Help for English

In the Park

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Things you will find in a parkbench
bench - lavička, lavice
BrE
/'bentʃ/ Přehrát
AmE
/'bentʃ/ Přehrát

noun - a kind of outdoor seat for two or more people

bush
bush - křoví, keř
BrE
/'bʊʃ/ Přehrát
AmE
/'bʊʃ/ Přehrát

noun - a plant like a small low tree

dog
dog - pes
BrE
/'dɒg/ Přehrát
AmE
/'dɑ:g/ Přehrát

noun - an animal that often lives with people or helps them hunt or work on a farm, it is very friendly, people often keep it as a pet

fountain
fountain - fontána, vodotrysk, kašna
BrE
/'faʊntən/ Přehrát
AmE
/'faʊnt̬ən/ Přehrát

noun - a thing that sends water high in the air, usually in parks for decoration

grass
grass - tráva
BrE
/'grɑ:s/ Přehrát
AmE
/'græs/ Přehrát

noun - the green plants that grow everywhere in meadows, football fields, lawns etc., animals such as sheep or cows eat it

lake
lake - jezero
BrE
/'leɪk/ Přehrát
AmE
/'leɪk/ Přehrát

noun - a large area of water surrounded by land

 
lawn - trávník
BrE
/'lɔ:n/ Přehrát
AmE
/'lɔ:n/ Přehrát

noun - a place with smooth short grass

leash
leash - vodítko
BrE
/'li:ʃ/ Přehrát
AmE
/'li:ʃ/ Přehrát

noun - a long piece of leather or rope that you tie to a dog in order to be able to control it

litter
litter - odpadky, smetí, nepořádek (na veřejnosti)
BrE
/'lɪtə/ Přehrát
AmE
/'lɪt̬ər/ Přehrát

noun - waste paper or other rubbish left on the floor or ground, esp. in public places

 
litter bin - odpadkový koš (na veřejném místě)
BrE
/'lɪtə bɪn/ Přehrát
AmE
/'lɪtər bɪn/ Přehrát

noun - a waste bin placed in a public place, e.g. a park, street etc.

park
park - park
BrE
/'pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rk/ Přehrát

noun - an open green area in a town or city where people can go to relax, sit down, have a picnic etc.

 
park keeper - hlídač parku
BrE
/'pɑ:kˌki:pə/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rkˌki:pər/ Přehrát

noun - a person who takes care of a public park

path
path - pěšina, cestička, cesta
BrE
/'pɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'pæθ/ Přehrát

noun - a track for walking along

playground
playground - hřiště (dětské)
BrE
/'pleɪgraʊnd/ Přehrát
AmE
/'pleɪgraʊnd/ Přehrát

noun - an area outside where children can play

poop
poop - hovínko (např. psí)
BrE
/'pu:p/ Přehrát
AmE
/'pu:p/ Přehrát

noun - dog excrement, usually in public places

sandbox
sandbox - pískoviště
BrE
/'sændbɒks/ Přehrát
AmE
/'sændbɑ:ks/ Přehrát

noun - a small place with sand where little children can play

seesaw
seesaw - houpačka
BrE
/'si:sɔ:/ Přehrát
AmE
/'si:sɔ:/ Přehrát

noun - a board on whose ends children can sit and when one goes down, the other goes up

slide
slide - skluzavka, klouzačka
BrE
/'slaɪd/ Přehrát
AmE
/'slaɪd/ Přehrát

noun - a thing on which things or people can slide down on

swing
swing - houpačka
BrE
/'swɪŋ/ Přehrát
AmE
/'swɪŋ/ Přehrát

noun - a seat hanging from something that you can sit on and move back and forth for fun

tree
tree - strom, stromek, stromeček
BrE
/'tri:/ Přehrát
AmE
/'tri:/ Přehrát

noun - a very tall plant with a hard trunk and branches and green leaves or needles, people get wood from itPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

AT THE END vs. IN THE END

Další článek o problematických předložkách. Kdy ve spojení s “the end” použít IN a kdy AT?

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: IN THE END vs. AT THE END

Umíte tato spojení správně používat? Procvičte si to.

INTERMEDIATE

"Something Pretty" by Patrick Park

Jedna z nejoblíbenějších písní na našem portálu! Při poslechu doplníte do textu chybějící slova a nakonec si můžete přečíst překlad písně.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno In the Park 1 21782 Od Simonela poslední příspěvek
před 13 lety