Help for English

AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.07.2016

Umíte správně používat slovíčko TIME a ukazovací zájmena? Studenti zde totiž často chybují.AT THIS / THAT / THE TIME

O podstatném jménu time jste si u nás mohli přečíst samostatný článek. My si dnes ukážeme, jak se pojí s ukazovacími zájmeny this a that a s předložkami.

at the time = at that time

Tato dvě spojení se používají velice často a význam mají shodný. Znamenají tehdy, tenkrát nebo v tu dobu. Setkáte se s ním tedy při vypravování v minulém čase, nejčastěji na konci věty.

I didn't have any money at that time. TTT
She was single at the time. TTT
Steve was working for his father at that time. TTT
They didn't know each other at the time. TTT
I was about six at the time. TTT 

Pozn.: tato spojení můžete nahradit dalším užitečným, a tím je back then. (I didn't have any money back then).

at that time vs. at this time

Tato dvě spojení už se nerovnají (což ostatně naznačuje jiné ukazovací zájmeno). Z těchto dvou se rozhodně mnohem častěji setkáte se spojením at that time TTT, které znamená tehdy / v tu dobu.

Spojení at this time pak má nejblíže českému nyní nebo někdy pro tuto chvíli, ale je považováno spíše za formální. Častěji se s ním setkáte v americké angličtině.

Arranging loans is not possible at this time. Sorry for the inconvenience. TTT
Could you hold your resignation at this time? TTT
Visitors are asked to leave at this time. TTT 

at the / this / that time of…

Trochu jiná situace nastane, pokud za touto vazbou dále pokračujete pomocí předložky of. Pak tato spojení překládáme v době něčeho, v této době něčeho nebo v tu dobu něčeho.

At the time of his death, Jack was working on several films. TTT
She was travelling around the world at the time of her grandson's birth. TTT
Susan didn't know who to turn to at the time of her divorce. TTT
I believe he was not at home at the time of the murder. TTT 

It's usually quite cold at this time of year. TTT
Who are you calling at this time of night? TTT 

He had better things to do at that time of day. TTT
She usually left her son alone at that time of the afternoon and went shopping. TTT
At that time of year, it usually gets dark quite early. TTT 

Pozn.: Spojení “at this time” a “at that time” se používají spíše s obecnými výrazy jako day, month, week, night, year, apod. Spojení “at the time” pak s konkrétnějšími časovými údaji v minulosti (at the time of my childhood, at the time of the interview, at the time of her death apod.).

Další možnost je například použití spojky:

At the time when she met first husband, she was broke. TTT 

in this time

Jak jste si jistě všimli, slůvko time se používá s předložkou at. Neduh mnoha studentů je používat spojku in a následně spojení in this time.

Chtějí tím vyjádřit jednoduše české nyní/teď a mají pocit, že anglické now je příliš jednoduché. To je ovšem chyba, které se snažte vyvarovat!

Nebojte se tedy použít “obyčejné” now nebo třeba at the moment.

She works in marketing in this time at the moment. TTT
He's having lunch in this time nowTTT

Pozn.: Spojení at this time se sice používá, ale jak jsme si již řekli, je značně formální, a proto se mu raději vyhněte.

this time

Na závěr si ukážeme ještě jedno spojení bez předložky. Anglické this time znamená tentokrát. I zde se často chybuje. Toto spojení neznamená nyní/teď!

I hope we will win this time. TTT
She's going to pass this time, I'm sure. TTT
Where are you going on holiday this time? TTT 

Ve výčtu podobných spojení bychom mohli zcela jistě ještě dlouho pokračovat. Tento článek proto berte jako ukázku, jak se mohou lišit zdánlivě podobné vazby, a také připomenutí, že in this time neznamená české teď.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Podstatné jméno TIME

Je podstatné jméno TIME počitatelné či nepočitatelné? Jaký je rozdíl mezi IN TIME a ON TIME? Co znamenají další předložkové vazby s TIME?
INTERMEDIATE

Čím..., tím... (TEST)

Umíte správně vyjádřit například spojení ‚čím dříve, tím lépe‘ nebo ‚čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš‘? Otestujte se.
STARTER

Volný čas

Slovíčka spojená s aktivitami pro volný čas.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME 7 4871 Od mufina poslední příspěvek
před 3 lety