Help for English

Jak přeložit slovíčko 'trapný'

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.06.2018

Jak vyjádřit, že je něco trapné. Angličtina má pro toto slovíčko mnoho různých výrazů.Jak přeložit ‘trapný’

V češtině existuje mnoho slovíček a spojení, která se velmi špatně překládají. Je to mnohdy dáno tím, že v angličtině existuje několik výrazů, které můžete použít. Při výběru toho správného pak záleží na kontextu.

Do této kategorie patří například slovíčko ‘trapný’. V češtině ho používáme v mnoha různých situacích a proto i v angličtině volíme často jiná slova.

embarrassing

Hned v úvodu si ukažme přídavné jméno embarrassing/ɪm'bærəsɪŋ­/, což je asi první a často jediné, které studenty napadne v souvislosti s českým “trapný”.

Vzniklo ze slovesa embarrass/ɪm'bærəs/ s významem ztrapnit – přivést do rozpaků (do trapné situace), a z toho se odvíjí i použití. Ukažme si odvozená slova:

embarrass/ɪm'bærəs/ = přivést někoho do rozpaků, ztrapnit
embarrassing/ɪm'bærəsɪŋ­/ = nepříjemný, trapný
embarrassed/ɪm'bærəs­t/ = v rozpacích, cítící se trapně, ztrapněn
embarrassment/ɪm'bærəsmə­nt/ = rozpaky, pocit trapnosti, ostuda

Pozn.: Pozor na pravopis, píšeme vždy dvě R a dvě S.

Did you see what happened? It was embarrassing. TTT *1
It was an embarrassing situation. TTT *2
I didn't want to embarrass him in front of his colleagues, so I didn't ask any more questions. TTT *3
I felt embarrassed when my kids asked for more sweets. TTT *4
I could hardly hide my embarrassment when the kids asked for more sweets. TTT *5  

Pozn.: Ze slovesa embarrass vznikají dvě přídavná jména: embarrassing a embarrassed. O koncovém ed a ing si můžete přečíst článek.

Užitečné kolokace jsou:

be embarrassed = být v rozpacích
feel embarrassed = cítit se trapně
look embarrassed = vypadat ztrapněn

embarrassed about sth = být (cítit se) v rozpacích kvůli něčemu
embarrassed for sb = cítit se trapně za někoho
embarrassed by sth/sb = cítit se ztrapněn kvůli něčemu / někomu

Pokud je něco embarrassing a/nebo vy jste z toho embarrassed, představte si, že je to situace, kdy byste se mohli červenat. Jste v rozpacích. V opačném případě použijte spíše jiné slovíčko z tohoto článku.

awkward

Další slovíčko je awkward/'ɔ:kwəd/ s významem trapný, ošemetný, nepříjemný ale i neohrabaný či nešikovný.

Užitečná kolokace je awkward silence, tedy trapné ticho. Pod tím si totiž asi nejlépe představíte správné zabarvení tohoto přídavného jména.
Jde zde také o určitou rozpačitost, ale s důrazem na to, že nevíte, co dělat, jste nesvůj.

There was an awkward silence for at least five minutes. Nobody knew what to say. TTT *6
It was quite awkward. I didn't know whether to hug her, kiss her, or just shake her hand. TTT *7
You put me in an awkward position. TTT *8
I felt slightly awkward when I touched her. TTT *9  

pathetic

Slůvko pathetic/pə'θetɪk­/ má dost odlišné zabarvení než předchozí dvě slova. V češtině znamená trapný ve smyslu ubohý, žalostný. Používá se tedy se značnou mírou despektu.

Pozn.: Může znamenat také dojímavý, dojemný (budící soucit).

Oh come on! This is a stupid excuse. You're pathetic! TTT *10
Just look at her. She won't stop flirting with your boyfriend. She's pathetic. TTT *11
He made a pathetic attempt to explain the whole situation. TTT *12
She did what? That's pathetic! TTT *13
Sorry, but I think her boyfriend is a pathetic loser. TTT *14 TTT *15

ridiculous

Další přídavné jméno je ridiculous/rɪ'dɪkjʊlə­s/. Nejlépe se přeloží jako směšný nebo absurdní (což však může být taky někdy trapné).

You are frightened to talk to her? Don't be ridiculous! TTT *16
That's a ridiculous idea! TTT *17
Look at him! He looks absolutely ridiculous in the hoodie. How old does he think he is? TTT *18
It's totally ridiculous that we have to send the order by fax! It's 2010 for Christ's sake. Don't they have an email address? TTT *19
I'm not going to buy that! It's ridiculously expensive. TTT *20  

absurd

Podobné slovíčko je absurd/əb'sɜ:d/, tedy absurdní, směšnýtrapný.

Of course I will not ask her out! Don't be absurd! TTT *21
What an absurd thing to say! TTT *22
It's absurd to expect that your husband will understand this. TTT *23
Do I look absurd in this jacket? TTT *24 

lame

Slovo lame/'leɪm/ má význam chabý (nepřesvědčivý), ale taky tuctový nebo nudný. I zde se může jít vlastně o význam trapný.

Užitečná kolokace je lame excuse = trapná výmluva.

That's a lame excuse! TTT *25
I think the movie was quite boring and the special effects were incredibly lame. TTT *26
That's the lamest excuse I've ever heard! TTT *27 

cheesy

Význam slova cheesy/'tʃi:zi/ je hlavně laciný a kýčovitý a v určitém kontextu i trapný.

How can you watch it? It's a super cheesy soap opera. TTT *28
Yeah, the song is OK. Great beat but cheesy lyrics. TTT *29
Well, I don't like his cheesy smile. I think he's totally two-faced. TTT *30
Her new CD is full of unbelievably cheesy ballads. TTT *31 

corny

Přídavné jméno corny/'kɔ:ni/ má význam trapný ve smyslu otřepaný, ohraný nebo kýčovitý.

I don't like your uncle. He always tells those corny jokes on and on again. TTT *32
I know it sounds pretty corny, but it's true. I just can't live without you. TTT *33
God, that corny song again? Why do they have to play it five times a day? TTT *34 

tacky

Slůvko tacky/'tæki/ znamená laciný (nízké kvality), fórový, ale i nevkusný či trapný.

The movie had a really tacky ending. TTT *35
Is wearing socks with sandals tacky or not? TTT *36
I think it's tacky that your boyfriend gives you money for Christmas and doesn't bother to get you a proper gift. TTT *37 

Jak tedy přeložit ‘To je trapné’?

Jak jste se mohli dočíst v článku, tato věta se nedá jednoznačně přeložit a vždy potřebujete znát kontext. Pojďme si ještě jednou připomenout dnešní slovíčka. Všechna mohou být v určitých situacích přeložena jako ‘trapný’, ale my si ukážeme jejich další významy:

embarrassing/ɪm'bærəsɪŋ­/ = nepříjemný
awkward/'ɔ:kwəd/ = ošemetný, nepříjemný
pathetic/pə'θetɪk­/ = ubohý, žalostný
ridiculous/rɪ'dɪkjʊlə­s/ = směšný, absurdní
absurd/əb'sɜ:d/ = směšný, absurdní
lame/'leɪm/ = chabý, tuctový
cheesy/'tʃi:zi/ = laciný, kýčovitý
corny/'kɔ:ni/ = otřepaný, kýčovitý
tacky/'tæki/ = nevkusný, laciný, fórový

Závěr

Překlady některých českých slovíček do angličtiny dokážou být občas komplikované. Dnešní je jedním z nich. Možná jste si během čtení uvědomili, že v češtině používáme slovíčko trapný v mnoha různých situacích.

V angličtině si pak musíte uvědomit, jakou ‘barvu’ vlastně chcete vyjádřit. Jestli je něco trapné a vy se proto červenáte, nebo je to trapné, protože to je jednoduše ubohé, laciné nebo směšné. Také to může být ‘jen’ nepříjemné atd. Vždy tedy záleží na kontextu.

Překlad:
 1. Viděl jsi, co se stalo? To bylo trapné.
 2. Byla to ošemetná situace.
 3. Nechtěl jsem ho ztrapnit před jeho kolegy, tak jsem se už na nic neptal.
 4. Cítil jsem se trapně, když si mé děti řekly o více sladkostí.
 5. Sotva jsem mohl skrýt svůj pocit trapnosti, když si mé děti řekly o více sladkostí.
 6. Bylo tam trapné ticho alespoň pět minut. Nikdo nevěděl, co říct.
 7. Bylo to docela trapné. Nevěděl jsem, jestli ji mám obejmout, políbit, nebo jí mám jen potřást rukou.
 8. Postavil jste mě do ošemetné situace.
 9. Cítil jsem se trochu trapně, když jsem se jí dotknul.
 10. Ale no tak! Tohle je fakt blbá výmluva. Jsi ubohý!
 11. Jen se na ni podívej. Ona prostě nepřestane flirtovat s tvým klukem. Je ubohá.
 12. Trapně se pokusil vysvětlit celou tu situaci.
 13. Cože to udělala? To je ubohé!
 14. Promiň, ale myslím si, že její přítel je trapný břídil.
 15. Pozor! LOSER se píše s jedním O
 16. Ty se bojíš s ní mluvit? Nebuď směšný!
 17. To je ale absurdní nápad!
 18. Podívej se na něj! Vypadá naprosto směšně v té mikině s kapucí. Kolik si myslí, že mu je?
 19. Je naprosto směšné, že musíme tu objednávku poslat faxem. Vždyť je proboha rok 2010. To nemají emailovou adresu?
 20. Rozhodně si to nekoupím! Je to strašně drahé.
 21. Samozřejmě, že ji nepozvu na rande! Nebuď směšný!
 22. Je opravdu směšné říct něco takového!
 23. Je směšné si myslet, že to tvůj manžel pochopí.
 24. Vypadám v té bundě směšně?
 25. To je teda trapná výmluva!
 26. Myslím si, že ten film byl docela nudný a speciální efekty byly neuvěřitelně trapné.
 27. To je ta nejtrapnější výmluva, jakou jsem kdy slyšel!
 28. Jak na to můžeš koukat? Je to strašně laciná telenovela.
 29. Jo, ta písnička ujde. Skvělý rytmus, ale trapný text.
 30. No, nelíbí se mi jeho laciný úsměv. Myslím, že je naprosto neupřímný.
 31. Její nové CD je plné neuvěřitelně laciných balad.
 32. Nemám rád tvého strýce. Vždycky nám pořád dokola vypráví ty jeho otřepané vtipy.
 33. Vím, že to zní docela otřepaně, ale je to pravda. Prostě bez tebe nemůžu žít.
 34. Bože, už zase ta ohraná písnička. Proč ji musí pouštět pětkrát za den?
 35. Ten film měl dost trapný konec.
 36. Je nošení ponožek do sandálů nevkusné nebo není?
 37. Myslím, že je trapné, že ti tvůj přítel dává k Vánocům peníze a neobtěžuje se sehnat ti pořádný dárek.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

INTERMEDIATE

Jak přeložit: panelák

Jak lze v angličtině vyjádřit česká slovíčka panelák, sídliště apod.?

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak přeložit slovíčko 'trapný' 25 30965 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 lety