Help for English

Television

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Television programmes etc.aerial
aerial - anténa
BrE
/'eəriəl/ Přehrát
AmE
/'eriəl/ Přehrát

noun, British English - a metal wire or a rod that a radio or television needs in order to receive signal

 
broadcast - vysílání
BrE
/'brɔ:dkɑ:st/ Přehrát
AmE
/'brɔ:dkæst/ Přehrát

noun - the TV or radio signals that are sent through air; a TV or radio programme

 
cable TV - kabelová televize
BrE
/keɪbl ˌti:'vi:/ Přehrát
AmE
/keɪbl ˌti:'vi:/ Přehrát

noun - television signals sent through a wire

commercial
commercial - reklama (televizní apod.)
BrE
/kə'mɜ:ʃl/ Přehrát
AmE
/kə'mɜ:rʃl/ Přehrát

noun - an advertisement on TV or radio

 
documentary - dokument (televizní), televizní dokument
BrE
/ˌdɒkju'mentri/ Přehrát
AmE
/ˌdɑ:kju'mentri/ Přehrát

noun - a television programme that gives true information about something

 
episode - díl (seriálu)
BrE
/'epɪsəʊd/ Přehrát
AmE
/'epɪsoʊd/ Přehrát

noun - one of the many parts of a TV series or serial

 
channel - kanál, stanice (televizní apod.)
BrE
/'tʃænl/ Přehrát
AmE
/'tʃænl/ Přehrát

noun - a radio or television station

 
chat show - diskusní pořad
BrE
/'tʃætʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'tʃætʃoʊ/ Přehrát

noun - a television programme where a host invites guests and they talk about various subjects

 
live broadcast - živé vysílání
BrE
/'laɪv 'brɔ:dˌkɑ:st/ Přehrát
AmE
/'laɪv 'brɔ:dˌkæst/ Přehrát

noun - a TV program that is showing something as it is happening at the very moment

 
news - zprávy (televizní apod.)
BrE
/'nju:z/ Přehrát
AmE
/'nu:z/ Přehrát

noun - a TV or radio broadcast that gives reports on recent events

 
programme - pořad
BrE
/'prəʊgræm/ Přehrát
AmE
/'proʊgræm/ Přehrát

noun - a show on TV or radio

 
quiz show - televizní soutěž, soutěž (televizní)
BrE
/'kwɪzˌʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'kwɪzˌʃoʊ/ Přehrát

noun - a TV programme where a participant is asked questions and get points or money for answering correctly

remote control
remote control - dálkové ovládání, dálkový ovladač
BrE
/rɪˌməʊt kən'trəʊl/ Přehrát
AmE
/rɪˌməʊt kən'troʊl/ Přehrát

noun - a device that you can use to control your TV without having to get out of your armchair

 
satellite TV - satelitní televize
BrE
/'sætəlaɪt ˌti:'vi:/ Přehrát
AmE
/'sæt̬əlaɪt ˌti:'vi:/ Přehrát

noun - television broadcast via a satellite in space

 
serial - krátký seriál, minisérie, čtení na pokračování
BrE
/'sɪərɪəl/ Přehrát
AmE
/'sɪriəl/ Přehrát

noun, British English - a story on TV, in a magazine etc. divided into several / many parts

 
series - série, pásmo, seriál (televizní)
BrE
/'sɪəri:z/ Přehrát
AmE
/'sɪri:z/ Přehrát

noun - several things that come one after the other; a television programme with many separate episodes (each has its own story)

 
show - dávat (film apod.)
BrE
/'ʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊ/ Přehrát

verb - to play a film for people to see

 
sitcom - situační komedie
BrE
/'sɪtkɒm/ Přehrát
AmE
/'sɪtkɑ:m/ Přehrát

noun - a funny television series about a family or a group of people, each episode usually has its own story and you can usually hear people laughing in the background

 
soap opera - telenovela
BrE
/'səʊpˌɒpərə/ Přehrát
AmE
/'soʊpˌɑ:pərə/ Přehrát

noun - a television serial with many episodes that shows the life of a group of people, it is usually very emotional and far-fetched

 
TV guide - televizní program (co se kdy vysílá)
BrE
/'ti:ˌvi: 'gaɪd/ Přehrát
AmE
/'ti:ˌvi: 'gaɪd/ Přehrát

noun - a timetable showing what programmes are on TV and what time they start and end

TV set
TV set - televizor, televizní přijímač
BrE
/ˌti:'vi: set/ Přehrát
AmE
/ˌti:'vi: set/ Přehrát

noun - the instrument that receives picture and sound by radio waves

 
variety show - varietní pořad, zábavný pořad (varietní)
BrE
/və'raɪətiˌʃəʊ/ Přehrát
AmE
/və'raɪət̬iˌʃoʊ/ Přehrát

noun - a kind of TV programm with songs, dancing, drama, jokes etc.

 
weather forecast - předpověď počasí
BrE
/ˌweðə 'fɔ:kɑ:st/ Přehrát
AmE
/ˌweðər'fɔ:rkæst/ Přehrát

noun - a TV or radio programme which informs people about what the weather is going to be likePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

TV vocabulary test

Test znalosti slovíček spojených s televizí.
PRE-INTERMEDIATE

TV shows - televizní pořady

Víte, jak se v angličtině říká nejrůznějším televizním pořadům?
INTERMEDIATE

British TV shows (quiz)

Znáte názvy britských televizních pořadů?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Television 2 20523 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 15 lety