Help for English

AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.07.2016

Umíte správně používat slovíčko TIME a ukazovací zájmena? Studenti zde totiž často chybují.AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME

O slovíčku time/'taɪm/ jste si u nás mohli přečíst článek Podstatné jméno TIME. My si dnes ukážeme, jak se pojí s ukazovacími zájmeny this a that a s předložkami.

at the time = at that time

Tato dvě spojení se používají velice často a význam mají shodný. Znamenají tehdy, tenkrát nebo v tu dobu. Setkáte se s nimi tedy při vypravování v minulém čase, nejčastěji na konci věty.

I didn't have any money at that time. TTT *1
She was single at the time. TTT *2
Steve was working for his father at that time. TTT *3
They didn't know each other at the time. TTT *4
I was about six at the time. TTT *5  

Pozn.: Tato spojení můžete nahradit dalším užitečným, a tím je back then. (I didn't have any money back then).

at that time vs. at this time

Tato dvě spojení už se nerovnají (což ostatně naznačuje jiné ukazovací zájmeno). Z těchto dvou se rozhodně mnohem častěji setkáte se spojením at that time (nebo významově stejným at the time, viz výše), které znamená tehdy / v tu dobu.

Spojení at this time pak má nejblíže českému nyní nebo někdy pro tuto chvíli, ale je považováno spíše za formální. Častěji se s ním setkáte v americké angličtině.

Arranging loans is not possible at this time. Sorry for the inconvenience. TTT *6
Could you hold your resignation at this time? TTT *7
Visitors are asked to leave at this time. TTT *8  

at the / this / that time of…

Trochu jiná situace nastane, pokud za touto vazbou dále pokračujete pomocí předložky of. Pak tato spojení překládáme v době něčeho, v této době něčeho nebo v tu dobu něčeho.

At the time of his death, Jack was working on several films. TTT *9
She was travelling around the world at the time of her grandson's birth. TTT *10
Susan didn't know who to turn to at the time of her divorce. TTT *11
I believe he was not at home at the time of the murder. TTT *12  

It's usually quite cold at this time of year. TTT *13
Who are you calling at this time of night? TTT *14  

He had better things to do at that time of day. TTT *15
She usually left her son alone at that time of the afternoon and went shopping. TTT *16
At that time of year, it usually gets dark quite early. TTT *17  

Pozn.: Spojení at this time a at that time se používají spíše s obecnými výrazy jako day, month, week, night, year, apod. Spojení at the time pak s konkrétnějšími časovými údaji v minulosti (at the time of my childhood, at the time of the interview, at the time of her death apod.).

Další možnost je například použití spojky:

At the time when she met first husband, she was broke. TTT *18  

in this time

Jak jste si jistě všimli, slůvko time se používá s předložkou at. Neduh mnoha studentů je používat spojku in a následně spojení in this time.

Chtějí tím vyjádřit jednoduše české nyní/teď a mají pocit, že anglické now je příliš jednoduché. To je ovšem chyba, které se snažte vyvarovat!

Nebojte se tedy použít “obyčejné” now nebo třeba at the moment.

She works in marketing in this time at the moment. TTT *19
He's having lunch in this time now. TTT *20

Pozn.: Slyšet můžete ale spojení at this time. Jak jsme si však řekli, je značně formální, nepoužívá se tedy běžně.

this time

Na závěr si ukážeme ještě jedno spojení bez předložky. Anglické this time znamená tentokrát. I zde se často chybuje. Toto spojení neznamená nyní nebo teď!

I hope we will win this time. TTT *21
She's going to pass this time, I'm sure. TTT *22
Where are you going on holiday this time? TTT *23  

Ve výčtu podobných spojení bychom mohli zcela jistě ještě dlouho pokračovat. Tento článek proto berte jako ukázku, jak se mohou lišit zdánlivě podobné vazby, a také připomenutí, že in this time neznamená české teď.

Překlad:
 1. Neměl jsem v tu dobu žádné peníze.
 2. Byla v té době svobodná.
 3. Steve pracoval v té době pro svého otce.
 4. V té době se neznali.
 5. Bylo mi v té době asi šest.
 6. Sjednávání půjček není v tuto chvíli možno. Omlouvám se za nepříjemnosti.
 7. Můžete nyní pozdržet vaši rezignaci?
 8. Návštěvníci jsou nyní žádání, aby odešli.
 9. V době jeho smrti pracoval Jack na několika filmech.
 10. V době narození svého vnuka cestovala kolem světa.
 11. V době svého rozvodu Susan nevěděla, na koho se obrátit.
 12. Věřím, že v době vraždy nebyl doma.
 13. V tuto dobu roka je obvykle docela zima.
 14. Komu voláš takhle v noci?
 15. Měl v tu dobu dne lepší věci na práci.
 16. V tu odpolední dobu obvykle nechávala syna samotného a šla nakupovat.
 17. V tom ročním období se obvykle stmívá docela brzy.
 18. V době, kdy potkala svého prvního manžela, byla na mizině.
 19. Nyní pracuje v marketingu.
 20. Teď obědvá
 21. Doufám, že tentokrát vyhrajeme.
 22. Tentokrát projde, jsem si jistý.
 23. Kam jedete na dovolenou tentokrát?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Podstatné jméno TIME

Je podstatné jméno TIME počitatelné či nepočitatelné? Jaký je rozdíl mezi IN TIME a ON TIME? Co znamenají další předložkové vazby s TIME?

PRE-INTERMEDIATE

Změna času

Víte, jak se v angličtině bavit o změně času? A mění se v Británii a Americe čas ve stejný den?

STARTER

Volný čas

Slovíčka spojená s aktivitami pro volný čas.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME 5 7104 Od IM poslední příspěvek
před 8 lety