Help for English

Magic

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected magic, wizards and witchescauldron
cauldron - kotel
BrE
/'kɔ:ldrən/ Přehrát
AmE
/'kɔ:ldrən/ Přehrát

noun - a large container in which you can boil things

centaur
centaur - kentaur
BrE
/'sentɔ:/ Přehrát
AmE
/'sentɔ:r/ Přehrát

noun - a legendary creature, half man, half horse

 
cursed - prokletý
BrE
/'kɜ:st/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rst/ Přehrát

adjective - affected by dark magic

dragon
dragon - drak, saň
BrE
/'drægən/ Přehrát
AmE
/'drægən/ Přehrát

noun - a fairy-tale or mythical creature with wings that breathes fire

dwarf
dwarf - trpaslík
BrE
/'dwɔ:f/ Přehrát
AmE
/'dwɔ:rf/ Přehrát

noun - a short, fat, bearded fantasy character

elf
elf - elf, skřítek
BrE
/'elf/ Přehrát
AmE
/'elf/ Přehrát

noun - a small magical creature in legends and fantasy books, it has pointed ears

 
enchanted - začarovaný
BrE
/ɪn'tʃɑ:ntɪd/ Přehrát
AmE
/ɪn'tʃænt̬ɪd/ Přehrát

adjective - affected by magic

fairy
fairy - víla
BrE
/'feəri/ Přehrát
AmE
/'feri/ Přehrát

noun - a small magical creature from children's tales that looks like a woman and has wings

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

giant
giant - obr
BrE
/'dʒaɪənt/ Přehrát
AmE
/'dʒaɪənt/ Přehrát

noun - a fairy tale creature that looks like a very big, tall and strong man

magic
magic - kouzla, čáry, magie
BrE
/'mædʒɪk/ Přehrát
AmE
/'mædʒɪk/ Přehrát

noun - a supernatural power that can do normally impossible things, by saying secret things and performing secret actions or rituals

mermaid
mermaid - mořská panna
BrE
/'mɜ:meɪd/ Přehrát
AmE
/'mɜ:rmeɪd/ Přehrát

noun - a fairy tale creature that looks like a woman but has a fish's tail instead of legs

monster
monster - příšera, obluda, monstrum
BrE
/'mɒnstə/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nstər/ Přehrát

noun - a very large and ugly creature

 
potion - lektvar
BrE
/'pəʊʃn/ Přehrát
AmE
/'poʊʃn/ Přehrát

noun - a liquid that has magical powers

 
robe - háv, roucho
BrE
/'rəʊb/ Přehrát
AmE
/'roʊb/ Přehrát

noun - a long piece of clothing that is worn at religious ceremonies etc.

 
spell - kouzlo
BrE
/'spel/ Přehrát
AmE
/'spel/ Přehrát

noun - a piece of magic done in order to have some kind of effect; magical words meant to cause something

unicorn
unicorn - jednorožec
BrE
/'ju:nɪˌkɔ:n/ Přehrát
AmE
/'ju:nɪkɔ:rn/ Přehrát

noun - an animal from fables and legends that looks like a horse and has a horn on his nose

wand
wand - kouzelná hůlka, kouzelný proutek
BrE
/'wɒnd/ Přehrát
AmE
/'wɑ:nd/ Přehrát

noun - a kind of stick that is used by wizards, fairies etc. to do magic

warlock
warlock - černokněžník
BrE
/'wɔ:lɒk/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rlɑ:k/ Přehrát

noun - a male witch, a man who practices black magic

witch
witch - čarodějnice, ježibaba
BrE
/'wɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɪtʃ/ Přehrát

noun - a woman (usually old) who can do magic and e.g. fly on the broomstick, make potions etc.

wizard
wizard - čaroděj
BrE
/'wɪzəd/ Přehrát
AmE
/'wɪzərd/ Přehrát

noun - a man who can do magicPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Pleteme si: -ic a -ical

ECONOMIC nebo ECONOMICAL? MAGIC nebo MAGICAL? Některá přídavná jména končí na koncovku -ic, jiná na koncovku -ical. Od některých slov lze přídavné jméno vytvořit pomocí obou koncovek. Jaký je potom mezi nimi rozdíl?

ELEMENTARY

Výslovnost: Vázání slov v angličtině

Článek o tzv. „connected speech“, tedy o vázání slov v anglické výslovnosti.
ELEMENTARY

Confusing words 3

Následující test je určen pro začátečníky, na které čekají “záludná slova”. Píše se ve slově “pivo” EA nebo EE?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Magic 0 24753