Help for English

Jak přeložit slovíčko 'trapný'

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.03.2024

Jak vyjádřit, že je něco trapné. Angličtina má pro toto slovíčko mnoho různých výrazů.Jak přeložit ‘trapný’

V češtině existuje mnoho slovíček a spojení, která se velmi špatně překládají. Je to mnohdy dáno tím, že v angličtině existuje několik výrazů, které můžete použít. Při výběru toho správného pak záleží na kontextu.

Do této kategorie patří například slovíčko ‘trapný’. V češtině ho používáme v mnoha různých situacích a proto i v angličtině volíme často jiná slova.

embarrassing

Hned v úvodu si ukažme přídavné jméno embarrassing/ɪm'bærəsɪŋ­/, což je asi první a často jediné, které studenty napadne v souvislosti s českým “trapný”.

Je odvozeno od slovesa embarrass/ɪm'bærəs/ s významem ztrapnit – přivést do rozpaků (do trapné situace), a z toho se odvíjí i použití. Ukažme si další odvozená slova:

 • embarrass/ɪm'bærəs/ – přivést někoho do rozpaků, ztrapnit
 • embarrassing/ɪm'bærəsɪŋ­/ – nepříjemný, trapný
 • embarrassed/ɪm'bærəs­t/ – v rozpacích, cítící se trapně, ztrapněn
 • embarrassment/ɪm'bærəsmə­nt/ – rozpaky, pocit trapnosti, ostuda

Pozn.: Pozor na pravopis, píšeme vždy dvě R a dvě S.

Did you see what happened? It was embarrassing. TTT *1
It was an embarrassing situation. TTT *2
I didn't want to embarrass him in front of his colleagues, so I didn't ask any more questions. TTT *3
I felt embarrassed when my kids asked for more sweets. TTT *4
I could hardly hide my embarrassment when the kids asked for more sweets. TTT *5  

Pozn.: Dvojic přídavných jmen s koncovkou -ing a -ed (tady např. embarrassing, embarrassed), je celá řada a studentům se často pletou. Více v článku Pleteme si: Bored or Boring?.

Zmínit můžeme i související předložky:

 • embarrassed about sth – být v rozpacích kvůli něčemu
 • embarrassed for sb – cítit se trapně za někoho
 • embarrassed by sth/sb – cítit se ztrapněn kvůli něčemu / někomu

He was embarrassed about his mismatched socks during the important presentation. TTT *6
Monica felt embarrassed for her friend when he tripped and spilled his drink in front of everyone. TTT *7
John felt embarrassed by his parents' loud singing in public. TTT *8 

Pokud je něco embarrassing a/nebo vy jste z toho embarrassed, představte si, že je to situace, kdy byste se mohli červenat. Jste v rozpacích, stydíte se za sebe nebo za někoho. V opačném případě použijte spíše jiné slovíčko z tohoto článku.

awkward

Další slovíčko je awkward/'ɔ:kwəd/ s významem trapný, ošemetný, nepříjemný. Pozor si dejte na výslovnost.

Užitečná kolokace je awkward silence, tedy trapné ticho. Pod tím si totiž asi nejlépe představíte správné zabarvení tohoto přídavného jména.
Jde zde také o určitou rozpačitost, ale s důrazem na to, že nevíte, co dělat, jste nesvůj.

There was an awkward silence for at least five minutes. Nobody knew what to say. TTT *9
It was quite awkward. I didn't know whether to hug her, kiss her, or just shake her hand. TTT *10
You put me in an awkward position. TTT *11
I felt slightly awkward when I touched her. TTT *12  

Přídavné jméno awkward/'ɔ:kwəd/ má ale i jiné významy, např. neohrabaný či nešikovný.

Mark is usually very confident, but in social situations, he can be awkward. TTT *13
The oversized coat made him look awkward as he struggled to manoeuvre through the crowded subway. TTT *14 

pathetic

Slůvko pathetic/pə'θetɪk­/ má dost odlišné zabarvení než předchozí dvě slova. V češtině znamená trapný ve smyslu ubohý, žalostný (budící despekt).

Oh come on! This is a stupid excuse. You're pathetic! TTT *15
Just look at her. She won't stop flirting with your boyfriend. She's pathetic. TTT *16
He made a pathetic attempt to explain the whole situation. TTT *17
She did what? That's pathetic! TTT *18
Sorry, but I think her boyfriend is a pathetic loser. TTT *19  

Slovo pathetic/pə'θetɪk­/ může ale mít někdy také význam dojímavý, dojemný, žalostný (budící soucit).

The sight of the old, homeless man shivering in the cold was pathetic. TTT *20
The pathetic sight of the abandoned puppy brought tears to my eyes. TTT *21 

cringe / cringey

Slovo cringe/'krɪndʒ/ má základní význam ucuknout, ošívat se. Hovorově se ale v poslední době velice často používá ve významu cítit se trapně, otřepat se (trapností), cuknout sebou (odporem). Nejčastěji ve spojením s tím, co udělá někdo jiný, nebo s tím, co někde vidíte. Tento pocit trapnosti je často doprovázen mírným otřepáním se (často vlastně nechtěným). Můžete ho ale použít i ve spojení se svou vlastní osobou, často s tím, co jste třeba dělali v mládí, jak jste vypadali apod.

When he told that awful joke, everyone in the room cringed. TTT *22
cringe when I think about my embarrassing moment during the presentation. TTT *23
The acting was so bad that it made me cringe throughout the entire film. TTT *24 

Stejné slovo, tedy cringe/'krɪndʒ/, lze použít jako přídavné jméno trapný a opět ve spojení s tím, co dělá někdo jiný (nevyjadřuje tedy to, že se cítíte trapně či se stydíte). Stejně se používá i odvozené přídavné jméno cringey/'krɪndʒi/ (možno psát i cringy).

It's so cringe to watch people argue over trivial matters on social media. TTT *25
The way he tried to impress everyone by showing off his new dance moves was just so cringey. TTT *26
Watching that old video of myself from middle school was incredibly cringey. TTT *27
Her attempts to flirt with him were so cringey that everyone in the room felt uncomfortable. TTT *28 

Zmínit můžeme i částici cringe/‘krɪndʒ/, tedy zvolání 'trapas’ (nebo taky třeba ‘hrůza’).

Did you see the typo in his email to the boss? Cringe! TTT *29
Cringe! I mispronounced the guest's name while introducing them at the event. TTT *30 

ridiculous

Další přídavné jméno je ridiculous/rɪ'dɪkjʊlə­s/. Nejlépe se přeloží jako směšný nebo absurdní (což však může být taky někdy trapné).

You are frightened to talk to her? Don't be ridiculous! TTT *31
That's a ridiculous idea! TTT *32
Look at him! He looks absolutely ridiculous in the hoodie. How old does he think he is? TTT *33
It's totally ridiculous that we have to send the order by fax! It's 2010 for Christ's sake. Don't they have an email address? TTT *34
I'm not going to buy that! It's ridiculously expensive. TTT *35  

absurd

Podobné slovíčko je absurd/əb'sɜ:d/, tedy absurdní, směšnýtrapný.

Of course I will not ask her out! Don't be absurd! TTT *36
What an absurd thing to say! TTT *37
It's absurd to expect that your husband will understand this. TTT *38
Do I look absurd in this jacket? TTT *39  

lame

Přídavné jméno lame/'leɪm/ má význam chabý (nepřesvědčivý), ale taky tuctový nebo nudný. I zde může jít vlastně o význam trapný.

I think the movie was quite boring and the special effects were incredibly lame. TTT *40
The movie was so lame. It had a boring plot and terrible acting. TTT *41 

Užitečná kolokace je lame excuse – trapná výmluva, blbá výmluva.

He said he had to study but it was just a lame excuse. TTT *42
That's the lamest excuse I've ever heard! TTT *43  

cheesy

Význam slova cheesy/'tʃi:zi/ sice může být doslova “sýrový”, ale často se používá ve významu laciný, ubohý, trapný či třeba falešný či neupřímný.

How can you watch it? It's a super cheesy soap opera. TTT *44
Yeah, the song is OK. Great beat but cheesy lyrics. TTT *45
Well, I don't like his cheesy smile. I think he's totally two-faced. TTT *46
Her new CD is full of unbelievably cheesy ballads. TTT *47  

corny

Přídavné jméno corny/'kɔ:ni/ má význam trapný ve smyslu otřepaný, ohraný nebo kýčovitý.

I don't like your uncle. He always tells those corny jokes on and on again. TTT *48
I know it sounds pretty corny, but it's true. I just can't live without you. TTT *49
God, that corny song again? Why do they have to play it five times a day? TTT *50  

tacky

Podobné je slůvko tacky/'tæki/, které znamená laciný (nízké kvality), fórový, ale i nevkusný či trapný.

The movie had a really tacky ending. TTT *51
Is wearing socks with sandals tacky or not? TTT *52
I think it's tacky that your boyfriend gives you money for Christmas and doesn't bother to get you a proper gift. TTT *53  

Jak tedy přeložit ‘To je trapné’?

Jak jste se mohli dočíst v článku, tato věta se nedá jednoznačně přeložit a vždy potřebujete znát kontext. Pojďme si ještě jednou připomenout dnešní slovíčka. Všechna mohou být v určitých situacích přeložena jako ‘trapný’, ale my si ukážeme jejich další významy:

embarrassing/ɪm'bærəsɪŋ­/ nepříjemný
awkward/'ɔ:kwəd/ ošemetný, nepříjemný
pathetic/pə'θetɪk­/ ubohý, žalostný
cringey/'krɪndʒi/ trapný (o někom, o něčem)
ridiculous/rɪ'dɪkjʊlə­s/ směšný, absurdní
absurd/əb'sɜ:d/ směšný, absurdní
lame/'leɪm/ chabý, tuctový
cheesy/'tʃi:zi/ laciný, kýčovitý
corny/'kɔ:ni/ otřepaný, kýčovitý
tacky/'tæki/ nevkusný, laciný, fórový

Závěr

Překlady některých českých slovíček do angličtiny dokážou být občas komplikované. Dnešní je jedním z nich. Možná jste si během čtení uvědomili, že v češtině používáme slovíčko trapný v mnoha různých situacích.

V angličtině si pak musíte uvědomit, jakou ‘barvu’ vlastně chcete vyjádřit. Jestli je něco trapné a vy se proto červenáte, nebo je to trapné, protože to je jednoduše ubohé, laciné nebo směšné. Také to může být ‘jen’ nepříjemné atd. Vždy tedy záleží na kontextu.

Překlad:
 1. Viděl jsi, co se stalo? To bylo trapné.
 2. Byla to ošemetná situace.
 3. Nechtěl jsem ho ztrapnit před jeho kolegy, tak jsem se už na nic neptal.
 4. Cítil jsem se trapně, když si děti řekly o více sladkostí.
 5. Sotva jsem mohl skrýt svůj pocit trapnosti, když si mé děti řekly o více sladkostí.
 6. Během té důležité prezentace mu bylo trapně, protože měl každou ponožku jinou.
 7. Monika se cítila trapně za svého kamaráda, když přede všemi zakopl a vylil si pití.
 8. John se cítil trapně, když jeho rodiče hlasitě zpívali na veřejnosti.
 9. Bylo tam trapné ticho alespoň pět minut. Nikdo nevěděl, co říct.
 10. Bylo to docela trapné. Nevěděl jsem, jestli ji mám obejmout, políbit, nebo jí mám jen potřást rukou.
 11. Postavil jste mě do ošemetné situace.
 12. Cítil jsem se trochu trapně, když jsem se jí dotknul.
 13. Mark je obvykle velmi sebevědomý, ale ve společenských situacích může být neohrabaný.
 14. Kvůli příliš velkému kabátu vypadal neohrabaně, když se snažil manévrovat v přeplněném metru.
 15. Ale no tak! Tohle je fakt blbá výmluva. Jsi ubohý!
 16. Jen se na ni podívej. Ona prostě nepřestane flirtovat s tvým klukem. Je ubohá.
 17. Trapně se pokusil vysvětlit celou tu situaci.
 18. Cože to udělala? To je ubohé!
 19. Promiň, ale myslím si, že její přítel je trapný břídil.
 20. Pohled na starého bezdomovce třesoucího se zimou byl žalostný.
 21. Žalostný pohled na to opuštěné štěně mi vehnal slzy do očí.
 22. Když řekl ten hrozný vtip, všichni v místnosti se trapností otřepali.
 23. Když si vzpomenu na svůj trapný moment během prezentace, úplně se za sebe stydím.
 24. Herecké výkony byly tak špatné, že jsem si po celou dobu filmu říkal, jak je to trapné.
 25. Je tak útrpné sledovat, jak se lidi na sociálních sítích hádají kvůli banálním věcem.
 26. To, jak se snažil na všechny zapůsobit tím, že předváděl své nové taneční pohyby, bylo prostě strašně trapné.
 27. Když jsem se díval na své staré video z druhého stupně základky, bylo mi neuvěřitelně trapně.
 28. Její pokusy o flirt s ním byly tak krkolomné, že se všichni v místnosti cítili nepříjemně.
 29. Viděli jste ten překlep v jeho e-mailu šéfovi? Trapas!
 30. Trapas! Špatně jsem vyslovila jméno hosta, když jsem ho na akci představovala.
 31. Ty se bojíš s ní mluvit? Nebuď směšný!
 32. To je ale absurdní nápad!
 33. Podívej se na něj! Vypadá naprosto směšně v té mikině s kapucí. Kolik si myslí, že mu je?
 34. Je naprosto směšné, že musíme tu objednávku poslat faxem. Vždyť je proboha rok 2010. To nemají emailovou adresu?
 35. Rozhodně si to nekoupím! Je to strašně drahé.
 36. Samozřejmě, že ji nepozvu na rande! Nebuď směšný!
 37. Je opravdu směšné říct něco takového!
 38. Je směšné si myslet, že to tvůj manžel pochopí.
 39. Vypadám v té bundě směšně?
 40. Myslím si, že ten film byl docela nudný a speciální efekty byly neuvěřitelně trapné.
 41. Ten film byl tak trapný. Měl nudný děj a příšerné herecké výkony.
 42. Řekl, že se musí učit, ale byla to jen trapná výmluva.
 43. To je ta nejtrapnější výmluva, jakou jsem kdy slyšel!
 44. Jak na to můžeš koukat? Je to strašně laciná telenovela.
 45. Jo, ta písnička ujde. Skvělý rytmus, ale trapný text.
 46. No, nelíbí se mi jeho falešný úsměv. Myslím, že je naprosto neupřímný.
 47. Její nové CD je plné neuvěřitelně laciných balad.
 48. Nemám rád tvého strýce. Vždycky nám pořád dokola vypráví ty jeho otřepané vtipy.
 49. Vím, že to zní docela otřepaně, ale je to pravda. Prostě bez tebe nemůžu žít.
 50. Bože, už zase ta ohraná písnička. Proč ji musí pouštět pětkrát za den?
 51. Ten film měl dost trapný konec.
 52. Je nošení ponožek do sandálů nevkusné nebo není?
 53. Myslím, že je trapné, že ti tvůj přítel dává k Vánocům peníze a neobtěžuje se sehnat ti pořádný dárek.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

UPPER-INTERMEDIATE

Jak přeložit: pěna

Víte, že pro překlad českého slova “pěna” má angličtina hned několik výrazů?

INTERMEDIATE

Jak přeložit: plíseň

Překlad českého slova “plíseň” je rozhodně složitější, než by se mohlo zdát. A jelikož plísně patří do říše hub, zmíníme si i houby a kvasinky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak přeložit slovíčko 'trapný' 16 34049 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 měsíci