Help for English

At the Post Office

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with post 
address - adresovat
BrE
/ə'dres/ Přehrát
AmE
/ə'dres/ Přehrát

verb - to determine who a letter or parcel should be delivered to, esp. by writing an address on it

address
address - adresa
BrE
/ə'dres/ Přehrát
AmE
/'ædres/ Přehrát

noun - the place where you live, expressed exactly so that people can find you

 
addressee - adresát
BrE
/ˌædre'si:/ Přehrát
AmE
/ˌædre'si:/ Přehrát

noun - the person that a letter is supposed to be delivered to

 
cash on delivery - dobírka, placeno dobírkou, na dobírku
BrE
/kæʃ ən dɪ'lɪvəri/ Přehrát
AmE
/kæʃ ən dɪ'lɪvəri/ Přehrát

noun - a way of sending goods so that the recipient has to pay for it when they receive it

 
deliver - doručit, dodat
BrE
/dɪ'lɪvə/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvər/ Přehrát

verb - to take something to somebody, usually something that has been sent or ordered

 
delivery - doručení, donáška, dodávka
BrE
/dɪ'lɪvəri/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvəri/ Přehrát

noun - the act of taking something to somebody, usually something that has been ordered or sent

envelope
envelope - obálka
BrE
/'envələʊp/ Přehrát
AmE
/'envəloʊp/ Přehrát

noun - a paper cover for a letter

 
express letter - expresní dopis, expres (dopis)
BrE
/ɪk'spres 'letə/ Přehrát
AmE
/ɪk'spres 'let̬ər/ Přehrát

noun - a letter that is delivered very quickly

parcel
parcel - balíček, balík
BrE
/'pɑ:sl/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rsl/ Přehrát

noun - a number of things wrapped together and tied with a string, esp. for sending by post

 
post - poslat (poštou), poslat poštou
BrE
/'pəʊst/ Přehrát
AmE
/'poʊst/ Přehrát

verb - to send something by using post

post office
post office - pošta (budova)
BrE
/'pəʊstˌɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'poʊstˌɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a building where you can post letters, parcels etc.

 
postage - poštovné
BrE
/'pəʊstɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'poʊstɪdʒ/ Přehrát

noun - the money paid for a postal service

 
postal order - poštovní poukázka, složenka
BrE
/ˌpəʊstl 'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/ˌpoʊstl 'ɔ:rdər/ Přehrát

noun - a piece of paper that is used to send money to people by post

postbox
postbox - schránka, schránka na dopisy
BrE
/'pəʊstbɒks/ Přehrát
AmE
/'poʊstbɑ:ks/ Přehrát

noun, British English - a box with a hole for letters

postcard
postcard - pohlednice, pohled
BrE
/'pəʊstkɑ:d/ Přehrát
AmE
/'poʊstkɑ:rd/ Přehrát

noun - a card with a picture on one side that you send to your friends by mail when you are on a holiday

postman
postman - pošťák
BrE
/'pəʊstmən/ Přehrát
AmE
/'poʊstmən/ Přehrát

noun, British English - a person who delivers letters etc.

postmark
postmark - poštovní razítko, razítko (poštovní)
BrE
/'pəʊstmɑ:k/ Přehrát
AmE
/'poʊstmɑ:rk/ Přehrát

noun - a mark stamped on a letter etc., it includes the place where it is sent from and the date

 
recipient - příjemce
BrE
/rɪ'sɪpɪənt/ Přehrát
AmE
/rɪ'sɪpɪənt/ Přehrát

noun - a person who a letter or parcel is addressed to

 
registered letter - doporučený dopis, rekomando
BrE
/rɪ'dʒɪstəd 'letə/ Přehrát
AmE
/rɪ'dʒɪstərd 'let̬ər/ Přehrát

noun - a way of sending a letter to make sure it is dealt with in a special way and doesn't get lost

 
return address - zpáteční adresa
BrE
/rɪ'tɜ:n 'ædrəs/ Přehrát
AmE
/rɪ'tɜ:rn 'ædrəs/ Přehrát

noun - the address of the person who sends a letter or parcel by post

stamp
stamp - známka (poštovní), poštovní známka
BrE
/'stæmp/ Přehrát
AmE
/'stæmp/ Přehrát

noun - a small piece of paper that you buy and stick on the envelope of a letter or a postcard when you want to send it by post

 
zip code - poštovní směrovací číslo
BrE
/'zɪpkəʊd/ Přehrát
AmE
/'zɪpkoʊd/ Přehrát

noun, American English - a code made up of numbers and/or letters that identifies the place where a letter is sentPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

AT THE END vs. IN THE END

Další článek o problematických předložkách. Kdy ve spojení s “the end” použít IN a kdy AT?

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: IN THE END vs. AT THE END

Umíte tato spojení správně používat? Procvičte si to.

PRE-INTERMEDIATE

AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME

Umíte správně používat slovíčko TIME a ukazovací zájmena? Studenti zde totiž často chybují.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno At the Post Office 3 52717 Od seky69 poslední příspěvek
před 14 lety