Help for English

Pleteme si: -ic a -ical

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.09.2012

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) ECONOMIC nebo ECONOMICAL? MAGIC nebo MAGICAL? Některá přídavná jména končí na koncovku -ic, jiná na koncovku -ical. Od některých slov lze přídavné jméno vytvořit pomocí obou koncovek. Jaký je potom mezi nimi rozdíl?Koncovky -IC vs -ICAL

Možná jste již někdy narazili na problém, jakou koncovku použít u některých přídavných jmen. Možných koncovek jsou spousty, my se zde však podíváme pouze na dvě, a to na koncovku -IC a -ICAL.

U většiny slov je tato koncovka prostě daná a tu se musíme naučit. Z některých slov však lze tvořit přídavné jméno dvěma způsoby, a jejich význam se potom liší. Na tato slova se zaměříme a vysvětlíme si rozdíly mezi nimi.

ECONOMIC / ECONOMICAL

chart Slovo economic /ˌi:kə'nɒmɪk/ má většinou něco společného s ekonomikou jako vědou, s obchodem, apod. Vychází ze slova economics /i:kə'nɒmɪks/.

economic growth TTT, economic strategy TTT, economic analysis TTT, economic policy TTT, economic crisis TTT atd.

Studenti ekonomických fakult by toto přídavné jméno mohli použít i pro svoji školu, tedy ECONOMIC FACULTY a nebo lépe FACULTY OF ECONOMICS.

Dále se slovo economic používá ve smyslu ‘výnosný, výdělečný’ – making profit.

Na druhou stranu slovo economical /ˌi:kə'nɒmɪkəl/ znamená, že něco je úsporné, tedy spotřebovává to málo paliva, peněz apod. Např. o autech jezdících na plyn můžeme říci, že jsou ‘economical’.

Electric heating is not very economical. TTT
A more economical way of getting there is taking a train. TTT  

ELECTRIC / ELECTRICAL

electrician Slovo electric /ɪ'lektrɪk/ má většinou přímou spojitost s elektrickým proudem, je v tom ‘proud’, funguje to na elektriku.

electric kettle TTT, electric drill TTT, electric saw TTT, electric current TTT, electric shock TTT, electric fence TTT, electric razor TTT, electric field TTT, the electric chair TTT atd.

Přeneseně se slůvko electric dá použít např. ve spojení electric atmosphere – vzrušující atmosféra

Slovo electrical /ɪ'lektrɪkəl/ se používá spíše v tom smyslu, že něco se elektrického proudu spíše nepřímo týká, tedy nemusí do toho jít proud.

electrical engineer TTT, electrical wiring TTT, electrical injury TTT, electrical circuit TTT atd. POZOR: electrical appliance TTT, electrical energy TTT atd.

HISTORIC / HISTORICAL

knight Slovo historic /hɪs'tɒrɪk/ znamená, že daná věc je historická svým významem, že byla v historii zásadní, významná, důležitá.

historic event TTT, historic battle TTT, historic moment TTT, the historic first voyage to the Moon TTT atd.

Slovo historical /hɪs'tɒrɪkəl/ vyjadřuje spíše jistou spojitost s historií apod.

historical novel TTT, historical documents TTT, historical period TTT, historical dictionary TTT atd.

Dále slovo historical používáme pro cokoliv, co v minulosti existovalo, ať již to bylo významné, či nikoliv:

a minor historical character TTT

Někdy lze použít obě možnosti bez vážnějšího rozdílu ve významu (např. historic/histo­rical times)

MAGIC / MAGICAL

magic Slovo magic /mædʒɪk/ používáme pro přímý vztah s magií, kouzly apod. Tedy něco má kouzelnou moc, zvláštní moc, apod.

magic potion TTT, magic carpet TTT, magic wand TTT, magic spell TTT, magic trick TTT apod.

Na druhou stranu slovo magical /mædʒɪkəl/ znamená, že něco bylo pouze pomocí magie vytvořeno, zvláštní sílu to mít nemusí. Také ho můžete použít, když něco pouze vypadá, že má kouzelnou moc:

Diamonds were believed to have a magical power. TTT
Unicorns are magical creatures. TTT

V přeneseném významu má slovo magical význam ‘úžasný, nádherný’:

magical film, magical story, magical holiday atd.

MUSIC / MUSICAL

music Slovo music /mju:zɪk/ ve smyslu přídavného jména používáme např. ve spojení music school, kde se spíše jedná o podstatné jméno ve funkci přídavného. Jde totiž o školu hudby. Další časté fráze:

music lessons, music theory, music history, music industry, music video TTT atd.

Přídavné jméno musical /mju:zɪkəl/ se spíše používá pokud daná věc opravdu hudbu produkuje, vyluzuje atd, popř. pokud člověk má nadání na hudbu:

musical movie, musical instrument, musical voice atd.

Porovnejte tedy např.:

  • a music lesson – hodina/lekce, která studuje hudbu, zaměřuje se na hudbu jako umění, sama hodina žádný zvuk nevydává, nezpívá, nehraje, dokonce v ní ani žádnou slyšet nemusíte
  • a musical movie – ve filmu se hraje, zpívá, vydává zvuk. Hudbou jako uměním se ale nezabývá.

CLASSIC / CLASSICAL

chariot I když zde se významy částečně překrývají, vypozorovat můžeme, že classic /klæsɪk/ znamená něco jako ‘prvotřídní’, tedy když je něco ‘klasa’ či ‘třída’.

You have to see the movie. It's classic! TTT

Druhým významem slova classic je ‘typický’, např. ve spojení a classic mistake TTT či a classic example TTT. Zde je ale možné použít i CLASSICAL.

Oproti tomu příd. jméno classical /klæsɪkəl/ vyjadřuje, že něco je dle nějaké tradice, je to tradiční. Pojí se tedy jakoby s minulostí.

I know it's classical idea, but it should not be taught in schools anymore. TTT It's a classical western movie. TTT

CLASSICAL také může mít vyloženě spojení se starým Řeckem či klasicismem – uměním a uměleckým stylem.

POLITIC / POLITICAL

president Z této dvojice je jistě běžnější příd. jméno political /pə'lɪtɪkəl/, politický.

political party TTT, political protest TTT, political system TTT, political leader TTT, political issue TTT, political activist TTT atd.

Přídavné jméno politic /pɒlətɪk/ má význam úplně jiný. Vyjadřuje to, že např. něco bylo řečeno rozumně, taktně či diplomaticky.

a politic answer TTT, a politic step, a politic decision atd.

POZOR: Slovo POLITIC není politik! Politik se řekne POLITICIAN /ˌpɒlə'tɪʃən/.

FANTASTIC / FANTASTICAL

Nakonec zmíním slova fantastic a fantastical. V běžné řeči se asi setkáte jen se slovem fantastic /fæn'tæstɪk/ – fantastický, úžasný. Slovo fantastical /fæn'tæstɪkəl/ ale existuje také a znamená bizarní, divný, fantaskní, přeludový apod. Pokud ale nechceme, můžeme i pro tento význam používat slovo fantastic a nic se nestane.

Další slova

Další koncovky již bývají dány pevně vy se je musíte učit společně se slovem, od kterého jsou vytvořeny. Pojďme se na nejčastější podívat.

Koncovka -IC

alcoholic, sarcastic, scientific, domestic, idiotic, periodic, eccentric, majestic, barbaric, harmonic, exotic, demonic, galactic, metallic, heroic, organic, atd.

Koncovka -ICAL

physical, chemical, hypocritical, methodical, typical, cynical, mechanical, practical, critical, anatomical, lyrical, alphabetical, vertical, comical, radical, ecological , atd.

-IC a -ICAL bez rozdílu významu

např. mystic/mystical, poetic/poetical

Závěrem

Správné tvoření slov je jednou z důležitých věcí, které člověk musí zvládnout, aby dosáhl jakékoliv vyšší úrovně angličtiny. Doufám, že po přečtení tohoto článku jste alepoň o krůček dále.

V článku jsem se ale jistě nedotkl všech slov, kde studenti často chybují a nebo kde by mohl být menší či větší rozdíl ve významu. V případě jakékoliv nejistoty doporučuji použít kvalitní slovník. Neučte se slovíčka pouze z učebnic či nejasných seznamů slovní zásoby (kde obvykle najdete jen překlad), ale naučte se používat výkladový slovník.

Pětici těch nejlepších slovníků můžete používat v online podobě zdarma. Více informací v článku Advanced Learner's slovníky zdarma ONLINE.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Koncovky -IC a -ICAL

Pletou se Vám slovíčka s koncovkami -IC a -ICAL (např. ELECTRIC a ELECTRICAL)? Procvičte si je v této doplňovačce.
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Bored or Boring?

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Přečtěte si, jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény ‘bored’ a ‘boring’, ‘surprised’ a ‘surprising’ atd.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména -ED/-ING (1)

Doplňte správné tvary přídavných jmen do deseti vět. Bored / boring? Shocked / shocking?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: -ic a -ical 14 20543 Od me22dec poslední příspěvek
před rokem