Help for English

Změna času

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.03.2024

Víte, jak se v angličtině bavit o změně času? A mění se v Británii a Americe čas ve stejný den?Změna času (v angličtině)

Pravidla změny času asi většina z vás velmi dobře zná. Na jaře (letní čas) se posouvá čas o jednu hodinu dopředu a na podzim (zimní čas) se zase posouvá čas o hodinu zpět.

Nejinak je tomu i v mnoha dalších zemích světa a my se pochopitelně zaměříme hlavně na Británii a USA. Nebudeme se však o této problematice bavit zbytečně podrobně. Přece jen je článek určen studentům angličtiny.

Letní čas

Letní čas se v angličtině označuje daylight saving time, což v překladu znamená ‘čas, který šetří denní světlo’.

V americké angličtině můžete slyšet také daylight savings time nebo daylight time. Britové ale často používají také British Summer Time (nebo jen summer time, jako ostatně i my či jiní Evropané).

daylight saving time/ˌdeɪlaɪt '­seɪvɪŋ taɪm/ (DST)
(nebo daylight savings time, nebo daylight time)
British Summer Time/ˌbrɪtɪʃ '­sʌmə taɪm/ (BST)
(nebo summer time)

Zimní čas

V Česku používáme kromě letního času i spojení ‘zimní čas’, ovšem spojení winter time v angličtině tak často nepoužívají. Zimní čas je totiž ten běžný čas, ten “správný” (od kterého se v létě hodiny posouvají), proto uslyšíte nejčastěji standard time (či dokonce někdy normal time), pokud chceme vyjádřit rozdíl mezi letním a zimním časem.

standard time = standardní (zimní) čas

Časová pásma

Jelikož se bere zimní čas jako ten “standardní” a letní jako “upravený”, odráží se to i na pojmenování časových pásem. Např.:

USA / Kanada:

Central Standard Time (CST) = centrální čas
Central Daylight Time (CDT) = centrální letní čas

Pacific Standard Time (PST) = tichomořský čas
Pacific Daylight Time (PDT) = tichomořský letní čas

Eastern Standard Time (EST) = východní čas
Eastern Daylight Time (EDT) = východní letní čas

Atlantic Standard Time (AST) = atlantický čas
Atlantic Daylight Time (ADT) = atlantický letní čas

Británie / Evropa:

Greenwich Mean Time (GMT) = světový čas (/'grɪnɪdʒ/ nebo /'grenɪtʃ/)
British Summer Time (BST) = britský letní čas

Central European Time (CET) = středoevropský čas
Central European Summer Time (CEST) = středoevropský letní čas

Austrálie (čas mění jen její jihovýchodní část):

Eastern Standard Time (EST) = východní čas
Eastern Summer Time (EST) = východní letní čas
Eastern Daylight Time (EDT) = východní letní čas

Svět:

Coordinated Universal Time (UTC) = světový čas TTT *1

Kdy dochází ke změně

Někoho také možná překvapí, že přechod na letní/zimní čas není všude ve stejnou dobu.

Británie / Evropa:
přechod na letní čas = poslední neděle v březnu
přechod na zimní čas = poslední neděle v říjnu

USA / Kanada:
přechod na letní čas = druhá neděle v březnu
přechod na zimní čas = první neděle v listopadu

Austrálie:
přechod na letní čas = první neděle v říjnu
přechod na zimní čas = první neděle v dubnu

spring forwardfall back

V anglicky mluvících zemích mají pomůcku, díky které si jednoduše zapamatujete, že na jaře se posouvá čas dopředu a na podzim se posouvá dozadu.

Slovíčko spring/'sprɪŋ/ totiž může znamenat jaro, ale také vyskočit. Naopak fall/'fɔ:l/ znamená padat, ale v americké angličtině je to také podzim (místo britského autumn).

spring forward = skočit dopředu / jaro dopředu TTT *2
fall back = spadnout dozadu / podzim dozadu TTT *3

Mluvíme o změně času

Pokud jde o samotné spojení změnit čas, posunout čas, používá se change the clock(s) nebo set the clock(s). Pak můžeme přidat forward (dopředu) nebo back (dozadu).

Don't forget to set the clock forward tomorrow morning. TTT *4
Did you set the clock back an hour last night? TTT *5
Have you changed the clock? TTT *6
Please set your clocks forward one hour when daylight saving time starts. TTT *7
Remember to set your clocks back one hour when daylight saving time ends. TTT *8
We adjust the clocks back to standard time in the fall. TTT *9
It might take a few days to adjust to the new time schedule after the clocks change. TTT *10
I always feel a bit disoriented when the clocks spring forward. TTT *11
It's great to have an extra hour of sleep when we fall back to standard time. TTT *12 

Překlad:
 1. jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami od UTC
 2. na jaře posouváme hodinky dopředu
 3. na podzim posouváme hodinky dozadu
 4. Nezapomeň posunout zítra ráno hodiny dopředu.
 5. Posunul jsi včera večer čas o hodinu zpět?
 6. Už jsi změnil čas?
 7. Prosím posuň hodiny o jednu hodinu dopředu, když začne letní čas.
 8. Nezapomeňte vrátit hodiny o jednu hodinu zpět, když končí letní čas.
 9. Na podzim přepínáme hodiny zpět na zimní čas.
 10. Může trvat pár dní, než se po změně času novému času přizpůsobíte.
 11. Vždy se cítím trochu zmateně, když se hodiny posunou dopředu.
 12. Je skvělé mít jednu hodinu spánku navíc, když přepínáme zpět na zimní čas.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Časová určení

Aktivita zaměřená na časová určení jako např. ‘letos’, ‘loni’, ‘před rokem’, ‘za rok’ apod.

PRE-INTERMEDIATE

Podstatné jméno TIME

Je podstatné jméno TIME počitatelné či nepočitatelné? Jaký je rozdíl mezi IN TIME a ON TIME? Co znamenají další předložkové vazby s TIME?

STARTER

Kolik je hodin?

Procvičte si určování času.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Letní a zimní čas 18 23345 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 lety