Help for English

Podstatné jméno TIME

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.05.2021

Je podstatné jméno TIME počitatelné či nepočitatelné? Jaký je rozdíl mezi IN TIME a ON TIME? Co znamenají další předložkové vazby s TIME?Podstatné jméno TIME

Podstatné jméno time/'taɪm/ jistě znáte, ale znáte ho skutečně dobře? Víte, jak je to s jeho počitatelností? Znáte předložkové vazby, ve kterých se používá a co přesně tato spojení znamenají? Pokud si nejste vždy úplně jistí, máme pro vás připravený přehled toho nejdůležitějšího.

Počitatelné / nepočitatelné

Slovíčko time/'taɪm/ najdete často obsažené v přehledech nepočitatelných podstatných jmen, po boku slovíček jako např. money, water apod. To však neznamená, že se VŽDY jedná o podstatné jméno nepočitatelné. Má totiž více významů a ne všechny spadají do stejné kategorie. Pojďme se na ty základní významy nyní podívat. Pro detailnější rozpis všech významů slovíčka time/'taɪm/ a jejich počitatelnosti doporučujeme nahlédnout do výkladového slovníku.

time, some time, a little time, too much time

Čas je nepočitatelný, máme-li na mysli nějaké množství času, nějakou časovou délku, tedy říkáme např. jak dlouho něco trvá, kolik času máme k dispozici.

There's still time. TTT *1
How much time do you need? TTT *2
I can't make it, there's too little time. TTT *3
It happened some time ago. TTT *4
We're out of time. TTT *5
I have no time to spare. TTT *6  

Také se může jednat o čas, který je stanovený pro nějakou konkrétní činnost.

It's time for dinner! TTT *7
Is it time to go? TTT *8
It's about time you found a job. TTT *9  

Pozn.: V poslední větě je tzv. nereálný čas – po it's time, it's about time, it's high time se totiž běžně používá věta v minulém čase, i když význam je přítomný.

Nepočitatelný je i čas jako abstraktní pojem, veličina apod.

Only time will tell. TTT *10
Time heals everything. TTT *11
Time is an important factor in the calculation. TTT *12
Back to the Future is about a boy who travels through time. TTT *13  

Ve všech případech uvedených v této části by bylo hrubou chybou použít a time, few times, many times, apod.

a time, times, few times, many times

Studenti se často ptají “Viděl jsem větu ‘have a good time’. Jak to, že tam je člen, když jsme se učili, že TIME je nepočitatelné podstatné jméno?”

Je to proto, že zde není time/'taɪm/ ve významu “jak dlouhý čas” ale ve významu časové období či časový úsek. Časová období už počítat můžeme. Období může být jedno, mohou být dvě apod.

Typickým příkladem je např. zmíněné have a good time.

Did you have a good time? TTT *14 (jde tu o to časové období, které např. trávil na dovolené či na večírku)

Ještě lépe ale sedí do definice “časové období” následující věty. V češtině se nabízí překlad doba/doby.

There was a time when we were happy. TTT *15
There were times when I wanted to quit. TTT *16
We live in dangerous times. TTT *17  

Počitatelné time je také ve významu okamžik, chvíle – okamžiků opět může být více.

Is this a good time? TTT *18 TTT *19
He was in the wrong place at the wrong time. TTT *20  

Jelikož je v těchto významech slovíčko time počitatelné, můžeme mít i tvar times. S množným číslem se často setkáte v rámci násobných číslovek a násobení obecně:

Five times four is twenty. TTT *21
How many times do I have to tell you? TTT *22
Have you ever been there? – Yeah, a few times. TTT *23  

Pozor – když říkáme, že se něco stalo jednou nebo dvakrát, používáme raději once a twice než one time a two times.

HOW MUCH TIME vs. HOW MANY TIMES

Slovo time může tedy být počitatelné i nepočitatelné. S tím souvisí i tyto tázací fráze:

 • how much time = kolik času
 • how many times = kolikrát

How much time do we have? TTT *24
How many times have you seen that film? TTT *25

Předložkové vazby

Podstatné jméno time uvidíme v nejrůznějších spojeních a předložkových vazbách. Na ta nejdůležitější spojení s předložkami se podíváme. Pokročilejším doporučujeme opět nahlédnout do slovníku, kde je možností ještě mnohem více.

IN TIME vs. ON TIME

Snad největším problémem je pro studenty správné použití in time a on time. Obě se totiž překládají jako včas. Je v nich však poměrně podstatný rozdíl.

Spojení in time/ɪn'taɪm/ nám říká, že někdo něco stihnul, že nepřišel pozdě. Tedy například přišel na nádraží o pět minut dříve a vlak mu tedy neujel.

Nebo si představte, že jdete na veliký koncert pro desetitisíce lidí. Pochopitelně chcete stát v první řadě, aby na vás Bono, či Stipe, či Madonna mohli prskat, a proto u stadionu chcete být včas – in time – klidně půl dne před začátkem koncertu.

I'm afraid I won't get there in time to get really close to the stage. TTT *26
He wasn't in time for dinner again. TTT *27  

Často ho tedy uvidíte ve větách s infinitivem či předložkou for.

 • in time to do something
 • in time for something

Tedy včas, abyste něco stihli – pravděpodobně tedy trochu dříve.

Spojení on time/ɒn'taɪm/ oproti tomu znamená přesně ve stanovenou dobu. Když dorazíte na takový koncert on time (přesně včas) a nemáte VIP balíček, budete asi stát někde vzadu a budete rádi, když na pódiu zahlédnete maličkou postavičku tvarem připomínající vašeho oblíbeného interpreta.

Když mluvíme například o jízdních řádech, tam uslyšíte právě on time. Když vlak přijede včas, přijede podle jízdního řádu, proto on time.

Nabízí se i český překlad “načas” – přesně.

The plane took off on time. TTT *28
I said I would be there at 8. I don't think I will get there on time. TTT *29  

The train arrived on time so I got to work in time. TTT *30 vlak dorazil včas (přesně v tolik, v kolik měl) a já dorazil do práce včas (tedy asi o pár minut dříve, abych si stihl připravit věci)

Zde se hodí zmínit ještě dvě spojení: just in time (v posledním okamžiku, jen tak tak) vs. right on time (přesně na čas).

I caught him just in time to stop him from falling in. TTT *31
The serviceman was right on time. TTT *32  

AT THE TIME

Chceme-li říci, že se něco stalo v nějakou dobu (především v minulosti), používáme předložku at. Čas má potom nejčastěji určitý člen či ukazovací zájmeno:

I didn't know she was pregnant at the time. TTT *33
We rarely have snow at this time of year. TTT *34  

Více v článku AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME.

Kolokace

Nakonec si zmíníme několik základních spojení se slovíčkem time.

 • have time = mít čas

Sorry, I don't have time. TTT *35  

 • take time = trvat, zabrat nějaký čas

Walking would take too much time. TTT *36  

Pozn.: Možná jste se setkali s idiomem “take your time”, který znamená ‘nepospíchej’.

 • spend time = trávit čas

We need to spend more time together. TTT *37  

 • make time = udělat si čas

He never makes the time to be with his family. TTT *38  

Závěrem

O slovíčku time by se dalo napsat mnoho dalších stránek. Tento článek by měl ale pomoci těm méně pokročilým udělat si alespoň trochu představu o rozdílných významech a potažmo i gramatických vlastnostech tohoto slova. Zajímají-li vás další kolokace, předložkové vazby či idiomy spojené s časem, doporučujeme pokročilejším studentům výkladový slovník, slovník idiomatický a slovník kolokací.

Překlad:
 1. Pořád je ještě čas.
 2. Kolik času potřebuješ?
 3. Nezvládnu to, je příliš málo času.
 4. Stalo se to před nějakým časem.
 5. Došel nám čas.
 6. Nemám žádný čas navíc.
 7. Je čas na večeři!
 8. Je už čas jít?
 9. Je na čase, aby sis našel práci.
 10. Jen čas ukáže.
 11. Čas vše uzdraví.
 12. Čas je v tom výpočtu důležitým faktorem.
 13. Film ‘Zpátky do budoucnosti’ je o klukovi, který cestuje časem.
 14. Užil sis to?
 15. Bývala doba, kdy jsme byli šťastní.
 16. Byly časy, kdy jsem chtěl skončit.
 17. Žijeme v nebezpečných dobách.
 18. Hodí se ti to teď?
 19. doslova ‘je teď dobrá chvíle’?
 20. Byl v nepravý čas na nepravém místě.
 21. Pět krát čtyři je dvacet.
 22. Kolikrát ti to musím říkat?
 23. Už jsi tam někdy byl? – Jo, několikrát.
 24. Kolik máme času?
 25. Kolikrát jsi ten film viděl?
 26. Obávám se, že tam nedorazím včas, abych se dostal hodně blízko pódia.
 27. Zase nepřišel včas na večeři.
 28. Letadlo vzlétlo načas.
 29. Řekl jsem, že tam budu v 8. Myslím si, že to včas nestihnu.
 30. Vlak přijel včas a tak jsem byl v práci včas.
 31. Chytl jsem ho jen tak tak včas, aby nespadl dovnitř.
 32. Opravář přišel přesně na čas.
 33. V tu dobu jsem ještě nevěděl, že je těhotná.
 34. Většinou nemáme sníh v tuto roční dobu.
 35. Promiň, nemám čas.
 36. Cesta pěšky by trvala moc dlouho.
 37. Potřebujeme spolu trávit více času.
 38. Nikdy si neudělá čas, aby byl s rodinou.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: Podstatné jméno TIME 1

Umíte používat podstatné jméno TIME správně?

PRE-INTERMEDIATE

Test: Podstatné jméno TIME 2

Umíte používat podstatné jméno TIME správně?

INTERMEDIATE

Test: Podstatné jméno TIME 3

Umíte používat podstatné jméno TIME správně?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Podstatné jméno TIME 23 47480 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 4 lety