Help for English

Countries and Nationalities

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Státy a národnosti 
African - africký
BrE
/'æfrɪkən/ Přehrát
AmE
/'æfrɪkən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Africa

 
American - americký
BrE
/ə'merɪkən/ Přehrát
AmE
/ə'merɪkən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from the USA

Australia
Australia - Austrálie
BrE
/ɒ'streɪliə/ Přehrát
AmE
/ɑ:'streɪljə/ Přehrát

noun - the continent and country where you can find Sydney, Melbourne and where kangaroos live

 
Australian - australský
BrE
/ɒ'streɪliən/ Přehrát
AmE
/ɑ:'streɪljən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Australia

Austria
Austria - Rakousko
BrE
/'ɔ:strɪə/ Přehrát
AmE
/'ɔ:striə/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Vienna

 
Austrian - rakouský
BrE
/'ɔ:strɪən/ Přehrát
AmE
/'ɔ:striən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Austria

Brazil
Brazil - Brazílie
BrE
/brə'zɪl/ Přehrát
AmE
/brə'zɪl/ Přehrát

noun - the largest country in Latin America, where people speak Portuguese

 
Brazilian - brazilský
BrE
/brə'zɪlɪən/ Přehrát
AmE
/brə'zɪliən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Brazil

 
British - britský
BrE
/'brɪtɪʃ/ Přehrát
AmE
/'brɪt̬ɪʃ/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Great Britain

Canada
Canada - Kanada
BrE
/'kænədə/ Přehrát
AmE
/'kænədə/ Přehrát

noun - the country in the north of North America with the capital Ottawa

Canadian
Canadian - kanadský
BrE
/kə'neɪdɪən/ Přehrát
AmE
/kə'neɪdiən/ Přehrát

adjective - connected to or coming from Canada

Croatia
Croatia - Chorvatsko
BrE
/krəʊ'eɪʃə/ Přehrát
AmE
/kroʊ'eɪʃə/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Zagreb

 
Croatian - chorvatský
BrE
/krəʊ'eɪʃn/ Přehrát
AmE
/kroʊ'eɪʃn/ Přehrát

adjective - coming from or connected with Croatia

 
Czech - český
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

adjective - connected with or coming from the Czech Republic

Czech Republic
Czech Republic - Česká republika
BrE
/'tʃek rɪ'pʌblɪk/ Přehrát
AmE
/'tʃek rɪ'pʌblɪk/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Prague

 
Danish - dánský
BrE
/'deɪnɪʃ/ Přehrát
AmE
/'deɪnɪʃ/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Denmark

Denmark
Denmark - Dánsko
BrE
/'denmɑ:k/ Přehrát
AmE
/'denmɑ:rk/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Copenhagen

 
Dutch - holandský
BrE
/'dʌtʃ/ Přehrát
AmE
/'dʌtʃ/ Přehrát

adjective - connected with the Netherlands, from the Netherlands

 
English - anglický
BrE
/'ɪŋglɪʃ/ Přehrát
AmE
/'ɪŋglɪʃ/ Přehrát

adjective - connected with or coming from England

 
European - evropský
BrE
/ˌjʊərə'pi:ən/ Přehrát
AmE
/ˌjʊrə'pi:ən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Europe

European Union
European Union - Evropská Unie
BrE
/ˌjʊərə'pi:ən 'ju:niən/ Přehrát
AmE
/ˌjʊrə'pi:ən 'ju:niən/ Přehrát

noun - an economic and political union of 27 member states located in Europe

Finland
Finland - Finsko
BrE
/'fɪnlənd/ Přehrát
AmE
/'fɪnlənd/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Helsinki

 
Finnish - finský
BrE
/'fɪnɪʃ/ Přehrát
AmE
/'fɪnɪʃ/ Přehrát

adjective - coming from or connected with Finland

France
France - Francie
BrE
/'frɑ:ns/ Přehrát
AmE
/'fræns/ Přehrát

noun - the country in Europe whose capital is Paris

 
French - francouzský
BrE
/'frentʃ/ Přehrát
AmE
/'frentʃ/ Přehrát

adjective - connected with or coming from France

 
German - německý
BrE
/'dʒɜ:mən/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rmən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Germany

Germany
Germany - Německo
BrE
/'dʒɜ:məni/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rməni/ Přehrát

noun - the country in Europe whose capital is Berlin

Greece
Greece - Řecko
BrE
/'gri:s/ Přehrát
AmE
/'gri:s/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Athens

 
Greek - řecký
BrE
/'gri:k/ Přehrát
AmE
/'gri:k/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Greece

 
Hungarian - maďarský
BrE
/hʌŋ'gærɪən/ Přehrát
AmE
/hʌŋ'gæriən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Hungary

Hungary
Hungary - Maďarsko
BrE
/'hʌŋgəri/ Přehrát
AmE
/'hʌŋgəri/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Budapest

China
China - Čína
BrE
/'tʃaɪnə/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪnə/ Přehrát

noun - an Asian country, its capital is Beijing

 
Chinese - čínský
BrE
/tʃaɪ'ni:z/ Přehrát
AmE
/tʃaɪ'ni:z/ Přehrát

adjective - connected with or coming from China

Ireland
Ireland - Irsko
BrE
/'aɪələnd/ Přehrát
AmE
/'aɪərlənd/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Dublin

 
Irish - irský
BrE
/'aɪrɪʃ/ Přehrát
AmE
/'aɪərɪʃ/ Přehrát

adjective - coming from or connected with Ireland

 
Italian - italský
BrE
/ɪ'tælɪən/ Přehrát
AmE
/ɪ'tæliən/ Přehrát

adjective - coming from or connected with Italy

Italy
Italy - Itálie
BrE
/'ɪtəli/ Přehrát
AmE
/'ɪt̬əli/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Rome

Japan
Japan - Japonsko
BrE
/dʒə'pæn/ Přehrát
AmE
/dʒə'pæn/ Přehrát

noun - an Asian country, its capital is Tokyo

 
Japanese - japonský
BrE
/ˌdʒæpə'ni:z/ Přehrát
AmE
/ˌdʒæpə'ni:z/ Přehrát

adjective - coming from or connected with Japan

 
Mexican - mexický
BrE
/'meksɪkən/ Přehrát
AmE
/'meksɪkən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Mexico

Mexico
Mexico - Mexiko
BrE
/'meksɪkəʊ/ Přehrát
AmE
/'meksɪkoʊ/ Přehrát

noun - a large country in Central America, south of the USA

Netherlands
Netherlands - Nizozemí, Holandsko
BrE
/'neðələndz/ Přehrát
AmE
/'neðərləndz/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Amsterdam

New Zealand
New Zealand - Nový Zéland
BrE
/ˌnju:'zi:lənd/ Přehrát
AmE
/ˌnju:'zi:lənd/ Přehrát

noun - a country located southeast of Australia, its capital is Wellington

 
New Zealandian - novozélandský
BrE
/ˌnju:ˌzi:'lændiən/ Přehrát
AmE
/ˌnju:ˌzi:'lændiən/ Přehrát

adjective - coming from or connected with New Zealand

Poland
Poland - Polsko
BrE
/'pəʊlənd/ Přehrát
AmE
/'poʊlənd/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Warsaw

 
Polish - polský
BrE
/'pəʊlɪʃ/ Přehrát
AmE
/'poʊlɪʃ/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Poland

Russia
Russia - Rusko
BrE
/'rʌʃə/ Přehrát
AmE
/'rʌʃə/ Přehrát

noun - a large country that lies both in Europe and Asia, its capital is Moscow

 
Russian - ruský
BrE
/'rʌʃn/ Přehrát
AmE
/'rʌʃn/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Russia

Slovakia
Slovakia - Slovensko
BrE
/sləʊ'vɑ:kiə/ Přehrát
AmE
/sloʊ'vɑ:kiə/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Bratislava

 
Slovakian - slovenský
BrE
/slə'vækiən/ Přehrát
AmE
/slə'vækiən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Slovakia

South Africa
South Africa - Jižní Afrika
BrE
/ˌsaʊθ'ɑ:frɪkə/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the country in the south of Africa with the cities Johannesburg and Cape Town

Spain
Spain - Španělsko
BrE
/'speɪn/ Přehrát
AmE
/'speɪn/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Madrid

 
Spanish - španělský
BrE
/'spænɪʃ/ Přehrát
AmE
/'spænɪʃ/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Spain

Sweden
Sweden - Švédsko
BrE
/'swi:dn/ Přehrát
AmE
/'swi:dn/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Stockholm

 
Swedish - švédský
BrE
/'swi:dɪʃ/ Přehrát
AmE
/'swi:dɪʃ/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Sweden

 
Swiss - švýcarský
BrE
/'swɪs/ Přehrát
AmE
/'swɪs/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Switzerland

Switzerland
Switzerland - Švýcarsko
BrE
/'swɪtsələnd/ Přehrát
AmE
/'swɪtsərlənd/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Bern

Turkey
Turkey - Turecko
BrE
/'tɜ:ki/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rki/ Přehrát

noun - a Eurasian country, its capital is Ankara

 
Turkish - turecký, turečtina
BrE
/'tɜ:kɪʃ/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rkɪʃ/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Turkey

United Kingdom
United Kingdom - Spojené Království
BrE
/ju:ˌnaɪtɪd'kɪŋdəm/ Přehrát
AmE
/ju:ˌnaɪt̬ɪd'kɪŋdəm/ Přehrát

noun - the country located on the British Isles, its capital is London

United States
United States - Spojené Státy (Americké)
BrE
/jʊ'naɪtɪd'steɪts/ Přehrát
AmE
/ju:'naɪt̬ɪd'steɪts/ Přehrát

noun - a federation of 50 states, the capital is Washington DCPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Countries and Nationalities (záložka)

Dnes nabízíme ke stažení a vytištění barevnou záložku s 50 státy a národnostmi, které jsou přehledně rozděleny podle tvarů. V tabulce nechybí přepis výslovnosti a vlajky jednotlivých států.
STARTER

Who's Shakira?

Umíte anglicky říct, kdo je kdo? Co když se Vás někdo zeptá KDO JE TO SHAKIRA? Dokázali byste říci, že ‘je to kolumbijská zpěvačka’? V tomto článku se to naučíme psát a říkat správně.
PRE-INTERMEDIATE

Národnosti a příslušníci národů

Znáte slovíčka pro obyvatele různých zemí? Kdy použijeme označení obyvatele země (an Englishman) a kdy postačí národnost (he's English)? To vše se dozvíte v tomto článku.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Countries and Nationalities 12 35623 Od majenka76 poslední příspěvek
před 10 lety