Help for English

School

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

School and everything there is to it 
activity - činnost, cvičení (v učebnici)
BrE
/ək'tɪvəti/ Přehrát
AmE
/ək'tɪvəti/ Přehrát

noun - something that is done, a task in a textbook that should be done

 
arithmetic - aritmetika
BrE
/ə'rɪθmətɪk/ Přehrát
AmE
/ə'rɪθmətɪk/ Přehrát

noun - type of mathematics that involves working with numbers, e.g. adding, subtracting, multiplying etc.

bag
bag - taška
BrE
/'bæg/ Přehrát
AmE
/'bæg/ Přehrát

noun - a thing which you use to carry things in, it can be made of paper or thin plastic, or of strong leather or cloth

biology
biology - biologie
BrE
/baɪ'ɒlədʒi/ Přehrát
AmE
/baɪ'ɑ:lədʒi/ Přehrát

noun - a science that studies living things, e.g. people, animals, plants etc.

blackboard
blackboard - tabule
BrE
/'blækbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'blækbɔ:rd/ Přehrát

noun - a dark board used in a school, the teacher writes on it with a piece of chalk

book
book - kniha
BrE
/'bʊk/ Přehrát
AmE
/'bʊk/ Přehrát

noun - a story or other written work printed on paper and fastened together, it has a cover and many pages inside

 
break - přestávka, pauza
BrE
/'breɪk/ Přehrát
AmE
/'breɪk/ Přehrát

noun - a short period between lessons or at work, when you can rest

calculator
calculator - kalkulačka
BrE
/'kælkjʊleɪtə/ Přehrát
AmE
/'kælkjʊleɪt̬ər/ Přehrát

noun - a small machine which helps you do simple mathematics

cassette
cassette - kazeta
BrE
/kə'set/ Přehrát
AmE
/kə'set/ Přehrát

noun - a small case with a tape in it that is used for playing and recording music etc.

cassette player
cassette player - kazeťák, přehrávač na kazety
BrE
/kə'setˌpleɪə/ Přehrát
AmE
/kə'setˌpleɪər/ Přehrát

noun - a machine used for playing music or other things from a tape

classroom
classroom - třída (místnost), učebna
BrE
/'klɑ:sru:m/ Přehrát
AmE
/'klæsru:m/ Přehrát

noun - a room in a school where the lessons take place, there are usually desks and chairs for students and the teacher, a blackboard, etc.

compasses
compasses - kružítko
BrE
/'kɒmpəsɪz/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mpəsɪz/ Přehrát

noun - a small instrument that is used to draw perfect circles

computer
computer - počítač
BrE
/kəm'pju:tə/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər/ Přehrát

noun - a machine that can be used to do maths, type, draw, play games, watch videos, listen to music, surf the internet etc.

 
computer science - výpočetní technika, ICT, informatika, počítačová věda
BrE
/kəm'pju:tə saɪənts/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər saɪəns/ Přehrát

noun - the study of computers

 
crayon - voskovka, vosková pastelka
BrE
/'kreɪən/ Přehrát
AmE
/'kreɪɑ:n/ Přehrát

noun - a stick of colored wax used to write or draw in different colours

 
Czech - čeština, český jazyk
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

noun - the language used in the Czech Republic

desk
desk - stůl (pracovní), lavice
BrE
/'desk/ Přehrát
AmE
/'desk/ Přehrát

noun - a kind of table which you use for work, studying, etc.

door
door - dveře
BrE
/'dɔ:/ Přehrát
AmE
/'dɔ:r/ Přehrát

noun - a thing made of wood or glass etc, which you open in order to get in or out of a building, car etc.

 
education - vzdělání, školství
BrE
/ˌedʒu'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌedʒu'keɪʃn/ Přehrát

noun - the teaching and training of people

 
English - angličtina
BrE
/'ɪŋglɪʃ/ Přehrát
AmE
/'ɪŋglɪʃ/ Přehrát

noun - the language of the UK, Australia, America etc.

exercise book
exercise book - sešit
BrE
/'eksəsaɪzbʊk/ Přehrát
AmE
/'eksərsaɪzbʊk/ Přehrát

noun - a small book where students take notes, do exercises etc.

geography
geography - zeměpis
BrE
/dʒɪ'ɒgrəfi/ Přehrát
AmE
/dʒɪ'ɑ:grəfi/ Přehrát

noun - the study of our planet, countries, cities etc.

grade
grade - známka (školní)
BrE
/'greɪd/ Přehrát
AmE
/'greɪd/ Přehrát

noun - a mark that you get at school for a test or exam

graduate
graduate - promovat, absolvovat (školu)
BrE
/'grædjʊeɪt/ Přehrát
AmE
/'grædʒʊeɪt/ Přehrát

verb - to finish the studies at a high school, college or university

 
headmaster - ředitel (školy)
BrE
/ˌhed'mɑ:stə/ Přehrát
AmE
/ˌhed'mæstər/ Přehrát

noun - the director of a school (male)

headphones
headphones - sluchátka
BrE
/'hedfəʊnz/ Přehrát
AmE
/'hedfoʊnz/ Přehrát

noun - an apparatus that you put on your head and it plays music etc. through small speakers directly into your ears

history
history - historie, dějepis
BrE
/'hɪstri/ Přehrát
AmE
/'hɪstəri/ Přehrát

noun - the study of the past

 
holiday - dovolená, prázdniny
BrE
/'hɒlɪdeɪ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:lədeɪ/ Přehrát

noun - the period of time when you do not go to school or work and can travel and relax instead

 
homework - domácí úkol, domácí úkoly
BrE
/'həʊmwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'hoʊmwɜ:rk/ Přehrát

noun - the work that students usually get at school to do at home

chair
chair - židle
BrE
/'tʃeə/ Přehrát
AmE
/'tʃer/ Přehrát

noun - a piece of furniture with four legs, that you usually sit on when you are at the table

chalk
chalk - křída
BrE
/'tʃɔ:k/ Přehrát
AmE
/'tʃɔ:k/ Přehrát

noun - a white or coloured stick that teachers usually use when they write on the blackboard

 
cheat - švindlovat, podvádět
BrE
/'tʃi:t/ Přehrát
AmE
/'tʃi:t/ Přehrát

verb - to do a dishonest thing, to do something against the rules

 
language - jazyk
BrE
/'læŋgwɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'læŋgwɪdʒ/ Přehrát

noun - a system of communication that uses words etc.

 
lesson - lekce, vyučovací hodina, hodina (vyučovací)
BrE
/'lesn/ Přehrát
AmE
/'lesn/ Přehrát

noun - a period in which a student studies a subject with a teacher, a part of a school day

maths
maths - matematika, matika
BrE
/'mæθs/ Přehrát
AmE
/'mæθs/ Přehrát

noun, British English - the study of numbers

notice board
notice board - nástěnka
BrE
/'nəʊtɪsbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'noʊt̬ɪsbɔ:rd/ Přehrát

noun - a thing fastened to a wall on which you can put notices, pictures, sheets with important information etc.

paper
paper - papír
BrE
/'peɪpə/ Přehrát
AmE
/'peɪpər/ Přehrát

noun - thin material that books are made of, it is used for writing on etc.

pen
pen - pero, propiska
BrE
/'pen/ Přehrát
AmE
/'pen/ Přehrát

noun - a thing which you use to write with, usually in blue ink

pencil
pencil - tužka
BrE
/'pensl/ Přehrát
AmE
/'pensl/ Přehrát

noun - a thing which you use for writing or drawing, it is usually made of wood

pencil case
pencil case - penál, pouzdro (na tužky)
BrE
/'penslˌkeɪs/ Přehrát
AmE
/'penslˌkeɪs/ Přehrát

noun - a small case in which you can carry pens, pencils etc.

physical education
physical education - tělesná výchova, tělocvik
BrE
/fɪzɪkl edjʊ'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/fɪzɪkl edʒə'keɪʃn/ Přehrát

noun - a school subject in which you do excercise, play games or do other sports

physics
physics - fyzika
BrE
/'fɪzɪks/ Přehrát
AmE
/'fɪzɪks/ Přehrát

noun - the study of natural forces

rubber
rubber - guma (na gumování)
BrE
/'rʌbə/ Přehrát
AmE
/'rʌbər/ Přehrát

noun, British English - a small object which you can use to remove something which you have written in pencil

ruler
ruler - pravítko
BrE
/'ru:lə/ Přehrát
AmE
/'ru:lər/ Přehrát

noun - a straight plastic or wooden thing which you can use for drawing straight lines and for measuring centimetres or inches

scissors
scissors - nůžky
BrE
/'sɪzəs/ Přehrát
AmE
/'sɪzərs/ Přehrát

noun - a tool used for cutting things, such as paper, hair, etc., it consists of two long, sharp pieces of metal

sharpener
sharpener - ořezávátko, brousek
BrE
/'ʃɑ:pnə/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:rpnər/ Přehrát

noun - a small object or a tool that is used to make something sharp (such as a pencil, a knife etc.)

school
school - škola
BrE
/'sku:l/ Přehrát
AmE
/'sku:l/ Přehrát

noun - the building where children and young people go in order to study, the institution that provides education

student
student - student, žák, studentka
BrE
/'stju:dnt/ Přehrát
AmE
/'stu:dnt/ Přehrát

noun - a person who goes to school regularly in order to prepare for a future job

teacher
teacher - učitel, učitelka
BrE
/'ti:tʃə/ Přehrát
AmE
/'ti:tʃər/ Přehrát

noun - a person who teaches in a school, works with children and helps them with learning

 
tell off - vynadat (komu), setřít, sjet (koho)
BrE
/ˌtel'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌtel'ɑ:f/ Přehrát

verb - to speak angrily to somebody who has done something bad

 
term - pololetí, semestr
BrE
/'tɜ:m/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rm/ Přehrát

noun - one of the two parts of a year at a school or university

 
test - zkouška, test
BrE
/'test/ Přehrát
AmE
/'test/ Přehrát

noun - the act of checking whether something is true or works properly etc.

textbook
textbook - učebnice
BrE
/'tekstbʊk/ Přehrát
AmE
/'tekstbʊk/ Přehrát

noun - a book used by students to study from

TV
TV - televize
BrE
/ˌti:'vi:/ Přehrát
AmE
/ˌti:'vi:/ Přehrát

noun - a box with a glass screen, where we can watch films, series and other programmes

window
window - okno
BrE
/'wɪndəʊ/ Přehrát
AmE
/'wɪndoʊ/ Přehrát

noun - a flat piece of glass in a wooden or plastic frame in a wall, it usually opens, and you can look through itPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Škola, kámen úrazu

Upozornění na notorické chyby, kterých se dopouštějí především čeští studenti angličtiny. Zaměříme se na slovíčka a slovní spojení spojená se školou.

UPPER-INTERMEDIATE

Multiple choice: A Letter to Students

Do autentického textu doplníte chybějící slova (výběrem z nabídky).
STARTER

Chybějící písmenka: school objects

Napište správně dvanáct slovíček označujících školní pomůcky apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno School 2 33288 Od botkas poslední příspěvek
před 14 lety