Help for English

At the Post Office

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with post 
address - adresovat
BrE
/ə'dres/ Přehrát
AmE
/ə'dres/ Přehrát

verb - to determine who a letter or parcel should be delivered to, esp. by writing an address on it

address
address - adresa
BrE
/ə'dres/ Přehrát
AmE
/ə'dres/ Přehrát

noun - the place where you live, expressed exactly so that people can find you

 
addressee - adresát
BrE
/ˌædre'si:/ Přehrát
AmE
/ˌædre'si:/ Přehrát

noun - the person that a letter is supposed to be delivered to

 
cash on delivery - dobírka, placeno dobírkou, na dobírku
BrE
/kæʃ ən dɪ'lɪvəri/ Přehrát
AmE
/kæʃ ən dɪ'lɪvəri/ Přehrát

noun - a way of sending goods so that the recipient has to pay for it when they receive it

 
deliver - doručit, dodat
BrE
/dɪ'lɪvə/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvər/ Přehrát

verb - to take something to somebody, usually something that has been sent or ordered

 
delivery - doručení, donáška, dodávka
BrE
/dɪ'lɪvəri/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvəri/ Přehrát

noun - the act of taking something to somebody, usually something that has been ordered or sent

envelope
envelope - obálka
BrE
/'envələʊp/ Přehrát
AmE
/'envəloʊp/ Přehrát

noun - a paper cover for a letter

 
express letter - expresní dopis, expres (dopis)
BrE
/ɪk'spres 'letə/ Přehrát
AmE
/ɪk'spres 'let̬ər/ Přehrát

noun - a letter that is delivered very quickly

parcel
parcel - balíček, balík
BrE
/'pɑ:sl/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rsl/ Přehrát

noun - a number of things wrapped together and tied with a string, esp. for sending by post

 
post - poslat (poštou), poslat poštou
BrE
/'pəʊst/ Přehrát
AmE
/'poʊst/ Přehrát

verb - to send something by using post

post office
post office - pošta (budova)
BrE
/'pəʊstˌɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'poʊstˌɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a building where you can post letters, parcels etc.

 
postage - poštovné
BrE
/'pəʊstɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'poʊstɪdʒ/ Přehrát

noun - the money paid for a postal service

 
postal order - poštovní poukázka, složenka
BrE
/ˌpəʊstl 'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/ˌpoʊstl 'ɔ:rdər/ Přehrát

noun - a piece of paper that is used to send money to people by post

postbox
postbox - schránka, schránka na dopisy
BrE
/'pəʊstbɒks/ Přehrát
AmE
/'poʊstbɑ:ks/ Přehrát

noun, British English - a box with a hole for letters

postcard
postcard - pohlednice, pohled
BrE
/'pəʊstkɑ:d/ Přehrát
AmE
/'poʊstkɑ:rd/ Přehrát

noun - a card with a picture on one side that you send to your friends by mail when you are on a holiday

postman
postman - pošťák
BrE
/'pəʊstmən/ Přehrát
AmE
/'poʊstmən/ Přehrát

noun, British English - a person who delivers letters etc.

postmark
postmark - poštovní razítko, razítko (poštovní)
BrE
/'pəʊstmɑ:k/ Přehrát
AmE
/'poʊstmɑ:rk/ Přehrát

noun - a mark stamped on a letter etc., it includes the place where it is sent from and the date

 
recipient - příjemce
BrE
/rɪ'sɪpɪənt/ Přehrát
AmE
/rɪ'sɪpɪənt/ Přehrát

noun - a person who a letter or parcel is addressed to

 
registered letter - doporučený dopis, rekomando
BrE
/rɪ'dʒɪstəd 'letə/ Přehrát
AmE
/rɪ'dʒɪstərd 'let̬ər/ Přehrát

noun - a way of sending a letter to make sure it is dealt with in a special way and doesn't get lost

 
return address - zpáteční adresa
BrE
/rɪ'tɜ:n 'ædrəs/ Přehrát
AmE
/rɪ'tɜ:rn 'ædrəs/ Přehrát

noun - the address of the person who sends a letter or parcel by post

stamp
stamp - známka (poštovní), poštovní známka
BrE
/'stæmp/ Přehrát
AmE
/'stæmp/ Přehrát

noun - a small piece of paper that you buy and stick on the envelope of a letter or a postcard when you want to send it by post

 
zip code - poštovní směrovací číslo
BrE
/'zɪpkəʊd/ Přehrát
AmE
/'zɪpkoʊd/ Přehrát

noun, American English - a code made up of numbers and/or letters that identifies the place where a letter is sent

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

AT THE END vs. IN THE END

Další článek o problematických předložkách. Kdy ve spojení s “the end” použít IN a kdy AT? (upravený článek z roku 2009)

PRE-INTERMEDIATE

Přídavná jména s infinitivem

Článek o vazbě přídavných jmen a infinitivu sloves, tedy spojeních jako např. NICE TO SEE, DIFFICULT TO DO, IMPORTANT FOR ME TO HAVE apod. (Upravený článek z roku 2012)

INTERMEDIATE

Organizing your Home Office

Víte, co je to TEETERING STACK, TOSS, RUBBER BAND nebo SHREDDER? Všechny tyto výrazy patří do kancelářského prostředí. Pokud se chcete naučit novou terminologii z této oblasti, je tento článek určený právě vám.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno At the Post Office 3 51499 Od seky69 poslední příspěvek
před 10 lety