Help for English

Národnosti a příslušníci národů

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.12.2009

Znáte slovíčka pro obyvatele různých zemí? Kdy použíjeme označení obyvatele země (an Englishman) a kdy postačí národnost (he's English)? To vše se dozvíte v tomto článku.Národnosti a příslušníci národů

Pokud čtete tento článek, měli byste již vědět, že pokud chceme říci, odkud pocházíme, jaké jsme národnosti apod., používáme přídavné jméno pro danou zemi.

He's English.
My parents are Czech.
Laila is Lebanese.

Do češtiny takto vyjádřenou národnost překládáme podstatným jménem, ale v angličtině je to ve skutečnosti přídavné jméno. Proto před ním není člen, nelze z toho vytvořit množné číslo* apod.

He's a Spanish.
They are Englishes.
Laila's parents are Lebaneses.

* u některých ano, ale o tom se dočteme dále.

Jedná se tedy o přídavná jména, která vyjadřují něčí národnost ale nepojmenovávají toho člověka přímo. Jak tedy vyjádřit takové pojmenování? V lingvistice se těmto podstatným jménům říká 'demonyma' (demonyms).

American, Russian, Czech...

V případě některých národností existují podstatná jména, která mají stejný tvar jako dané přídavné jméno (American, Russian, Czech). Jsou to potom obyčejná počitatelná podstatná jména (one American, two Americans...). Toto platí převážně u těch národností, která končí na -n (American, Mexican, German, Argentinian, Italian, Canadian...) a u některých dalších (např. Czech, Slovak, Iraqi), která ale nesmí končit na sykavku -s, -š, -č.

Two Iraqis were arrested last night.
We met a couple of Americans while waiting for the bus.

Englishman, Spaniard, Pole...

Pro příslušníky národností, u nichž přídavné jméno končí na sykavku (-s, -š, -č), někdy existuje speciální podstatné jméno. Některá jsou vytvořena tak, že k přídavnému jménu přidáme koncovku -man. Ta se vyslovuje oslabeně / mən/ ne tedy jako podstatné jméno MAN.

Englishman, Frenchman, Dutchman, Irishman

Množné číslo potom tvoříme stejně jako u podst. jména MAN: one Englishman, two Englishmen... Pozor ale na výslovnost, ta se nemění!

one Englishman / wʌn ɪŋglɪʃmən/
two Englishmen / tu: ɪŋglɪʃmən/

Pozor na slovo GERMAN, to celé je přídavné/podstatné jméno, nejedná se o slovo GER + koncovku! Množné číslo je tedy GERMANS.

Někdy koncovku -man nepřidáváme, národnost má své vlastní podstatné jméno:

Arabian - Arab
Danish - Dane
Finnish - Finn
Polish - Pole
Scottish - Scotsman / Scot
Spanish - Spaniard
Swedish - Swede
Turkish - Turk

Všechna tato slovíčka se většinou používají pouze pro dospělé osoby mužského pohlaví. Jedná-li se o ženy či děti, používáme většinou spojení národnost + podstatné jméno (an English boy, a Polish woman). U slov končících na -man lze přidat koncovku -woman (Englishwoman, Frenchwoman...) ale to není tak běžné.

A Chinese man, a Japanese woman...

Poslední skupinu tvoří národnosti, které končí na sykavku ale zvláštní podstatné jméno nemají. Jde např. o slova Chinese, Japanese, Lebanese, Swiss apod. U těch nám nezbude nic jiného, než použít vazbu přídavné + podstatné jméno:

Chinese - a Chinese man/woman...
Japanese - a Japanese gentleman/lady...

The Czechs, the Americans, the Chinese...

Mluvíme-li o lidech dané země obecně, používáme určitý člen (the Americans - Američané, the Czechs - Češi...) U slov končící na sykavku použijeme určitý člen se zpodstatnělým přídavným jménem (the Japanese - Japonci, the Chinese - Číňané, the Swiss - Švýcaři).

Pearl Harbor was attacked by the Japanese.
The English are fond of dogs.
Many are concerned that the Iraqis are becoming too dependent on the USA.

Na člen nesmíme zapomínat. Potom by to mohlo vypadat, že nemluvíme o národu ale o jazyku:

I like English.
I like the English.

I'm Czech x I'm a Czech

Ze všeho, co jsme řekli, vyplývá, že někdy je možné použít dvě alternativy. Můžeme použít jen přídavné jméno (I'm Czech, they're American) a nebo podstatné (I'm a Czech, they are Americans). Je mezi nimi rozdíl?

Přídavné jmémo používáme, když pouze chceme vyjádřit něčí národnost. Mluvím-li o sobě, řekl bych tedy I'm Czech. Podstatné jméno spíše používáme jen tam, kde je potřeba zmínit, že máme na mysli ČLOVĚKA. Věta I'm a Czech je nepřirozená a moc se s ní nesetkáte. Proč bych o sobě říkal, že jsem ČLOVĚK? To je přeci každému jasné, není to tedy potřeba zmiňovat. V množném čísle by to neznělo tak neobvykle, ale i tam se více používá pro vyjádření národnosti jen přídavné jméno (her parents are American spíše než her parents are Americans).

Závěrem

O národnostech a příslušnících národů člověk mluví poměrně často a je tedy dobré používat pro to správné anglické výrazy a struktury. Věřím, že tento článek Vám to této problematiky vnesl alespoň trochu světla.

Uvedli jme si jen některé příklady. Pokud byste chtěli znát slovíčko pro obyvatele jakékoliv země, vyhledejte si danou zemi či oblast např. na Wikipedii. Potřebný výraz najdete v tabulce shrnující základní data v kolonce 'demonym'.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Countries and Nationalities (záložka)

Dnes nabízíme ke stažení a vytištění barevnou záložku s 50 státy a národnostmi, které jsou přehledně rozděleny podle tvarů. V tabulce nechybí přepis výslovnosti a vlajky jednotlivých států.
STARTER

Who's Shakira?

Umíte anglicky říct, kdo je kdo? Co když se Vás někdo zeptá KDO JE TO SHAKIRA? Dokázali byste říci, že ‘je to kolumbijská zpěvačka’? V tomto článku se to naučíme psát a říkat správně.
UPPER-INTERMEDIATE

Státy a národnosti jak je (možná) neznáte

Některá pojmenování států či národností se objevují i v nejrůznějších idiomatických spojeních. Možná znáte české „španělská vesnice“ či „mají doma Itálii“. Znáte takové výrazy i v angličtině?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Národnosti a příslušníci národů 20 16541 Od Radim45 poslední příspěvek
před rokem