Help for English

Car Parts - American

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Parts of a car in American Englishaccelerator
accelerator - plyn (pedál)
BrE
/ək'seləreɪtə/ Přehrát
AmE
/ək'seləreɪt̬ər/ Přehrát

noun - a pedal in a car that makes the car go faster

aerial
aerial - anténa
BrE
/'eəriəl/ Přehrát
AmE
/'eriəl/ Přehrát

noun, British English - a metal wire or a rod that a radio or television needs in order to receive signal

bodywork
bodywork - karoserie
BrE
/'bɒdɪwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'bɑ:dɪwɜ:rk/ Přehrát

noun - the outer metal part of a car that is painted

brake
brake - brzda
BrE
/'breɪk/ Přehrát
AmE
/'breɪk/ Přehrát

noun - a thing that is used to slow a car etc. down or to make it stop

 
brake light - brzdové světlo
BrE
/'breɪklaɪt/ Přehrát
AmE
/'breɪklaɪt/ Přehrát

noun - one of the red lights at the back of a car that come on when you step on the brake pedal

bumper
bumper - nárazník
BrE
/'bʌmpə/ Přehrát
AmE
/'bʌmpər/ Přehrát

noun - a strong metal bar fixed to the front and back of a car that helps to protect the car in case it hits something or is hit

clutch
clutch - spojka (pedál)
BrE
/'klʌtʃ/ Přehrát
AmE
/'klʌtʃ/ Přehrát

noun - a pedal in a car that you step on when you need to change the gear

dashboard
dashboard - palubní deska (auta)
BrE
/'dæʃbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'dæʃbɔ:rd/ Přehrát

noun - the board in front of a car with the steering wheel, speedometer and other controls

engine
engine - motor
BrE
/'endʒɪn/ Přehrát
AmE
/'endʒɪn/ Přehrát

noun - a machine that makes something move, the inner part of a car etc. that makes it move

exhaust pipe
exhaust pipe - výfuk
BrE
/ɪg'zɔ:st paɪp/ Přehrát
AmE
/ɪg'zɔ:st paɪp/ Přehrát

noun - a metal pipe at the back of a car through which the waste gases escape from the engine

fender
fender - blatník
BrE
/'fendə/ Přehrát
AmE
/'fendər/ Přehrát

noun, American English - one of the four parts of a car that go over the wheels

 
fuel - palivo
BrE
/'fjʊəl/ Přehrát
AmE
/'fjʊəl/ Přehrát

noun - material that is burned in order to produce heat or to make a machine work

 
fuel gauge - palivoměr
BrE
/'fjʊəl geɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'fjʊəl geɪdʒ/ Přehrát

noun - a device on the dashboard of a car etc. that shows how much fuel is still left

 
fuel tank - palivová nádrž
BrE
/'fjʊəl tæŋk/ Přehrát
AmE
/'fjʊəl tæŋk/ Přehrát

noun - a large container in a car where the fuel is stored

 
gas - benzín
BrE
/'gæs/ Přehrát
AmE
/'gæs/ Přehrát

noun, American English - the kind of fuel that is used in motor cars

 
gear - převodový stupeň, převod (převodovky)
BrE
/'gɪə/ Přehrát
AmE
/'gɪr/ Přehrát

noun - a position of the gears in a machine such as a car etc.

gear shift
gear shift - řadící páka
BrE
/'gɪəʃɪft/ Přehrát
AmE
/'gɪrʃɪft/ Přehrát

noun, American English - a stick in a car that is used to change gears

glove compartment
glove compartment - přihrádka spolujezdce (v přední části vozu)
BrE
/'glʌv kəmˌpɑ:tmənt/ Přehrát
AmE
/'glʌv kəmˌpɑ:rtmənt/ Přehrát

noun - a small space at the front of the car opposite the front seats where you can put small things (e.g. gloves, wallet etc.)

headlight
headlight - přední světlo (auta)
BrE
/'hedlaɪt/ Přehrát
AmE
/'hedlaɪt/ Přehrát

noun - one of the bright lights at the front of a vehicle

hood
hood - kapota
BrE
/'hʊd/ Přehrát
AmE
/'hʊd/ Přehrát

noun, American English - a part of a car that covers the engine

license plate
license plate - poznávací značka
BrE
/'laɪsns pleɪt/ Přehrát
AmE
/'laɪsns pleɪt/ Přehrát

noun, American English - the sign with a combination of numbers and letters fastened to the front and back of a car which makes it possible for cars to be identified

radiator
radiator - chladič (u auta)
BrE
/'reɪdɪeɪtə/ Přehrát
AmE
/'reɪdieɪt̬ər/ Přehrát

noun - an apparatus that cools down the engine of a car

radio
radio - rádio
BrE
/'reɪdiəʊ/ Přehrát
AmE
/'reɪdioʊ/ Přehrát

noun - a device that is used for playing music, it receives broadcasts by using an aerial

 
rear-view mirror - zpětné zrcátko
BrE
/ˌrɪəvju:'mɪrə/ Přehrát
AmE
/ˌrɪrvju:'mɪrər/ Přehrát

noun - a mirror fastened to the windshield of a car that makes it possible for you to see what is behind you

seat
seat - sedadlo
BrE
/'si:t/ Přehrát
AmE
/'si:t/ Přehrát

noun - a place that you sit on or sit in (on a bus, in a theatre etc.)

seatbelt
seatbelt - bezpečnostní pás (v autě)
BrE
/'si:tˌbelt/ Přehrát
AmE
/'si:tˌbelt/ Přehrát

noun - a strap at a seat in a car or plane etc. that helps to prevent serious injury in case of an accident

speedometer
speedometer - rychloměr, tachometr
BrE
/spi:'dɒmɪtə/ Přehrát
AmE
/spi:'dɑ:mət̬ər/ Přehrát

noun - equipment in a vehicle that measures how fast it travels

steering wheel
steering wheel - volant, kormidlo
BrE
/'stɪərɪŋwi:l/ Přehrát
AmE
/'stɪrɪŋwi:l/ Přehrát

noun, American English - a round object that is turned in order to change the direction in which a car or ship are travelling

taillight
taillight - zadní světlo (auta)
BrE
/'teɪllaɪt/ Přehrát
AmE
/'teɪllaɪt/ Přehrát

noun - one of the red lights at the back of a car

 
trunk - kufr (auta)
BrE
/'trʌŋk/
AmE
/'trʌŋk/ Přehrát

noun, American English - the part of the car (in the back usually) where you can put the luggage

turn signal
turn signal - blinkr, směrovka (blinkr)
BrE
/ˌtɜ:n'sɪgnəl/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'sɪgnəl/ Přehrát

noun, American English - one of the lights at the front or back of a car that you use when you want to inform other drivers that you are about to change direction

tyre
tyre - pneumatika
BrE
/'taɪə/ Přehrát
AmE
/'taɪər/ Přehrát

noun - the thick dark rubber tube around a wheel of a car, bike, motorbike etc.

wheel
wheel - kolo, kolečko
BrE
/'wi:l/ Přehrát
AmE
/'wi:l/ Přehrát

noun - a round object that turns to let a vehicle, such as a car, move forward

windshield
windshield - čelní sklo
BrE
/'wɪndʃi:ld/ Přehrát
AmE
/'wɪndʃi:ld/ Přehrát

noun, American English - the front window of a car

wiper
wiper - stěrač
BrE
/'waɪpə/ Přehrát
AmE
/'waɪpər/ Přehrát

noun - one of the devices that remove water etc. from the windscreen of a carPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Car Parts - British

Parts of a car in British English
UPPER-INTERMEDIATE

Test: Body Parts as Verbs

Poznáte, které části těla se hodí do vět ve významu sloves?

PRE-INTERMEDIATE

British and American Word Quiz

Kvíz, ve kterém bude vaším úkolem nahradit ve dvaceti větách americké slovíčko jeho britským ekvivalentem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Car Parts - American 2 27903 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 15 lety