Help for English

Home Appliances

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

All kinds of machines that we use at homeblender
blender - mixér (s noži, stolní nebo ruční)
BrE
/'blendə/ Přehrát
AmE
/'blendər/ Přehrát

noun - a machine that changes solid food into liquid

coffee maker
coffee maker - kávovar
BrE
/'kɒfi meɪkə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fi meɪkər/ Přehrát

noun - a machine for making coffee

computer
computer - počítač
BrE
/kəm'pju:tə/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər/ Přehrát

noun - a machine that can be used to do maths, type, draw, play games, watch videos, listen to music, surf the internet etc.

cooker
cooker - vařič, sporák
BrE
/'kʊkə/ Přehrát
AmE
/'kʊkər/ Přehrát

noun, British English - a piece of kitchen equipment that has an oven and electric or gas rings to cook on

 
curling iron - kulma (na vlasy)
BrE
/'kɜ:lɪŋ aɪrən/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rlɪŋ aɪərn/ Přehrát

noun - a device that you can use to make waves in your hair

dishwasher
dishwasher - myčka (na nádobí), myčka na nádobí
BrE
/'dɪʃwɒʃə/ Přehrát
AmE
/'dɪʃwɑ:ʃər/ Přehrát

noun - a piece of electrical equipment which you use for washing the dishes

 
electric kettle - varná konvice, rychlovarná konvice
BrE
/ɪ'lekrɪk ketl/ Přehrát
AmE
/ɪ'lekrɪk ket̬l/ Přehrát

noun - a machine that you use to boil water quickly when you are making tea or coffee

fan
fan - větrák
BrE
/'fæn/ Přehrát
AmE
/'fæn/ Přehrát

noun - a machine or device that makes the air move

food processor
food processor - kuchyňský robot, robot (kuchyňský)
BrE
/fu:d prə'sesə/ Přehrát
AmE
/fu:d proʊ'sesər/ Přehrát

noun - a machine that is used in the kitchen to blend, mix, cut, chop, grate etc.

freezer
freezer - mrazák, mraznička
BrE
/'fri:zə/ Přehrát
AmE
/'fri:zər/ Přehrát

noun - a refrigerator that keeps food frozen

fridge
fridge - lednička, chladnička
BrE
/'frɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'frɪdʒ/ Přehrát

noun - a piece of electrical equipment where you store food in order to keep it cold and fresh

hairdryer
hairdryer - fén
BrE
/'heədraɪə/ Přehrát
AmE
/'herdraɪər/ Přehrát

noun - a machine that you use to dry your hair

 
heater - kamínka, ohřívač, radiátor, topné těleso
BrE
/'hi:tə/ Přehrát
AmE
/'hi:t̬ər/ Přehrát

noun - a device that produces heat

 
home theater - domácí kino
BrE
/'həʊm θɪətə/ Přehrát
AmE
/'hoʊm θɪət̬ər/ Přehrát

noun - a system for playing films (usually on DVD) with high quality sound (e.g. dolby surround)

 
hood - digestoř
BrE
/'hʊd/ Přehrát
AmE
/'hʊd/ Přehrát

noun - a device fastened over the cooker in the kitchen that absorbs moisture and steam produced by cooking

iron
iron - žehlička
BrE
/'aɪən/ Přehrát
AmE
/'aɪərn/ Přehrát

noun - an instrument that you hold in the hand and you use its hot flat bottom to make clothes flat and smooth after you have washed them

 
juicer - odšťavňovač
BrE
/'dʒu:sə/ Přehrát
AmE
/'dʒu:sər/ Přehrát

noun - a machine that extracts the juice from fruits and vegetables

microwave
microwave - mikrovlnná trouba, mikrovlnka
BrE
/'maɪkrəweɪv/ Přehrát
AmE
/'maɪkrəweɪv/ Přehrát

noun - an kind of oven in which you can cook things very quickly

mixer
mixer - mixér
BrE
/'mɪksə/ Přehrát
AmE
/'mɪksər/ Přehrát

noun - a machine that mixes things together, especially food

oven
oven - trouba
BrE
/'ʌvn/ Přehrát
AmE
/'ʌvn/ Přehrát

noun - a kitchen appliance in which you can bake or roast etc.

phone
phone - telefon
BrE
/'fəʊn/ Přehrát
AmE
/'foʊn/ Přehrát

noun - a device or a system that enables people to talk to each other across large distances, you need a number to call somebody using this system

radio
radio - rádio
BrE
/'reɪdiəʊ/ Přehrát
AmE
/'reɪdioʊ/ Přehrát

noun - a device that is used for playing music, it receives broadcasts by using an aerial

sandwich maker
sandwich maker - toustovač
BrE
/'sændwɪtʃ meɪkə/ Přehrát
AmE
/'sændwɪtʃ meɪkər/ Přehrát

noun - a device that makes hot sandwiches

 
sewing machine - šicí stroj
BrE
/'səʊɪŋ mə'ʃi:n/ Přehrát
AmE
/'soʊɪŋ mə'ʃi:n/ Přehrát

noun - a machine that is used for joining two pieces of cloth together with a thread, or for making clothes by using a needle and thread

toaster
toaster - topinkovač, opékač topinek
BrE
/'təʊstə/ Přehrát
AmE
/'toʊstər/ Přehrát

noun - a machine in which you can make toasts

TV set
TV set - televizor, televizní přijímač
BrE
/ˌti:'vi: set/ Přehrát
AmE
/ˌti:'vi: set/ Přehrát

noun - the instrument that receives picture and sound by radio waves

vacuum cleaner
vacuum cleaner - vysavač
BrE
/'vækju:mˌkli:nə/ Přehrát
AmE
/'vækju:mˌkli:nər/ Přehrát

noun - a machine that you use to clean the carpet of dust and dirt

washing machine
washing machine - pračka
BrE
/ˌwɒʃɪŋ mə'ʃi:n/ Přehrát
AmE
/ˌwɑ:ʃɪŋ mə'ʃi:n/ Přehrát

noun - a machine that you use to wash your clothes

water heater
water heater - ohřívač vody, boiler
BrE
/'wɔ:tə hi:tə/ Přehrát
AmE
/'wɔ:t̬ər hi:t̬ər/ Přehrát

noun - a device that heats waterPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish naruby

Víte, že v češtině běžně požíváme anglická spojení, která se v angličtině nepoužívají nebo mají jiný význam? Například OPEN SPACE, HOME OFFICE nebo HOBBY MARKET.

INTERMEDIATE

Organizing your Home Office

Víte, co je to TEETERING STACK, TOSS, RUBBER BAND nebo SHREDDER? Všechny tyto výrazy patří do kancelářského prostředí. Pokud se chcete naučit novou terminologii z této oblasti, je tento článek určený právě vám.
PRE-INTERMEDIATE

Vazby AT HOME, BY CAR, IN BED...

Článek o předložkových vazbách, kde se počitatelná podstatná jména používají jako nepočitatelná, tedy bez členu, např. BY CAR, IN BED, AT SCHOOL apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Home Appliances 4 29990 Od FanyT poslední příspěvek
před 12 lety