Help for English

Music

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Musicbagpipes
bagpipes - dudy
BrE
/'bægpaɪps/ Přehrát
AmE
/'bægpaɪps/ Přehrát

noun - the musical instrument used for playing traditional Scottish music

band
band - skupina (hudební), hudební skupina, kapela
BrE
/'bænd/ Přehrát
AmE
/'bænd/ Přehrát

noun - a group of musicians playing together

bass guitar
bass guitar - basová kytara
BrE
/'beɪs gɪˌtɑ:/ Přehrát
AmE
/'beɪs gɪˌtɑ:r/ Přehrát

noun - a guitar with four or five strings that produces very low tones

CD
CD - CD, kompaktní disk
BrE
/ˌsi:'di:/ Přehrát
AmE
/ˌsi:'di:/ Přehrát

noun - a disk with music etc. that you can play in a stereo, computer etc.

cello
cello - cello, violoncello
BrE
/'tʃeləʊ/ Přehrát
AmE
/'tʃeloʊ/ Přehrát

noun - a large musical instrument that looks like a violin and makes a very deep sound

 
classical music - vážná hudba
BrE
/'klæsɪkl 'mju:zɪk/ Přehrát
AmE
/'klæsɪkl 'mju:zɪk/ Přehrát

noun - serious music, e.g. of composers like Mozart, or Bach

concert
concert - koncert
BrE
/'kɒnsət/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nsət/ Přehrát

noun - a music performance, music played live for people

drum
drum - buben, bubínek
BrE
/'drʌm/ Přehrát
AmE
/'drʌm/ Přehrát

noun - a musical instrument which is used to keep the rhythm and beat in music, you hit it with wooden stick or sticks to make it play

 
festival - festival
BrE
/'festɪvl/ Přehrát
AmE
/'festɪvl/ Přehrát

noun - an event where you can see a series of films, hear a series of bands etc.

flute
flute - flétna
BrE
/'flu:t/ Přehrát
AmE
/'flu:t/ Přehrát

noun - a long thin musical instrument that is played by blowing

 
folk - folk, folková hudba
BrE
/'fəʊk/ Přehrát
AmE
/'foʊk/ Přehrát

noun - a music that is inspired by traditional music, it uses guitars, violins etc.

guitar
guitar - kytara
BrE
/gɪ'tɑ:/ Přehrát
AmE
/gɪ'tɑ:r/ Přehrát

noun - a musical instrument made from wood, played by hitting or strumming six strings

 
guitarist - kytarista
BrE
/gɪ'tɑ:rɪst/ Přehrát
AmE
/gɪ'tɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a person who plays the guitar

chord
chord - akord
BrE
/'kɔ:d/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rd/ Přehrát

noun - several notes played together

 
jazz - jazz
BrE
/'dʒæz/ Přehrát
AmE
/'dʒæz/ Přehrát

noun - a music style with a strong rhythm. It comes from African Americans

keyboard
keyboard - klávesy
BrE
/'ki:bɔ:d/ Přehrát
AmE
/'ki:bɔ:rd/ Přehrát

noun - an electronic musical instrument that looks like a piano

 
lead singer - hlavní zpěvák
BrE
/ˌli:d'sɪŋə/ Přehrát
AmE
/ˌli:d'sɪŋər/ Přehrát

noun - the main singer in the band

 
lyrics - text písně
BrE
/'lɪrɪks/ Přehrát
AmE
/'lɪrɪks/ Přehrát

noun - the words of a song

microphone
microphone - mikrofon
BrE
/'maɪkrəfəʊn/ Přehrát
AmE
/'maɪkrəfoʊn/ Přehrát

noun - a device that you speak into in order that your voice can be amplified or recorded

musician
musician - hudebník, muzikant
BrE
/mju:'zɪʃn/ Přehrát
AmE
/mju:'zɪʃn/ Přehrát

noun - a person who does music, esp. as a job

note
note - nota
BrE
/'nəʊt/ Přehrát
AmE
/'noʊt/ Přehrát

noun - a single musical sound, a symbol expressing a single musical sound

 
percussion - perkuse, perkusívní nástroj
BrE
/pə'kʌʃən/ Přehrát
AmE
/pər'kʌʃən/ Přehrát

noun - a kind of musical instruments that are played by hitting them, e.g. drums

piano
piano - piano, pianino
BrE
/pi'ænəʊ/ Přehrát
AmE
/pi'ænoʊ/ Přehrát

noun - a large musical instrument that is played by pressing black and white keys, the strings are in arranged vertically in a wooden case

radio
radio - rádio
BrE
/'reɪdiəʊ/ Přehrát
AmE
/'reɪdioʊ/ Přehrát

noun - a device that is used for playing music, it receives broadcasts by using an aerial

 
record - nahrávat, nahrát, zapisovat, zapsat, ukládat, natáčet (zvuk či obraz)
BrE
/rɪ'kɔ:d/ Přehrát
AmE
/rɪ'kɔ:rd/ Přehrát

verb - to store information, sound or pictures on something (e.g. a book, a cassette, videocassette etc.)

recorder
recorder - flétna (zobcová), zobcová flétna
BrE
/rɪ'kɔ:də/ Přehrát
AmE
/rɪ'kɔ:rdər/ Přehrát

noun - a wooden or plastic musical instrument played by blowing

 
reggae - reggae
BrE
/'regeɪ/ Přehrát
AmE
/'regeɪ/ Přehrát

noun - a music style that comes from Jamaica

 
rock - rocková hudba
BrE
/'rɒk/ Přehrát
AmE
/'rɑ:k/ Přehrát

noun - a style of modern music with very strong beat, it is usually played on electric guitars, drums etc.

 
samba - samba
BrE
/'sæmbə/ Přehrát
AmE
/'sæmbə/ Přehrát

noun - a kind of music and dancing that comes from Brazil

sing
sing - zpívat
BrE
/'sɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sɪŋ/ Přehrát

verb - to make music with your voice

singer
singer - zpěvák, zpěvačka
BrE
/'sɪŋə/ Přehrát
AmE
/'sɪŋər/ Přehrát

noun - a person whose job is to sing songs

 
song - píseň, písnička
BrE
/'sɒŋ/ Přehrát
AmE
/'sɔ:ŋ/ Přehrát

noun - a piece of music with words

 
synthesizer - syntezátor, syntetizátor
BrE
/'sɪnθəsaɪzə/ Přehrát
AmE
/'sɪnθəsaɪzər/ Přehrát

noun - a musical instrument like a keyboard that can produce a large variety of sounds

 
tour - turné
BrE
/'tʊə/ Přehrát
AmE
/'tʊr/ Přehrát

noun - a series of concerts that a band plays in different places

 
tune - naladit (nástroj), ladit (nástroj)
BrE
/'tju:n/ Přehrát
AmE
/'tu:n/ Přehrát

verb - to make a musical instrument play correct musical notes and harmonies, usually by making small changes (e.g. turning pegs etc)

 
tune - písnička, melodie
BrE
/'tju:n/ Přehrát
AmE
/'tu:n/ Přehrát

noun - a song, a melody

violin
violin - housle
BrE
/ˌvaɪə'lɪn/ Přehrát
AmE
/ˌvaɪə'lɪn/ Přehrát

noun - a stringed instrument that is supported by the left shoulder and played with a bow

whistle
whistle - pískat
BrE
/'wɪsl/ Přehrát
AmE
/'wɪsl/ Přehrát

verb - to make a high sound, esp. by air passing through your lipsPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Celtic Music

Keltská hudba neustále stoupá na popularitě. Podívejme se na tento fenomén blíže. Nyní je článek doplněn ukázkou z keltské hudby!
PRE-INTERMEDIATE

Mixing it up: Discover new music styles!

Znáte různé styly elektronické hudby? Zde naleznete informace o některých z nich.
PRE-INTERMEDIATE

Music CDs (vocabulary)

Slovní zásoba spojená s hudebními nahrávkami, deskami apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Music 0 29638