Help for English

Human Body (large wordlist)

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Body parts, organs etc.ankle
ankle - kotník
BrE
/'æŋkl/ Přehrát
AmE
/'æŋkl/ Přehrát

noun - the part of the body where the foot is connected to the leg

arch
arch - klenba (nohy)
BrE
/'ɑ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rtʃ/ Přehrát

noun - the curved part of the sole

armpit
armpit - podpaží, podpaždí, podpažní jamka
BrE
/'ɑ:mpɪt/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rmpɪt/ Přehrát

noun - the part under the arm, where the arm joins the shoulder

 
artery - tepna
BrE
/'ɑ:tərɪ/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rt̬əri/ Přehrát

noun - one of the tubes through which blood flows from the heart into other parts of the body

backbone
backbone - páteř
BrE
/'bækbəʊn/ Přehrát
AmE
/'bækboʊn/ Přehrát

noun - the line of bones that goes down a person's back or the back of an animal

belly button
belly button - pupík, pupek
BrE
/'beliˌbʌtn/ Přehrát
AmE
/'beliˌbʌt̬n/ Přehrát

noun, informal - a navel, the small part in the middle of your belly

big toe
big toe - palec (nohy)
BrE
/'bɪg təʊ/ Přehrát
AmE
/'bɪg toʊ/ Přehrát

noun - the largest of the toes

bone
bone - kost
BrE
/'bəʊn/ Přehrát
AmE
/'boʊn/ Přehrát

noun - one of the hard parts inside your body

brain
brain - mozek
BrE
/'breɪn/ Přehrát
AmE
/'breɪn/ Přehrát

noun - the organ that we have inside our head, we need it to think and feel etc.

breasts
breasts - prsa, ňadra
BrE
/'brests/ Přehrát
AmE
/'brests/ Přehrát

noun - the parts of a woman's body that produce milk

buttocks
buttocks - hýždě (pl.)
BrE
/'bʌtəks/ Přehrát
AmE
/'bʌt̬əks/ Přehrát

noun - the soft parts of the body that you sit on

calf
calf - lýtko
BrE
/'kɑ:f/ Přehrát
AmE
/'kæf/ Přehrát

noun - the soft part at the back of your leg below your knee

eyebrow
eyebrow - obočí (jedno)
BrE
/'aɪˌbraʊ/ Přehrát
AmE
/'aɪˌbraʊ/ Přehrát

noun - the line of hair that is above each eye

 
eyelash - řasa (oka)
BrE
/'aɪlæʃ/ Přehrát
AmE
/'aɪlæʃ/ Přehrát

noun - one of the hairs that grow on the edge of the eyelids

eyelid
eyelid - oční víčko, víčko (oka)
BrE
/'aɪlɪd/ Přehrát
AmE
/'aɪlɪd/ Přehrát

noun - a piece of skin that can cover the eye

fist
fist - pěst
BrE
/'fɪst/ Přehrát
AmE
/'fɪst/ Přehrát

noun - the hand with all the fingers closed in, often used to hit something/somebody

forehead
forehead - čelo
BrE
/'fɔ:hed/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rhed/ Přehrát

noun - the part of the face that is above the eyes

 
genitals - genitálie, pohlavní orgány
BrE
/'dʒenɪtlz/ Přehrát
AmE
/'dʒenɪt̬lz/ Přehrát

noun - the outer parts of sex organs

gum
gum - dáseň
BrE
/'gʌm/ Přehrát
AmE
/'gʌm/ Přehrát

noun - a part of the mouth cavity, the teeth grow from it

heart
heart - srdce, srdíčko
BrE
/'hɑ:t/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt/ Přehrát

noun - the shape that usually represents love

heel
heel - pata
BrE
/'hi:l/ Přehrát
AmE
/'hi:l/ Přehrát

noun - the back part of a foot

hip
hip - bok, kyčel
BrE
/'hɪp/ Přehrát
AmE
/'hɪp/ Přehrát

noun - the side of the body above the leg

cheek
cheek - tvář
BrE
/'tʃi:k/ Přehrát
AmE
/'tʃi:k/ Přehrát

noun - one of the sides of the face under the eyes

chin
chin - brada
BrE
/'tʃɪn/ Přehrát
AmE
/'tʃɪn/ Přehrát

noun - the part of your face below your mouth

index finger
index finger - ukazováček, ukazovák
BrE
/'ɪndeks fɪŋgə/ Přehrát
AmE
/'ɪndeks fɪŋgər/ Přehrát

noun - the finger that is often used to point at something

intestine
intestine - střevo
BrE
/ɪn'testɪn/ Přehrát
AmE
/ɪn'testɪn/ Přehrát

noun - the long tube that carries food from the stomach to the anus

iris
iris - duhovka
BrE
/'aɪrɪs/ Přehrát
AmE
/'aɪrɪs/ Přehrát

noun - the coloured part of the eye

jaw
jaw - čelist
BrE
/'dʒɔ:/ Přehrát
AmE
/'dʒɔ:/ Přehrát

noun - a face bone that holds the teeth

joint
joint - spoj, kloub
BrE
/'dʒɔɪnt/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪnt/ Přehrát

noun - a place where two things are connected, a place on the body that can bend and where two bones are connected

kidney
kidney - ledvina
BrE
/'kɪdni/ Přehrát
AmE
/'kɪdni/ Přehrát

noun - one of the two organs in your body that separate waste liquid from the blood

knuckle
knuckle - kloub (na prstu ruky)
BrE
/'nʌkl/ Přehrát
AmE
/'nʌkl/ Přehrát

noun - a joint on a finger

little finger
little finger - malík, malíček
BrE
/'lɪtl fɪŋgə/ Přehrát
AmE
/'lɪt̬l fɪŋgər/ Přehrát

noun - the smallest of the fingers, the pinkie

liver
liver - játra
BrE
/'lɪvə/ Přehrát
AmE
/'lɪvər/ Přehrát

noun - a part of the body that cleans the blood

lungs
lungs - plíce (pl.)
BrE
/'lʌŋz/ Přehrát
AmE
/'lʌŋz/ Přehrát

noun - the breathing organs in your body

middle finger
middle finger - prostředník (prst), prostředníček
BrE
/'mɪdl fɪŋgə/ Přehrát
AmE
/'mɪdl fɪŋgər/ Přehrát

noun - the finger between the index finger and the ring finger

muscle
muscle - sval
BrE
/'mʌsl/ Přehrát
AmE
/'mʌsl/ Přehrát

noun - a part of the body that can be tightened and relaxed in order to make the body move

nail
nail - nehet
BrE
/'neɪl/ Přehrát
AmE
/'neɪl/ Přehrát

noun - a thin hard layer covering the ends of your fingers and toes

navel
navel - pupek, pupík
BrE
/'neɪvl/ Přehrát
AmE
/'neɪvl/ Přehrát

noun - a small round part in the middle of your belly

 
nipple - bradavka
BrE
/'nɪpl/ Přehrát
AmE
/'nɪpl/ Přehrát

noun - the dark part that sticks out from the breast

 
palm - dlaň
BrE
/'pɑ:m/ Přehrát
AmE
/'pɑ:m/ Přehrát

noun - the flat surface on the inside of your hand

pelvis
pelvis - pánev (anat.)
BrE
/'pelvɪs/ Přehrát
AmE
/'pelvɪs/ Přehrát

noun, formal - the wide bones to which the legs are joined

 
pinkie - malíček
BrE
/'pɪŋki/ Přehrát
AmE
/'pɪŋki/ Přehrát

noun, American English, informal - the smallest finger

pupil
pupil - zornice, panenka (oční)
BrE
/'pju:pl/ Přehrát
AmE
/'pju:pl/ Přehrát

noun - a small opening in the middle of your eye, it looks black and it can get smaller or bigger

rib
rib - žebro
BrE
/'rɪb/ Přehrát
AmE
/'rɪb/ Přehrát

noun - one of the long bones that surround your chest

ribcage
ribcage - hrudník, hrudní koš
BrE
/'rɪbkeɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'rɪbkeɪdʒ/ Přehrát

noun - the set of bones in your chest that protect the heart and other inner organs

ring finger
ring finger - prsteník, prsteníček
BrE
/'rɪŋˌfɪŋgə/ Přehrát
AmE
/'rɪŋˌfɪŋgər/ Přehrát

noun - the finger between the middle finger and the pinkie

shoulder blade
shoulder blade - lopatka (kost)
BrE
/'ʃəʊldə bleɪd/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊldərbleɪd/ Přehrát

noun - one of the two flat bones on both sides of your back

 
skin - kůže, pokožka
BrE
/'skɪn/ Přehrát
AmE
/'skɪn/ Přehrát

noun - the outer covering of the body

skull
skull - lebka
BrE
/'skʌl/ Přehrát
AmE
/'skʌl/ Přehrát

noun - the bones of the head

sole
sole - chodidlo, ploska (nohy)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the bottom part of your foot

stomach
stomach - žaludek
BrE
/'stʌmək/ Přehrát
AmE
/'stʌmək/ Přehrát

noun - the organ in our belly where food goes when we swallow it

thigh
thigh - stehno
BrE
/'θaɪ/ Přehrát
AmE
/'θaɪ/ Přehrát

noun - the part of the leg above the knee

thumb
thumb - palec (ruky)
BrE
/'θʌm/ Přehrát
AmE
/'θʌm/ Přehrát

noun - the short finger at the side of each hand

 
trachea - průdušnice, trachea
BrE
/'trækɪə/ Přehrát
AmE
/'trækiə/ Přehrát

noun - the pipe that connects the throat with the lungs

vein
vein - žíla, céva
BrE
/'veɪn/ Přehrát
AmE
/'veɪn/ Přehrát

noun - a thin tube in the body that carries blood to the heart

windpipe
windpipe - průdušnice
BrE
/'wɪndpaɪp/ Přehrát
AmE
/'wɪndpaɪp/ Přehrát

noun - the pipe which connects the throat with the lungs

wrist
wrist - zápěstí
BrE
/'rɪst/ Přehrát
AmE
/'rɪst/ Přehrát

noun - the part of the body where the hand joins the armPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Body Parts as Verbs

Poznáte, které části těla se hodí do vět ve významu sloves?

STARTER

Části těla

Slovíčka označující části těla od krku dolů.

ELEMENTARY

Základní slovní zásoba - části těla

Základní slovní zásoba spojená s částmi těla a upozornění na časté chyby.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Human Body 11 69008 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety