Help for English

Need for Speed Underground

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from the game about fast cars 
acceleration - zrychlení, zrychlování, akcelerace
BrE
/ˌæksələ'reɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌæksələ'reɪʃn/ Přehrát

noun - the rate at which something gains speed; the act of gaining speed

body
body - karoserie
BrE
/'bɒdi/ Přehrát
AmE
/'bɑ:di/ Přehrát

noun - the outer metal part of a car that is painted

brake
brake - brzda
BrE
/'breɪk/ Přehrát
AmE
/'breɪk/ Přehrát

noun - a thing that is used to slow a car etc. down or to make it stop

bumper
bumper - nárazník
BrE
/'bʌmpə/ Přehrát
AmE
/'bʌmpər/ Přehrát

noun - a strong metal bar fixed to the front and back of a car that helps to protect the car in case it hits something or is hit

 
career - kariéra
BrE
/kə'rɪə/ Přehrát
AmE
/kə'rɪr/ Přehrát

noun - the succession of jobs you have

 
cool - super
BrE
/'ku:l/ Přehrát
AmE
/'ku:l/ Přehrát

adjective, informal - perfect; very good

 
cover - obálka (časopisu apod.), vazba (knihy), přebal
BrE
/'kʌvə/ Přehrát
AmE
/'kʌvər/ Přehrát

noun - the top page of a magazine etc., to outer part of a book

 
decal - obtisk
BrE
/'di:kæl/ Přehrát
AmE
/'di:kæl/ Přehrát

noun, American English - a picture or symbol printed on a special kind of paper that can be used to put the picture onto another surface

driver
driver - řidič
BrE
/'draɪvə/ Přehrát
AmE
/'draɪvər/ Přehrát

noun - a person who drives a car etc. or whose job is to drive

 
drivetrain - hnací ústrojí
BrE
/'draɪvtreɪn/ Přehrát
AmE
/'draɪvtreɪn/ Přehrát

noun - the system in a car that connects the transmission to the drive axles

engine
engine - motor
BrE
/'endʒɪn/ Přehrát
AmE
/'endʒɪn/ Přehrát

noun - a machine that makes something move, the inner part of a car etc. that makes it move

exhaust
exhaust - výfuk
BrE
/ɪg'zɔ:st/ Přehrát
AmE
/ɪg'zɔ:st/ Přehrát

noun - a metal pipe at the back of a car through which the waste gases escape from the engine

 
fuel - palivo
BrE
/'fjʊəl/ Přehrát
AmE
/'fjʊəl/ Přehrát

noun - material that is burned in order to produce heat or to make a machine work

 
handling - ovládání, manipulace
BrE
/'hændlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'hændlɪŋ/ Přehrát

noun - the way something is controlled

headlight
headlight - přední světlo (auta)
BrE
/'hedlaɪt/ Přehrát
AmE
/'hedlaɪt/ Přehrát

noun - one of the bright lights at the front of a vehicle

hood
hood - kapota
BrE
/'hʊd/ Přehrát
AmE
/'hʊd/ Přehrát

noun, American English - a part of a car that covers the engine

 
challenge - výzva
BrE
/'tʃælɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃælɪndʒ/ Přehrát

noun - something that is difficult to do

muffler
muffler - tlumič výfuku, výfukový tlumič
BrE
/'mʌflə/ Přehrát
AmE
/'mʌflər/ Přehrát

noun - a device fixed to the exhaust pipe of a car etc. that reduces the noise

 
neon - neon
BrE
/'ni:ɒn/ Přehrát
AmE
/'ni:ɑ:n/ Přehrát

noun - bright light produced by a special type of gas that shines when an electric current goes through it

 
performance - výkon, provedení
BrE
/pə'fɔ:məns/ Přehrát
AmE
/pər'fɔ:rməns/ Přehrát

noun - the way and effectivity in which something is done

 
race - závod
BrE
/'reɪs/ Přehrát
AmE
/'reɪs/ Přehrát

noun - a competition whose winner is the fastest one

 
ranking - hodnocení, klasifikace, pořadí v žebříčku
BrE
/'ræŋkɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ræŋkɪŋ/ Přehrát

noun - the position on a scale based on quality, success etc.

 
rebate - vrácení částky, vrácení peněz
BrE
/'ri:beɪt/ Přehrát
AmE
/'ri:beɪt/ Přehrát

noun - the money that is returned to you when you have paid too much for something, e.g. in taxes etc.

 
reputation - reputace, pověst
BrE
/ˌrepjʊ'teɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌrepjʊ'teɪʃn/ Přehrát

noun - the general opinion people have about something

 
reward - odměna
BrE
/rɪ'wɔ:d/ Přehrát
AmE
/rɪ'wɔ:rd/ Přehrát

noun - something that you get because of something good you have done

rim
rim - ráfek (kola)
BrE
/'rɪm/ Přehrát
AmE
/'rɪm/ Přehrát

noun - the edge around the metal part of a wheel (a tire is put on it)

 
scoop - lapač vzduchu, vzdušné hrdlo
BrE
/'sku:p/ Přehrát
AmE
/'sku:p/ Přehrát

noun - an opening on the hood or roof of a car that lets the air in in order to cool the engine etc.

 
skill - dovednost, zručnost, um, umění
BrE
/'skɪl/ Přehrát
AmE
/'skɪl/ Přehrát

noun - the ability to do something well

skirt
skirt - lem (boční u auta), obruba (boční u auta)
BrE
/'skɜ:t/ Přehrát
AmE
/'skɜ:rt/ Přehrát

noun - a protective part for the base of a car

speed
speed - rychlost
BrE
/'spi:d/ Přehrát
AmE
/'spi:d/ Přehrát

noun - how fast something is

spoiler
spoiler - spoiler
BrE
/'spɔɪlə/ Přehrát
AmE
/'spɔɪlər/ Přehrát

noun - a device that is used on a car etc. to increase the downforce

 
suspension - tlumiče, tlumení, odpružení, pérování
BrE
/sə'spenʃən/ Přehrát
AmE
/sə'spenʃən/ Přehrát

noun, technical - equipment connected to the wheels of a car etc. that reduces the shocks when the car is going along an uneven road

 
tachometer - rychloměr, otáčkoměr, tachometr
BrE
/tæ'kɒmɪtə/ Přehrát
AmE
/tæ'kɑ:mət̬ər/ Přehrát

noun - a device that measures the working speed of an engine

taillight
taillight - zadní světlo (auta)
BrE
/'teɪllaɪt/ Přehrát
AmE
/'teɪllaɪt/ Přehrát

noun - one of the red lights at the back of a car

 
time trial - závod na čas
BrE
/'taɪmˌtraɪəl/ Přehrát
AmE
/'taɪmˌtraɪəl/ Přehrát

noun - a race in which there is only one racer and his time is measured

 
tinting - tónování, zabarvení, odstín
BrE
/'tɪntɪŋ/ Přehrát
AmE
/'tɪnt̬ɪŋ/ Přehrát

noun - a slight amount of colour in something

 
tip - konec, zakončení
BrE
/'tɪp/ Přehrát
AmE
/'tɪp/ Přehrát

noun - the end of an object

 
track - závodní dráha
BrE
/'træk/ Přehrát
AmE
/'træk/ Přehrát

noun - a special road used for racing

 
tune - sladit, seřídit, vyladit
BrE
/'tju:n/ Přehrát
AmE
/'tu:n/ Přehrát

verb - to make something work properly esp. by setting the controls correctly

tyre
tyre - pneumatika
BrE
/'taɪə/ Přehrát
AmE
/'taɪər/ Přehrát

noun - the thick dark rubber tube around a wheel of a car, bike, motorbike etc.

 
upgrade - vylepšení, zdokonalení, vyšší verze (programu apod.)
BrE
/'ʌpgreɪd/ Přehrát
AmE
/'ʌpgreɪd/ Přehrát

noun - a change or a new feature that makes something better or of a higher standard

 
vinyl - nálepka (na auto)
BrE
/'vaɪnl/ Přehrát
AmE
/'vaɪnl/ Přehrát

noun - a large plastic sticker that is used to decorate the body of a carPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

So much needs to be done!

Cvičení zaměřené na vazby NEED TO BE DONE a NEED DOING.

PRE-INTERMEDIATE

ASK = ptát se, požádat

Slovíčko ASK znamená “ptát se na něco” ale taky “požádat/porosit o něco”. Začátečníci druhý význam často neznají. Problém dělají i související předložky ASK FOR a ASK ABOUT.

ALL LEVELS

Pomůcky pro UČITELE cizích jazyků

Jestliže vyučujete cizí jazyk a rádi byste hodinu zpestřili různými aktivitami, stránky Tools for Educators mohou poskytnout jedno z řešení. Vytvoříte zde např. vlastní křížovky, doplňovačky, deskovou hru, domino aj.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Need for Speed Underground 1 10479 Od hipizak poslední příspěvek
před 17 lety