Help for English

Magic

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected magic, wizards and witchesbroomstick
broomstick - koště, násada na koště
BrE
/'bru:mstɪk/ Přehrát
AmE
/'bru:mstɪk/ Přehrát

noun - a wooden handle of a broom

cauldron
cauldron - kotel
BrE
/'kɔ:ldrən/ Přehrát
AmE
/'kɔ:ldrən/ Přehrát

noun - a large container in which you can boil things

centaur
centaur - kentaur
BrE
/'sentɔ:/ Přehrát
AmE
/'sentɔ:r/ Přehrát

noun - a legendary creature, half man, half horse

 
cursed - prokletý
BrE
/'kɜ:st/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rst/ Přehrát

adjective - affected by dark magic

dragon
dragon - drak, saň
BrE
/'drægən/ Přehrát
AmE
/'drægən/ Přehrát

noun - a fairy-tale or mythical creature with wings that breathes fire

dwarf
dwarf - trpaslík
BrE
/'dwɔ:f/ Přehrát
AmE
/'dwɔ:rf/ Přehrát

noun - a small fairy-tale creature that looks like a person

elf
elf - elf, skřítek
BrE
/'elf/ Přehrát
AmE
/'elf/ Přehrát

noun - a small magical creature in legends and fantasy books, it has pointed ears

 
enchanted - začarovaný
BrE
/ɪn'tʃɑ:ntɪd/ Přehrát
AmE
/ɪn'tʃænt̬ɪd/ Přehrát

adjective - affected by magic

fairy
fairy - víla
BrE
/'feəri/ Přehrát
AmE
/'feri/ Přehrát

noun - a small magical creature from children's tales that looks like a woman and has wings

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

giant
giant - obr
BrE
/'dʒaɪənt/ Přehrát
AmE
/'dʒaɪənt/ Přehrát

noun - a fairy tale creature that looks like a very big, tall and strong man

herb
herb - bylinka
BrE
/'hɜ:b/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rb/ Přehrát

noun - a plant used in medicine or cooking

magic
magic - kouzla, čáry, magie
BrE
/'mædʒɪk/ Přehrát
AmE
/'mædʒɪk/ Přehrát

noun - a supernatural power that can do normally impossible things, by saying secret things and performing secret actions or rituals

mermaid
mermaid - mořská panna
BrE
/'mɜ:meɪd/ Přehrát
AmE
/'mɜ:rmeɪd/ Přehrát

noun - a fairy tale creature that looks like a woman but has a fish's tail instead of legs

monster
monster - příšera, obluda, monstrum
BrE
/'mɒnstə/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nstər/ Přehrát

noun - a very large and ugly creature

 
potion - lektvar
BrE
/'pəʊʃn/ Přehrát
AmE
/'poʊʃn/ Přehrát

noun - a liquid that has magical powers

 
robe - háv, roucho
BrE
/'rəʊb/ Přehrát
AmE
/'roʊb/ Přehrát

noun - a long piece of clothing that is worn at religious ceremonies etc.

serpent
serpent - had
BrE
/'sɜ:pənt/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rpənt/ Přehrát

noun - a snake

 
spell - kouzlo
BrE
/'spel/ Přehrát
AmE
/'spel/ Přehrát

noun - a piece of magic done in order to have some kind of effect; magical words meant to cause something

unicorn
unicorn - jednorožec
BrE
/'ju:nɪˌkɔ:n/ Přehrát
AmE
/'ju:nɪkɔ:rn/ Přehrát

noun - an animal from fables and legends that looks like a horse and has a horn on his nose

wand
wand - kouzelná hůlka, kouzelný proutek
BrE
/'wɒnd/ Přehrát
AmE
/'wɑ:nd/ Přehrát

noun - a kind of stick that is used by wizards, fairies etc. to do magic

warlock
warlock - černokněžník
BrE
/'wɔ:lɒk/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rlɑ:k/ Přehrát

noun - a male witch, a man who practices black magic

witch
witch - čarodějnice, ježibaba
BrE
/'wɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɪtʃ/ Přehrát

noun - a woman (usually old) who can do magic and e.g. fly on the broomstick, make potions etc.

wizard
wizard - čaroděj
BrE
/'wɪzəd/ Přehrát
AmE
/'wɪzərd/ Přehrát

noun - a man who can do magicPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Pleteme si: -ic a -ical

ECONOMIC nebo ECONOMICAL? MAGIC nebo MAGICAL? Některá přídavná jména končí na koncovku -ic, jiná na koncovku -ical. Od některých slov lze přídavné jméno vytvořit pomocí obou koncovek. Jaký je potom mezi nimi rozdíl?

ELEMENTARY

WHICH vs. WITCH

Dvě slovíčka, jejichž pravopis se studentům může plést. Patří do kategorie HOMOFONY (vyslovují se stejně).
ELEMENTARY

Výslovnost: Vázání slov v angličtině

Článek o tzv. „connected speech“, tedy o vázání slov v anglické výslovnosti.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Magic 0 24525