Help for English

Green Day - Wake Me Up When September Ends

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from ‚Wake Me Up When September Ends‘ by GREEN DAY 
again - znovu, zase
BrE
/ə'gen/ Přehrát
AmE
/ə'gen/ Přehrát

adverb - once more

 
become - stát se
BrE
/bɪ'kʌm/ Přehrát
AmE
/bɪ'kʌm/ Přehrát

verb - to come be

 
begin - začít, začínat
BrE
/bɪ'gɪn/ Přehrát
AmE
/bɪ'gɪn/ Přehrát

verb - to start

bell
bell - zvon, zvonek, zvoneček
BrE
/'bel/ Přehrát
AmE
/'bel/ Přehrát

noun - a metal object shaped like a cup, which makes a ringing sound

 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

 
come - přijít, přijet
BrE
/'kʌm/ Přehrát
AmE
/'kʌm/ Přehrát

verb - to arrive, to go in your direction

 
drench - promočit, promáčet, zmáčet
BrE
/'drentʃ/ Přehrát
AmE
/'drentʃ/ Přehrát

verb - to make something or someone extremely wet

fall
fall - spadnout, upadnout, padnout, padat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to drop to the ground

fast
fast - rychlý
BrE
/'fɑ:st/ Přehrát
AmE
/'fæst/ Přehrát

adjective - travelling at a high speed, not slow

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
innocent - nevinný, nevinen
BrE
/'ɪnəsənt/ Přehrát
AmE
/'ɪnəsənt/ Přehrát

adjective - not guilty, not having done anything bad or wrong

 
last - trvat, vydržet
BrE
/'lɑ:st/ Přehrát
AmE
/'læst/ Přehrát

verb - to keep on, to continue, to survive

 
lose - ztratit, přijít o
BrE
/'lu:z/ Přehrát
AmE
/'lu:z/ Přehrát

verb - to have something no more; to put something somewhere where you can't find it

 
memory - paměť
BrE
/'meməri/ Přehrát
AmE
/'meməri/ Přehrát

noun - the ability to remember things

 
pain - bolest
BrE
/'peɪn/ Přehrát
AmE
/'peɪn/ Přehrát

noun - the feeling you have in a part of body that has been hurt

 
pass - projít
BrE
/'pɑ:s/ Přehrát
AmE
/'pæs/ Přehrát

verb - to go past

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
rest - odpočívat
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

verb - to let your mind and body relax for a while

 
September - září
BrE
/sɪp'tembə/ Přehrát
AmE
/sep'tembər/ Přehrát

noun - the first autumn month

spring
spring - jaro
BrE
/'sprɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sprɪŋ/ Přehrát

noun - the season of the year after winter

star
star - hvězda, hvězdička
BrE
/'stɑ:/ Přehrát
AmE
/'stɑ:r/ Přehrát

noun - one of the many small lights that we can see in the sky at night, which are actually large balls of burning gas

summer
summer - léto
BrE
/'sʌmə/ Přehrát
AmE
/'sʌmər/ Přehrát

noun - the hottest season of the year

 
wake up - probudit se, probudit
BrE
/ˌweɪ'kʌp/ Přehrát
AmE
/ˌweɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to stop sleeping and open your eyes

 
year - rok
BrE
/'jɪə/ Přehrát
AmE
/'jɪr/ Přehrát

noun - 365 daysPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

GET UP vs. WAKE UP

Mnoho začátečníků často chybuje u této dvojice sloves. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

PRE-INTERMEDIATE

'END UP'

Velmi užitečné frázové sloveso, které však může svým významem trochu mást. Víte, co znamená ‘I ended up drinking beer’?

STARTER

Základní tázací zájmena (obrázek)

Pokud jste naprostý začátečník a stále se vám pletou zájmena WHAT, WHO, WHERE a WHEN, můžete si vytisknout jednoduchý obrázek, který tato zájmena znázorňuje. Možná si je pak lépe zapamatujete.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář