Help for English

Military

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Army, wars, weapons etc.army
army - armáda, vojsko
BrE
/'ɑ:mɪ/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rmi/ Přehrát

noun - a large number of soldiers

 
attack - útočit, zaútočit, napadnout
BrE
/ə'tæk/ Přehrát
AmE
/ə'tæk/ Přehrát

verb - to start a fight suddenly and with violence, to be violent towards someone

barrel
barrel - hlaveň
BrE
/'bærəl/ Přehrát
AmE
/'bærəl/ Přehrát

noun - the long hollow part of a gun from which bullets are shot

battleship
battleship - válečná loď
BrE
/'bætlʃɪp/ Přehrát
AmE
/'bæt̬lʃɪp/ Přehrát

noun - a very large war ship

 
bomb - bombardovat
BrE
/'bɒm/ Přehrát
AmE
/'bɑ:m/ Přehrát

verb - to throw bombs at something in an attack

bomber
bomber - bombardér
BrE
/'bɒmə/ Přehrát
AmE
/'bɑ:mər/ Přehrát

noun - a large aircraft that is used to drop bombs on enemy territory etc.

camouflage
camouflage - maskování, kamufláž
BrE
/'kæməflɑ:ʒ/ Přehrát
AmE
/'kæməflɑ:ʒ/ Přehrát

noun - a way of hiding by means of using the colour of the surroundings; the materials and colours used in the army to make their units difficult to see

camp
camp - tábor (vojenský)
BrE
/'kæmp/ Přehrát
AmE
/'kæmp/ Přehrát

noun - a place where soldiers stay when in war, before a battle etc.

cannon
cannon - dělo, kanón
BrE
/'kænən/ Přehrát
AmE
/'kænən/ Přehrát

noun - a large weapon that shoots heavy balls

carrier
carrier - vojenská letadlová loď, vojenský transportér
BrE
/'kærɪə/ Přehrát
AmE
/'kærɪər/ Přehrát

noun - a military vehicle that takes equipment or soldiers from one place to another ; a large military ship that aircraft can land on and take off from

cartridge
cartridge - náboj, nábojnice, patrona
BrE
/'kɑ:trɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rtrɪdʒ/ Přehrát

noun - a metal tube with explosives for a gun

cavalry
cavalry - kavalérie, jezdectvo, jízda (jezdectvo)
BrE
/'kævəlrɪ/ Přehrát
AmE
/'kævəlri/ Přehrát

noun - soldiers on horseback

 
colonel - plukovník
BrE
/'kɜ:nl/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rnl/ Přehrát

noun - an army officer of a high level

 
cruiser - křižník
BrE
/'kru:zə/ Přehrát
AmE
/'kru:zər/ Přehrát

noun - a large and fast war ship

detonator
detonator - rozbuška, roznětka
BrE
/'detəneɪtə/ Přehrát
AmE
/'detəneɪt̬ər/ Přehrát

noun - a device that makes a bomb explode

 
drill - výcvik (voj.), cvičení (voj.)
BrE
/'drɪl/ Přehrát
AmE
/'drɪl/ Přehrát

noun - military training

explode
explode - vybuchnout, explodovat
BrE
/eks'pləʊd/ Přehrát
AmE
/eks'ploʊd/ Přehrát

verb - To blow up, to burst, to make a very loud noise and cause damage

 
fighter - stíhačka
BrE
/'faɪtə/ Přehrát
AmE
/'faɪt̬ər/ Přehrát

noun - a small fast plane used in the army to attack other aircraft

 
general - generál
BrE
/'dʒenrəl/ Přehrát
AmE
/'dʒenrəl/ Přehrát

noun - an army officer of the highest or a very high level

hand grenade
hand grenade - ruční granát
BrE
/'hænd grəˌneɪd/ Přehrát
AmE
/'hænd grəˌneɪd/ Přehrát

noun - a small explosive weapon that is thrown by hand

helmet
helmet - helma, helmice, přilba, přílba
BrE
/'helmɪt/ Přehrát
AmE
/'helmɪt/ Přehrát

noun - a hard and strong covering for the head, usually made of metal or strong plastic

chopper
chopper - vrtulník
BrE
/'tʃɒpə/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:pər/ Přehrát

noun, informal - a slang word for a helicopter

 
invade - napadnout, vpadnout
BrE
/ɪn'veɪd/ Přehrát
AmE
/ɪn'veɪd/ Přehrát

verb - to enter a territory or country by force

kill
kill - zabít
BrE
/'kɪl/ Přehrát
AmE
/'kɪl/ Přehrát

verb - to end somebody's life

launch
launch - odpálit
BrE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát

verb - to shoot a missile etc.

magazine
magazine - zásobník (do samopalu)
BrE
/ˌmægə'zi:n/ Přehrát
AmE
/'mægəzi:n/ Přehrát

noun - a storage container for holding ammunition attached to an automatic gun

machine gun
machine gun - kulomet
BrE
/mə'ʃi:ŋˌgʌn/ Přehrát
AmE
/mə'ʃi:nˌgʌn/ Přehrát

noun - a gun that fires many bullets quickly one after the other

 
major - major
BrE
/'meɪdʒə/ Přehrát
AmE
/'meɪdʒər/ Přehrát

noun - an army officer of a middle level

missile
missile - raketa (střela), střela, řízená střela
BrE
/'mɪsaɪl/ Přehrát
AmE
/'mɪsl/ Přehrát

noun - a large exploding weapon that can be shot through air at a very distant target

navy
navy - námořnictvo
BrE
/'neɪvi/ Přehrát
AmE
/'neɪvi/ Přehrát

noun - armed forces trained to make war at sea

pistol
pistol - pistole
BrE
/'pɪstl/ Přehrát
AmE
/'pɪstl/ Přehrát

noun - a kind of gun

private
private - vojín
BrE
/'praɪvɪt/ Přehrát
AmE
/'praɪvɪt/ Přehrát

noun - a soldier of the lowest level

 
rank - hodnost (vojenská)
BrE
/'ræŋk/ Přehrát
AmE
/'ræŋk/ Přehrát

noun - a position of a soldier in the army

rifle
rifle - puška
BrE
/'raɪfl/ Přehrát
AmE
/'raɪfl/ Přehrát

noun - a kind of gun with a long barrel, it is fired from the shoulder

 
sergeant - seržant
BrE
/'sɑ:dʒənt/ Přehrát
AmE
/'sɑ:rdʒənt/ Přehrát

noun - a police or army officer with a low or middle position

 
shell - dělostřelecký granát, šrapnel
BrE
/'ʃel/ Přehrát
AmE
/'ʃel/ Přehrát

noun - a metal container with explosives inside which is shot from a large gun

ship
ship - loď
BrE
/'ʃɪp/ Přehrát
AmE
/'ʃɪp/ Přehrát

noun - a large vehicle that travels on water or through space

 
shoot - střelit, vystřelit, střílet, vypálit
BrE
/'ʃu:t/ Přehrát
AmE
/'ʃu:t/ Přehrát

verb - to fire a gun or an arrow etc.

shotgun
shotgun - brokovnice, kulovnice
BrE
/'ʃɒtgʌn/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:tgʌn/ Přehrát

noun - a long gun that fires many small bullets at the same time

sniper
sniper - odstřelovač
BrE
/'snaɪpə/ Přehrát
AmE
/'snaɪpər/ Přehrát

noun - a person who shoots from a hidden place

soldier
soldier - voják
BrE
/'səʊldʒə/ Přehrát
AmE
/'soʊldʒər/ Přehrát

noun - a person who is in the army

submarine
submarine - ponorka
BrE
/ˌsʌbmə'ri:n/ Přehrát
AmE
/ˌsʌbmə'ri:n/ Přehrát

noun - a vehicle that can travel under the surface of the sea

surrender
surrender - vzdát se (v boji)
BrE
/sə'rendə/ Přehrát
AmE
/sə'rendər/ Přehrát

verb - to give up fighting and admit your loss

tank
tank - tank
BrE
/'tæŋk/ Přehrát
AmE
/'tæŋk/ Přehrát

noun - a military vehicle that moves on strong metal belts and is equipped with a cannon

torpedo
torpedo - torpédo
BrE
/tɔ:'pi:dəʊ/ Přehrát
AmE
/tɔ:r'pi:doʊ/ Přehrát

noun - a weapon that is shot from a submarine and explodes when it hits another ship

 
trigger - spoušť (na zbrani)
BrE
/'trɪgə/ Přehrát
AmE
/'trɪgər/ Přehrát

noun - the part of gun that you press to make it fire

 
troops - vojáci, jednotky (voj.)
BrE
/'tru:ps/ Přehrát
AmE
/'tru:ps/ Přehrát

noun - soldiersPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Zkratky: etc. / e.g. / i.e.

Určitě jste se v textu již setkali s těmito zkratkami. Víte, co znamenají, a umíte je správně přečíst?

PRE-INTERMEDIATE

Question Time with Aaron Yonda

Rozhovor, který našim stránkám poskytl jeden z tvůrců seriálu CHAD VADER, Aaron Yonda.
PRE-INTERMEDIATE

The Civil Wars - Barton Hollow (vocabulary)

Slovíčka z písně na Help for English.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Military 6 24193 Od danbartos72 poslední příspěvek
před 13 lety