Help for English

R.E.M. - Überlin

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.01.2010

Words from REM's song Überlin 
astounding - ohromující, velmi překvapivý
BrE
/ə'staʊndɪŋ/ Přehrát
AmE
/ə'staʊndɪŋ/ Přehrát

adjective - making you feel very surprised

 
bright - jasný
BrE
/'braɪt/ Přehrát
AmE
/'braɪt/ Přehrát

adjective - of a very strong clear light or colour

 
collision - kolize
BrE
/kə'lɪʒən/ Přehrát
AmE
/kə'lɪʒən/ Přehrát

noun - an accident in which two things crash into each other

comb
comb - česat, učesat
BrE
/'kəʊm/ Přehrát
AmE
/'koʊm/ Přehrát

verb - to tidy your hair using a comb

 
complete - doplnit, dokončit
BrE
/kəm'pli:t/ Přehrát
AmE
/kəm'pli:t/ Přehrát

verb - to make something whole or perfect

 
count - spočítat
BrE
/'kaʊnt/ Přehrát
AmE
/'kaʊnt/ Přehrát

verb - to determine how many or how much of something there is

 
crash land - tvrdě přistát
BrE
/'kræʃˌlænd/ Přehrát
AmE
/'kræʃˌlænd/ Přehrát

verb - to land roughly with a damaged plane etc.

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
gifted - talentovaný
BrE
/'gɪftɪd/ Přehrát
AmE
/'gɪftɪd/ Přehrát

adjective - having talent

 
ground - zem, země
BrE
/'graʊnd/ Přehrát
AmE
/'graʊnd/ Přehrát

noun - the surface of the earth

chase
chase - honit, hnát
BrE
/'tʃeɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪs/ Přehrát

verb - to run after something or somebody

 
illusion - iluze
BrE
/ɪ'lu:ʒən/ Přehrát
AmE
/ɪ'lu:ʒən/ Přehrát

noun - a false belief

 
imagination - představivost, fantazie
BrE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - the ability to form pictures in your mind, the ability to get new and original ideas

 
intrusion - vniknutí (nedovolené), vyrušení, nedovolené vstoupení
BrE
/ɪn'tru:ʒən/ Přehrát
AmE
/ɪn'tru:ʒən/ Přehrát

noun - the act of entering somewhere where you are not wanted or allowed, usually by using force

 
make it - dokázat to, zvládnout to, přežít to
BrE
/'meɪkˌɪt/ Přehrát
AmE
/'meɪkˌɪt/ Přehrát

phrase - to manage to do something

 
meteor - meteor
BrE
/'mi:tiə/ Přehrát
AmE
/'mi:t̬iər/ Přehrát

noun - a piece of rock that flies through space and lights up when it enters Earth's atmosphere

 
mind - vadit
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

verb - to dislike something, to have something against

 
off - pryč, pryč odtud
BrE
/'ɒf/ Přehrát
AmE
/'ɑ:f/ Přehrát

adverb - away from a place, away from here

pill
pill - pilulka, tableta, tabletka, prášek (pilulka)
BrE
/'pɪl/ Přehrát
AmE
/'pɪl/ Přehrát

noun - a small piece of medicine which you swallow

 
repeat - zopakovat, opakovat
BrE
/rɪ'pi:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'pi:t/ Přehrát

verb - to say or do something again

 
save - zachránit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to protect from death or from damage

 
stop - zastávka
BrE
/'stɒp/ Přehrát
AmE
/'stɑ:p/ Přehrát

noun - a place where a bus or train stopsPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

R.E.M. - Daysleeper

Words from REM's song Daysleeper
UPPER-INTERMEDIATE

R.E.M. - Discoverer

Words from REM's song Discoverer
INTERMEDIATE

R.E.M. a anglické časy

Test zaměřený na používání anglických slovesných časů ve větách o skupině R.E.M..
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář