Help for English

Home Appliances

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

All kinds of machines that we use at homeblender
blender - mixér (s noži, stolní nebo ruční)
BrE
/'blendə/ Přehrát
AmE
/'blendər/ Přehrát

noun - a machine that changes solid food into liquid

coffee maker
coffee maker - kávovar
BrE
/'kɒfi meɪkə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fi meɪkər/ Přehrát

noun - a machine for making coffee

computer
computer - počítač
BrE
/kəm'pju:tə/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər/ Přehrát

noun - a machine that can be used to do maths, type, draw, play games, watch videos, listen to music, surf the internet etc.

cooker
cooker - vařič, sporák
BrE
/'kʊkə/ Přehrát
AmE
/'kʊkər/ Přehrát

noun, British English - a piece of kitchen equipment that has an oven and electric or gas rings to cook on

 
curling iron - kulma (na vlasy)
BrE
/'kɜ:lɪŋ aɪrən/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rlɪŋ aɪərn/ Přehrát

noun - a device that you can use to make waves in your hair

dishwasher
dishwasher - myčka (na nádobí), myčka na nádobí
BrE
/'dɪʃwɒʃə/ Přehrát
AmE
/'dɪʃwɑ:ʃər/ Přehrát

noun - a piece of electrical equipment which you use for washing the dishes

 
electric kettle - varná konvice, rychlovarná konvice
BrE
/ɪ'lekrɪk ketl/ Přehrát
AmE
/ɪ'lekrɪk ket̬l/ Přehrát

noun - a machine that you use to boil water quickly when you are making tea or coffee

fan
fan - větrák
BrE
/'fæn/ Přehrát
AmE
/'fæn/ Přehrát

noun - a machine or device that makes the air move

food processor
food processor - kuchyňský robot, robot (kuchyňský)
BrE
/fu:d prə'sesə/ Přehrát
AmE
/fu:d proʊ'sesər/ Přehrát

noun - a machine that is used in the kitchen to blend, mix, cut, chop, grate etc.

freezer
freezer - mrazák, mraznička
BrE
/'fri:zə/ Přehrát
AmE
/'fri:zər/ Přehrát

noun - a refrigerator that keeps food frozen

fridge
fridge - lednička, chladnička
BrE
/'frɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'frɪdʒ/ Přehrát

noun - a piece of electrical equipment where you store food in order to keep it cold and fresh

hairdryer
hairdryer - fén
BrE
/'heədraɪə/ Přehrát
AmE
/'herdraɪər/ Přehrát

noun - a machine that you use to dry your hair

 
heater - kamínka, ohřívač, radiátor, topné těleso
BrE
/'hi:tə/ Přehrát
AmE
/'hi:t̬ər/ Přehrát

noun - a device that produces heat

 
home theater - domácí kino
BrE
/'həʊm θɪətə/ Přehrát
AmE
/'hoʊm θɪət̬ər/ Přehrát

noun - a system for playing films (from DVD, Blu-ray etc.) with high quality sound (e.g. dolby surround)

 
hood - digestoř
BrE
/'hʊd/ Přehrát
AmE
/'hʊd/ Přehrát

noun - a device fastened over the cooker in the kitchen that absorbs moisture and steam produced by cooking

iron
iron - žehlička
BrE
/'aɪən/ Přehrát
AmE
/'aɪərn/ Přehrát

noun - an instrument that you hold in the hand and you use its hot flat bottom to make clothes flat and smooth after you have washed them

 
juicer - odšťavňovač
BrE
/'dʒu:sə/ Přehrát
AmE
/'dʒu:sər/ Přehrát

noun - a machine that extracts the juice from fruits and vegetables

microwave
microwave - mikrovlnná trouba, mikrovlnka
BrE
/'maɪkrəweɪv/ Přehrát
AmE
/'maɪkrəweɪv/ Přehrát

noun - an kind of oven in which you can cook things very quickly

mixer
mixer - mixér
BrE
/'mɪksə/ Přehrát
AmE
/'mɪksər/ Přehrát

noun - a machine that mixes things together, especially food

oven
oven - trouba
BrE
/'ʌvn/ Přehrát
AmE
/'ʌvn/ Přehrát

noun - a kitchen appliance in which you can bake or roast etc.

phone
phone - telefon
BrE
/'fəʊn/ Přehrát
AmE
/'foʊn/ Přehrát

noun - a device or a system that enables people to talk to each other across large distances, you need a number to call somebody using this system

radio
radio - rádio
BrE
/'reɪdiəʊ/ Přehrát
AmE
/'reɪdioʊ/ Přehrát

noun - a device that is used for playing music, it receives broadcasts by using an aerial

sandwich maker
sandwich maker - toustovač
BrE
/'sænwɪdʒ meɪkə/ Přehrát
AmE
/'sændwɪtʃ meɪkər/ Přehrát

noun - a device that makes hot sandwiches

 
sewing machine - šicí stroj
BrE
/'səʊɪŋ mə'ʃi:n/ Přehrát
AmE
/'soʊɪŋ mə'ʃi:n/ Přehrát

noun - a machine that is used for joining two pieces of cloth together with a thread, or for making clothes by using a needle and thread

toaster
toaster - topinkovač, opékač topinek
BrE
/'təʊstə/ Přehrát
AmE
/'toʊstər/ Přehrát

noun - a machine in which you can make toasts

TV set
TV set - televize, televizor, televizní přijímač
BrE
/ˌti:'vi: set/ Přehrát
AmE
/ˌti:'vi: set/ Přehrát

noun - the instrument that receives picture and sound by radio waves

vacuum cleaner
vacuum cleaner - vysavač
BrE
/'vækju:mˌkli:nə/ Přehrát
AmE
/'vækju:mˌkli:nər/ Přehrát

noun - a machine that you use to clean the carpet of dust and dirt

washing machine
washing machine - pračka
BrE
/'wɒʃɪŋ məˌʃi:n/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ʃɪŋ məˌʃi:n/ Přehrát

noun - a machine that you use to wash your clothes

water heater
water heater - ohřívač vody, boiler
BrE
/'wɔ:tə hi:tə/ Přehrát
AmE
/'wɔ:t̬ər hi:t̬ər/ Přehrát

noun - a device that heats waterPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish naruby

Víte, že v češtině běžně požíváme anglická spojení, která se v angličtině nepoužívají nebo mají jiný význam? Například OPEN SPACE, HOME OFFICE nebo HOBBY MARKET.

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: ke mně, u mě (doma)

Umíte správně přeložit stav, kdy jste u někoho, nebo jdete k někomu?

INTERMEDIATE

Organizing your Home Office

Víte, co je to TEETERING STACK, TOSS, RUBBER BAND nebo SHREDDER? Všechny tyto výrazy patří do kancelářského prostředí. Pokud se chcete naučit novou terminologii z této oblasti, je tento článek určený právě vám.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Home Appliances 4 30413 Od FanyT poslední příspěvek
před 14 lety