Help for English

R.E.M. - Discoverer

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.01.2010

Words from REM's song Discoverer 
afraid - strachující se, bojící se, obávající se
BrE
/ə'freɪd/ Přehrát
AmE
/ə'freɪd/ Přehrát

adjective - full of fear, fearful

 
brass - mosaz
BrE
/'brɑ:s/ Přehrát
AmE
/'bræs/ Přehrát

noun - a heavy yellow metal

 
discoverer - objevitel
BrE
/dɪs'kʌvərə/ Přehrát
AmE
/dɪs'kʌvərər/ Přehrát

noun - a person who discovers something new

 
finesse - jemnost (v jednání s lidmi)
BrE
/fɪ'nes/ Přehrát
AmE
/fɪ'nes/ Přehrát

noun - the skill of dealing with people tactfully and delicately

 
float - vznášet se, plout
BrE
/'fləʊt/ Přehrát
AmE
/'floʊt/ Přehrát

verb - to stay on top of water, to stay in the air

 
challenge - výzva
BrE
/'tʃælɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃælɪndʒ/ Přehrát

noun - something that is difficult to do

 
laughable - komický, legrační
BrE
/'lɑ:fəbl/ Přehrát
AmE
/'læfəbl/ Přehrát

adjective - very funny, making people laugh

 
mess - nepořádek, bordel
BrE
/'mes/ Přehrát
AmE
/'mes/ Přehrát

noun - an untidy and dirty condition

 
opportunity - příležitost
BrE
/ˌɒpə'tju:nəti/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:pə'tu:nət̬i/ Přehrát

noun - a chance to do something

 
paper maché - papírová drť
BrE
/ˌpeɪpə mə'ʃeɪ/ Přehrát
AmE
/ˌpeɪpər mə'ʃeɪ/ Přehrát

noun, American English - small little pieces of paper mixed with glue or plaster etc.

 
possibility - možnost
BrE
/ˌpɒsə'bɪləti/ Přehrát
AmE
/ˌpɑ:sə'bɪlət̬i/ Přehrát

noun - something that may happen, be or exist

 
reflect - hloubat, přemítat, rozjímat, dumat
BrE
/rɪ'flekt/ Přehrát
AmE
/rɪ'flekt/ Přehrát

verb - to consider or think about something for a long time

 
remember - pamatovat si, pamatovat, vzpomenout, vzpomenout si, vzpomínat
BrE
/rɪ'membə/ Přehrát
AmE
/rɪ'membər/ Přehrát

verb - to keep in mind, not to forget

 
rise up - vstávat, zdvihat se, vstát, zdvihnout se, povstat, vzpřímit se
BrE
/ˌraɪz'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌraɪz'ʌp/ Přehrát

verb - to get up, to get upright

 
saffron - šafrán
BrE
/'sæfrən/ Přehrát
AmE
/'sæfrən/ Přehrát

noun - a kind of crocus used as a spice or as a coloring agent

sandpaper
sandpaper - smirkový papír, pískový papír
BrE
/'sændpeɪpə/ Přehrát
AmE
/'sændpeɪpər/ Přehrát

noun - paper with grains of sand on it that is used to make a surface smooth etc.

 
skin - kůže, pokožka
BrE
/'skɪn/ Přehrát
AmE
/'skɪn/ Přehrát

noun - the outer covering of the body

 
slight - mírný, drobný, nepatrný, malý (nedůležitý), jemný (nepatrný)
BrE
/'slaɪt/ Přehrát
AmE
/'slaɪt/ Přehrát

adjective - very small, not important

 
turmeric - kurkuma
BrE
/'tɜ:mərɪk/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rmərɪk/ Přehrát

noun - a plant from the ginger family, the yellow powder made from the rhizomes is used as a spice or a coloring agentPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

R.E.M. - Daysleeper

Words from REM's song Daysleeper
INTERMEDIATE

R.E.M. - Überlin

Words from REM's song Überlin
INTERMEDIATE

R.E.M. a anglické časy

Test zaměřený na používání anglických slovesných časů ve větách o skupině R.E.M..
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář