Help for English

Geography

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Vocabulary related to geography 
altitude - nadmořská výška, výška (nadmořská)
BrE
/'æltɪtju:d/ Přehrát
AmE
/'ælt̬ɪtju:d/ Přehrát

noun - height above sea level

archipelago
archipelago - souostroví
BrE
/ˌɑ:kɪ'peləgəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:rkɪ'peləgoʊ/ Přehrát

noun - a group of islands

bay
bay - zátoka, záliv
BrE
/'beɪ/ Přehrát
AmE
/'beɪ/ Přehrát

noun - a place where the coast is curved inwards

border
border - hranice
BrE
/'bɔ:də/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rdər/ Přehrát

noun - a dividing line between two countries

cape
cape - mys
BrE
/'keɪp/ Přehrát
AmE
/'keɪp/ Přehrát

noun - a large piece of land that sticks out into the sea

coast
coast - pobřeží
BrE
/'kəʊst/ Přehrát
AmE
/'koʊst/ Přehrát

noun - the line where the sea or ocean meets the dry land

 
continent - světadíl, kontinent
BrE
/'kɒntɪnənt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ntɪnənt/ Přehrát

noun - a large mass of land on the planet, usually surrounded by seas and oceans, e.g Europe, Asia etc.

 
country - země, stát
BrE
/'kʌntri/ Přehrát
AmE
/'kʌntri/ Přehrát

noun - an area that has its own government

desert
desert - poušť, pustina
BrE
/'dezət/ Přehrát
AmE
/'dezərt/ Přehrát

noun - a dry piece of land usually covered with sand and no or almost no vegetation or life

east
east - východ (světová strana)
BrE
/'i:st/ Přehrát
AmE
/'i:st/ Přehrát

noun - the direction on the compass where the sun rises

 
equator - rovník
BrE
/ɪk'weɪtə/ Přehrát
AmE
/ɪk'weɪt̬ər/ Přehrát

noun - an imaginary line around the middle part of our planet

forest
forest - les, prales
BrE
/'fɒrɪst/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a large area of land covered with trees

 
gulf - záliv
BrE
/'gʌlf/ Přehrát
AmE
/'gʌlf/ Přehrát

noun - a large area of sea that is almost surrounded by land

 
hemisphere - polokoule
BrE
/'hemɪsfɪə/ Přehrát
AmE
/'hemɪsfɪr/ Přehrát

noun - one half of a planet or a ball

 
highlands - vysočina
BrE
/'haɪləndz/ Přehrát
AmE
/'haɪləndz/ Přehrát

noun - a mountainous area

island
island - ostrov
BrE
/'aɪlənd/ Přehrát
AmE
/'aɪlənd/ Přehrát

noun - a piece of land in the middle of a sea, ocean, lake etc.

lake
lake - jezero
BrE
/'leɪk/ Přehrát
AmE
/'leɪk/ Přehrát

noun - a large area of water surrounded by land

 
latitude - šířka (zeměpisná), zeměpisná šířka
BrE
/'lætɪtju:d/ Přehrát
AmE
/'læt̬ɪtu:d/ Přehrát

noun - the distance of a place north or south of the equator

 
longitude - délka (zeměpisná), zeměpisná délka
BrE
/'lɒŋgɪtju:d/ Přehrát
AmE
/'lɑ:ndʒətu:d/ Přehrát

noun - the distance of a place east or west of the zero meridian (imaginary line between the North and South pole that runs through Greenwich, England)

 
lowlands - nížina
BrE
/'ləʊləndz/ Přehrát
AmE
/'loʊləndz/ Přehrát

noun - flat land that is almost level with the sea

 
meridian - poledník
BrE
/mə'rɪdiən/ Přehrát
AmE
/mə'rɪdiən/ Přehrát

noun - an imaginary line between the North and South Pole

north
north - sever
BrE
/'nɔ:θ/ Přehrát
AmE
/'nɔ:rθ/ Přehrát

noun - the direction in which the hand of the compass always points

 
ocean - oceán
BrE
/'əʊʃən/ Přehrát
AmE
/'oʊʃən/ Přehrát

noun - a very large area of water, much bigger than a sea

 
outback - australská pustina
BrE
/'aʊtbæk/ Přehrát
AmE
/'aʊtbæk/ Přehrát

noun - the desert areas of central Australia

 
peninsula - poloostrov
BrE
/pe'nɪnsjʊlə/ Přehrát
AmE
/pe'nɪnsələ/ Přehrát

noun - a piece of land which is almost, but not completely, surrounded by water

pole
pole - pól
BrE
/'pəʊl/ Přehrát
AmE
/'poʊl/ Přehrát

noun - one of the ends of a magnet, one of the ends of an imaginary line around which something (such as Earth) revolves

 
rainforest - deštný prales
BrE
/'reɪnˌfɒrɪst/ Přehrát
AmE
/'reɪnˌfɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a thick tropical forest where it rains a lot

range
range - pohoří
BrE
/'reɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'reɪndʒ/ Přehrát

noun - a line of mountains

river
river - řeka
BrE
/'rɪvə/ Přehrát
AmE
/'rɪvər/ Přehrát

noun - a large stream of water that is flowing across the land into the sea

 
savanna - savana
BrE
/sə'vænə/ Přehrát
AmE
/sə'vænə/ Přehrát

noun - a large flat area with grass and few trees, esp. in hot countries, such as Africa

sea
sea - moře
BrE
/'si:/ Přehrát
AmE
/'si:/ Přehrát

noun - a large body of salty water, smaller and not as deep as an ocean

south
south - jih
BrE
/'saʊθ/ Přehrát
AmE
/'saʊθ/ Přehrát

noun - the direction on the compass opposite the north

 
strait - úžina, průliv
BrE
/'streɪt/ Přehrát
AmE
/'streɪt/ Přehrát

noun - a narrow strip of sea between two pieces of land, e.g. between two continents, islands etc.

 
stream - proud
BrE
/'stri:m/ Přehrát
AmE
/'stri:m/ Přehrát

noun - a flow of water over land or in the sea or ocean

 
tundra - tundra
BrE
/'tʌndrə/ Přehrát
AmE
/'tʌndrə/ Přehrát

noun - large flat Arctic regions of the Northern Hemisphere where the earth below the ground is always frozen

 
union - unie
BrE
/'ju:niən/ Přehrát
AmE
/'ju:nɪən/ Přehrát

noun - a group of states that form one country

volcano
volcano - vulkán, sopka
BrE
/vəl'keɪnəʊ/ Přehrát
AmE
/vɑ:l'keɪnoʊ/ Přehrát

noun - a mountain with a crater that can explode and throw burning rocks into the air, emit hot lava etc.

west
west - západ (světová strana)
BrE
/'west/ Přehrát
AmE
/'west/ Přehrát

noun - the direction on the compass where the sun setsPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Státy USA - interaktivní mapky

Naučte se americké státy s našimi interaktivními mapkami. Nyní s nahrávkami rodilého mluvčího!
INTERMEDIATE

Slovní přízvuk: geography, biology, democracy...

Pozor na slovní přízvuk ve slovech končících na -logy, -cracy, -metry, -graphy, -gamy…

INTERMEDIATE

Due to, thanks to, because of...

Jak se používají anglické předložky DUE TO, THANKS TO, BECAUSE OF a další.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Geography 3 37061 Od Phillipska poslední příspěvek
před 15 lety