not going to buy that! It's ridiculously expensive. TTT  

absurd

Podobné slovíčko je absurd/əb'sɜ:d/, tedy absurdní, směšnýtrapný.

Of course I will not ask her out! Don't be absurd! TTT
What an absurd thing to say! TTT
It's absurd to expect that your husband will understand this. TTT
Do I look absurd in this jacket? TTT 

lame

Slovo lame/'leɪm/ má význam chabý (nepřesvědčivý), ale taky tuctový nebo nudný. I zde se může jít vlastně o význam trapný.

Užitečná kolokace je lame excuse = trapná výmluva.

That's a lame excuse! TTT
I think the movie was quite boring and the special effects were incredibly lame. TTT
That's the lamest excuse I've ever heard! TTT 

cheesy

Význam slova cheesy/'tʃi:zi/ je hlavně laciný a kýčovitý a v určitém kontextu i trapný.

How can you watch it? It's a super cheesy soap opera. TTT
Yeah, the song is OK. Great beat but cheesy lyrics. TTT
Well, I don't like his cheesy smile. I think he's totally two-faced. TTT
Her new CD is full of unbelievably cheesy ballads. TTT 

corny

Přídavné jméno corny/'kɔ:ni/ má význam trapný ve smyslu otřepaný, ohraný nebo kýčovitý.

I don't like your uncle. He always tells those corny jokes on and on again. TTT
I know it sounds pretty corny, but it's true. I just can't live without you. TTT
God, that corny song again? Why do they have to play it five times a day? TTT 

tacky

Slůvko tacky/'tæki/ znamená laciný (nízké kvality), fórový, ale i nevkusný či trapný.

The movie had a really tacky ending. TTT
Is wearing socks with sandals tacky or not? TTT
I think it's tacky that your boyfriend gives you money for Christmas and doesn't bother to get you a proper gift. TTT 

Jak tedy přeložit ‘To je trapné’?

Jak jste se mohli dočíst v článku, tato věta se nedá jednoznačně přeložit a vždy potřebujete znát kontext. Pojďme si ještě jednou připomenout dnešní slovíčka. Všechna mohou být v určitých situacích přeložena jako ‘trapný’, ale my si ukážeme jejich další významy:

embarrassing/ɪm'bærəsɪŋ­/ = nepříjemný
awkward/'ɔ:kwəd/ = ošemetný, nepříjemný
pathetic/pə'θetɪk­/ = ubohý, žalostný
ridiculous/rɪ'dɪkjʊlə­s/ = směšný, absurdní
absurd/əb'sɜ:d/ = směšný, absurdní
lame/'leɪm/ = chabý, tuctový
cheesy/'tʃi:zi/ = laciný, kýčovitý
corny/'kɔ:ni/ = otřepaný, kýčovitý
tacky/'tæki/ = nevkusný, laciný, fórový

Závěr

Překlady některých českých slovíček do angličtiny dokážou být občas komplikované. Dnešní je jedním z nich. Možná jste si během čtení uvědomili, že v češtině používáme slovíčko trapný v mnoha různých situacích.

V angličtině si pak musíte uvědomit, jakou ‘barvu’ vlastně chcete vyjádřit. Jestli je něco trapné a vy se proto červenáte, nebo je to trapné, protože to je jednoduše ubohé, laciné nebo směšné. Také to může být ‘jen’ nepříjemné atd. Vždy tedy záleží na kontextu.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
PRE-INTERMEDIATE

What does he look like? / What is he like?

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají? (upravený článek z roku 2009)

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LIKE nebo AS

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit do patnácti vět chybějící LIKE nebo AS.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak přeložit slovíčko 'trapný' 25 28330 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 5 měsíci