Help for English

Jak na to: LISTENING

ALL LEVELS Vydáno dne 06.01.2006

Je pro vás poslech nepřekonatelnou překážkou? Chcete rozumět nejen cizincům, jejichž rodný jazyk není angličtina, ale i autentickým Britům a Američanům? Chtěli byste sledovat filmy v angličtině, aniž byste k nim potřebovali titulky? Pokud ano, čtěte dále…Poslech je jednou z řečových dovedností a bývá častým problémem studentů, kteří především pracují s učebnicí a s knihami, a s mluvenou angličtinou přijdou do styku jen zřídka. Poslech s porozuměním bývá důležitou součástí jazykových testů. Kolikrát jsme schopni obstojně číst, psát, mluvit, ale když na nás promluví Angličan či Američan, nerozumíme mu ani slovo. Často slýchám, že čeští studenti dávají přednost rozhovorům s cizinci, kteří se anglicky učí stejně jako my. Takový cizinec totiž mluví pomalu, zadrhává se, jasně odděluje slova, a je mu tedy dobře rozumět. Je však důležité naučit se rozumět autentické mluvené angličtině. Podívejme se na několik rad, které by Vám v tomto úkolu měly pomoci.

Co poslouchat

Podnětů k poslechu okolo sebe naleznete mnoho. K učebnici, kterou používáte, určitě existuje poslechové CD či kazety. Odborná knihkupectví jsou plná titulů, ke kterým je takové CD dodáváno. Filmy u nás distribuované jsou většinou z holywoodské produkce, a tedy jsou anglicky buď v kině nebo na DVD. Možná máte příležitost sledovat televizní kanály v angličtině či poslouchat rádio. Některé televizní pořady jsou vysílané v tzv. duálu, to znamená, že máte možnost volby zvukové stopy české nebo původní. Možná jsou kolem Vás i anglicky mluvící lidé. Toto je jen malý výčet materiálů, které můžete poslouchat.

Speciální učebnice

Existují i speciální učebnice, které Vás budou poslech učit pozvolna, od méně náročných aktivit až po obtížnější cvičení. Jejich výhodou je to, že jsou speciálně nahrávané pro studenty. Ke každý poslech doplňují několika cvičeními, díky kterým mu budete ještě daleko lépe rozumět a odnesete si z něho co nejvíc. Například u nich najdete tzv. pre-listening activities, tedy cvičení, která uděláte před tím, než si nahrávku pustíte. Předem se tak např. seznámíte s důležitými slovíčky či frázemi. Po skončení poslechu také vyplníte cvičení, díky kterým si ověříte, že jste text opravdu pochopili. Nevýhodou je, že takové učebnice bývají poměrně drahé.

Jak se naučit rozumět

Co když ale mluvené angličtině moc nerozumíte? Poslechnete si úryvek několikrát ale pořád nevíte, o čem se mluví a dokonce ani nerozpoznáte jednotlivá slova. K tomu, abyste se toto naučili je důležité několik věcí:

Správná výslovnost

Abyste lépe rozuměli, bývá důležité, abyste sami měli správnou výslovnost a věděli, jak se slova vyslovují. Pokud neumíte slovíčko vyslovit, pravděpodobně ho ani nepoznáte, když ho uslyšíte v nějakém textu. Nejde ale jen o výslovnost jednotlivých slov, ale i o způsob spojování slov a intonaci, rytmiku, přízvuk apod. V angličtině se totiž běžně spojují slova do sebe, takže např. ve frázi "put it on" nepřečteme tři slabiky jako put / it / on, ale jako pu / ti / ton. Pokud na toto nejsme zvyklí, nebudeme schopni mluvené angličtině rozumět. Proto lépe rozumíme cizincům, protože ti slova oddělují tak, jako my. Pokud se to ale sami naučíme říkat, naše ucho si na to zvykne a potom budeme snáze rozumět rodilým mluvčím. Zajímavé je, že pokud slovíčka odsekáváme tak, jak jsem před chvilkou znázornil (put - it - on), je pro rodilé mluvčí daleko náročnější rozumět vám. Mezera mezi souhláskou a samohláskou totiž zní zvláštně a pokud je v jedné frázi takových mezer několik, působí to celkem rušivě.

Důležité je zvyknout si také na to, že angličtina je jazyk rytmický a že důležitá slova (většinou podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce) jsou vyslovována silně a slůvka spíše gramatická (předložky, pomocná slovesa, členy, spojky, zájmena atd.) se vyslovují oslabeně. Pokud to nebudeme sami správně vyslovovat, naše ucho a náš mozek si na to nezvykne a bude to jen těžko přijímat a dekódovat z projevu ostatních lidí.

Jak tedy začít?

Zkuste si pročíst článek Jak na to: Speaking. Najdete v něm rady, které by Vám měly pomoci naučit se správně mluvit.Velmi důležitá je imitace. Poslechněte si část nějakého mluveného projevu, např. rozhovoru v učebnici či dialog ve filmu a zkuste ho přečíst úplně stejně. Pouštějte si úryvek pořád dokola a snažte se přiblížit se výslovností co nejvíce originálu. Vyberte si něco zábavného, např. Vás oblíbený dialog z oblíbeného filmového trháku apod.

Vezměte si nějaký snazší text s nahrávkou, např. z učebnice (některé učebnice obsahují tzv. tapescript - doslovný přepis nahrávky) nebo nějakou knížku psanou jednoduchou angličtinou (např. Oxford Bookworms readers) ke které je i nahrávka na CD. Poslouchejte a text sledujte očima. Tímto cvičením si více zažijete to, jak angličtina zní a zároveň jak se čtou slova, fráze a věty. Uvidíte, že některá slova se čtou silně, některá oslabeně. Všimnete si anglické rytmiky, která slova bývají s přízvukem, která bez. K tomuto dobře poslouží i filmy na DVD s anglickými titulky. Tady se ovšem budou objevovat i slova a fráze, které nebudete znát.

V popředí či v pozadí

Časové nenáročné je samozřejmě poslech v pozadí, jako např. rádia apod. Tento způsob poslechu, ač se to možná nezdá, dá mnoho. Mozek takové vjemy přijímá i podvědomě. Některé metody učení angličtiny jsou např. založeny především na podobném principu podprahového vnímání, mnohdy ale až přehnaně a nesmyslně. Druhým způsobem poslechu je vědomé poslouchání, takové, při němž se na danou nahrávku či mluvený projev soustředíte a snažíte se ho vnímat a rozumět mu. Patří sem např. sledování filmů, poslech audio knih apod. Pokud si takový poslech chcete usnadnit, doporučuji zapojit sluchátka (ať už k počítači, televizi či rádiu). Omezíte tím velkou část nežádoucích rušivých elementů, které na vás běžně působí. I poslechové cvičení z učebnice, které Vám normálně (např. při hodině angličtiny ve škole) přijde obtížné, bude daleko snazší, když si ho poslechnete doma se sluchátky na uších.

Poslouchat, co se dá

Jak jsem již řekl, možností k poslouchání je v současné době mnoho. Je důležité, abyste poslechem anglických textů trávili co nejvíce času a poslouchali cokoliv, kdykoliv je to možné. Poslouchejte rádio v angličtině, sledujte filmy v angličtině, poslouchejte tzv. audio books (knihy čtené nahlas), nahrajte si např. zvukovou stopu oblíbeného filmu a poslouchejte ho potom ve wakmanu, discmanu či mp3 přehrávači. Uvědomte si, že se svým rodným jazykem jste v kontaktu neustále, slyšíte ho okolo sebe, vše je jím psáno, komunikujete jím s lidmi atd. Co se ale týče angličtiny, s tou tolik příležitostí nemáte, a proto je nutné navodit si co nejlepší anglicky-mluvící prostředí alespoň ve své hlavě.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak na to: READING

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v angličtině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst anglické originály?
ALL LEVELS

Nové poslechové testy v English Me!

Aplikace English Me se nově zaměřuje také na poslech s porozuměním!

PRE-INTERMEDIATE

Listening: Describing pictures 1

Poslechové cvičení, ve kterém budete mít vybrat z několika obrázků ty, které mluvčí na nahrávce popisuje.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak na to: LISTENING 37 93303 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 7 lety