Help for English

R.E.M. - Electron Blue

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from REM's song Electron Blue 
adventure - dobrodružství
BrE
/əd'ventʃə/ Přehrát
AmE
/əd'ventʃər/ Přehrát

noun - an exciting experience, usually unusual and sometimes dangerous

 
bide your time - vyčkávat času, vyčkat příležitosti
BrE
/'baɪd jɔ: 'taɪm/ Přehrát
AmE
/'baɪd jər 'taɪm/ Přehrát

verb - to wait for the right time to do something

 
buzz - euforie (po narkotiku), opojení, vzrušení
BrE
/'bʌz/ Přehrát
AmE
/'bʌz/ Přehrát

noun, informal - a feeling of joy or excitement, especially after using a drug, drinking alcohol etc.

 
claim - nárok, právo (na něco)
BrE
/'kleɪm/ Přehrát
AmE
/'kleɪm/ Přehrát

noun - a right to have or own something

climb
climb - vzestup, výstup
BrE
/'klaɪm/ Přehrát
AmE
/'klaɪm/ Přehrát

noun - the act of climbing or going up

 
cure - lék, léčba, lék (na něco)
BrE
/'kjʊə/ Přehrát
AmE
/'kjʊr/ Přehrát

noun - a way to make somebody healthy

 
dawn on - začít docházet (někomu)
BrE
/'dɔ:n ɒn/ Přehrát
AmE
/'dɑ:n ɑ:n/ Přehrát

verb - to become clear (to somebody)

ear
ear - ucho
BrE
/'ɪə/ Přehrát
AmE
/'ɪr/ Přehrát

noun - one of the two parts of the body which are used for hearing

 
electron - elektronový
BrE
/ɪ'lektrɒn/ Přehrát
AmE
/ɪ'lektrɑ:n/ Přehrát

adjective - connected with or made up of electrons

 
fade - vyblednout, uvadnout, zvolna zmizet
BrE
/'feɪd/ Přehrát
AmE
/'feɪd/ Přehrát

verb - to lose strength, energy, colour, volume etc. slowly

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

 
focus - soustředit se, zaměřit se
BrE
/'fəʊkəs/ Přehrát
AmE
/'foʊkəs/ Přehrát

verb - to concentrate on something and give it all your attention

 
future - budoucnost, budoucí čas
BrE
/'fju:tʃə/ Přehrát
AmE
/'fju:tʃər/ Přehrát

noun - the time that will come, the things that will happen to us

 
gain - nabírat (např. rychlost), nabrat (např. rychlost)
BrE
/'geɪn/ Přehrát
AmE
/'geɪn/ Přehrát

verb - to gradually get more of something

 
guy - kluk, člověk
BrE
/'gaɪ/ Přehrát
AmE
/'gaɪ/ Přehrát

noun, informal - a person, a boy

 
hard - obtížný, těžký (náročný), náročný
BrE
/'hɑ:d/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rd/ Přehrát

adjective - not easy

 
high - opojení
BrE
/'haɪ/ Přehrát
AmE
/'haɪ/ Přehrát

noun - a very happy feeling, usually one you get after you take a drug

lightning
lightning - blesk, blesky
BrE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát
AmE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát

noun - the flash of light you can see in the sky when there is a storm

near
near - blízko
BrE
/'nɪə/ Přehrát
AmE
/'nɪr/ Přehrát

adverb - a short distance away, not far

 
on cue - v pravý okamžik
BrE
/ɒn'kju:/ Přehrát
AmE
/ɑ:n'kju:/ Přehrát

adverb - exactly at the time that is expected or needed

 
pearl - perla
BrE
/'pɜ:l/ Přehrát
AmE
/'pɜ:rl/ Přehrát

noun - a small hard object that sometimes forms in an oyster, it is used to make jewellery

ring
ring - zvonit, zazvonit
BrE
/'rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'rɪŋ/ Přehrát

verb - to make a sound like a bell, to make a bell produce a sound

 
singe - sežehnout, spálit (na povrchu)
BrE
/'sɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'sɪndʒ/ Přehrát

verb - to burn the surface of something

speed
speed - rychlost
BrE
/'spi:d/ Přehrát
AmE
/'spi:d/ Přehrát

noun - how fast something is

 
storm - bouře, bouřka
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

noun - very strong wind together with rain, sometimes with thunder and lightning etc.

 
surprised - překvapený
BrE
/sə'praɪzd/ Přehrát
AmE
/sər'praɪzd/ Přehrát

adjective - happy (or unhappy) because something which you didn't expect happened

 
time - načasovat
BrE
/'taɪm/ Přehrát
AmE
/'taɪm/ Přehrát

verb - to set a timer for something

 
wane - opadnout, slábnout, ochabnout
BrE
/'weɪn/ Přehrát
AmE
/'weɪn/ Přehrát

verb - to become weaker gradually

 
wise - moudrý, rozumný
BrE
/'waɪz/ Přehrát
AmE
/'waɪz/ Přehrát

adjective - making sensible decisions, especially due to a lot of experience and knowledge; sensible, based on good judgementPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

R.E.M. - Daysleeper

Words from REM's song Daysleeper
INTERMEDIATE

R.E.M. - Überlin

Words from REM's song Überlin
UPPER-INTERMEDIATE

R.E.M. - Discoverer

Words from REM's song Discoverer
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář