Help for English

Trains

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with trains and railways 
announcement - oznámení, zpráva v rozhlase, prohlášení, sdělení
BrE
/ə'naʊnsmənt/ Přehrát
AmE
/ə'naʊnsmənt/ Přehrát

noun - information given to people

 
arrival - příjezd, přílet
BrE
/ə'raɪvl/ Přehrát
AmE
/ə'raɪvl/ Přehrát

noun - the time when a plane, bus, train etc. comes or is scheduled to come

baggage
baggage - zavazadla
BrE
/'bægɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'bægɪdʒ/ Přehrát

noun - the suitcases, bags etc. that you carry with you when you travel somewhere

bench
bench - lavička, lavice
BrE
/'bentʃ/ Přehrát
AmE
/'bentʃ/ Přehrát

noun - a kind of outdoor seat for two or more people

carriage
carriage - vagón, vůz
BrE
/'kærɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'kærɪdʒ/ Přehrát

noun - one of the parts which a train consists of

 
compartment - kupé (ve vlaku)
BrE
/kəm'pɑ:tmənt/ Přehrát
AmE
/kəm'pɑ:rtmənt/ Přehrát

noun - one of the sections in a train where six or eight people can usually sit

 
delay - zpoždění, zdržení, prodlení, otálení
BrE
/dɪ'leɪ/ Přehrát
AmE
/dɪ'leɪ/ Přehrát

noun - the fact that something happens later than it was planned

 
departure - odjezd, odlet
BrE
/dɪ'pɑ:tʃə/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtʃər/ Přehrát

noun - the time when a train, plane, bus etc. leaves or is scheduled to leave

 
express - expres, rychlík
BrE
/ɪk'spres/ Přehrát
AmE
/ɪk'spres/ Přehrát

noun - a fast train that stops only at large and important stations

 
fare - jízdné
BrE
/'feə/ Přehrát
AmE
/'fer/ Přehrát

noun - the money you pay for a journey

 
first class - první třída
BrE
/ˌfɜ:st'klɑ:s/ Přehrát
AmE
/ˌfɜ:rst'klæs/ Přehrát

noun - the more expensive and comfortable class in a train

get off
get off - vystoupit (např. z autobusu)
BrE
/ˌget'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to leave a bus, train, plane etc.

get on
get on - nastoupit (do hromadného dopravního prostředku)
BrE
/ˌget'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌget'ɑ:n/ Přehrát

verb - to enter a bus, train, plane etc.

 
change - přesedat
BrE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát

verb - to get off a bus/train etc. and get on another

 
information office - informační středisko, informační centrum, informace (kancelář), informační kancelář
BrE
/ˌɪnfə'meɪʃn 'ɒfɪs/ Přehrát
AmE
/ˌɪnfər'meɪʃn 'ɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a place where people can get information, maps, etc.

locomotive
locomotive - lokomotiva
BrE
/ˌləʊkə'məʊtɪv/ Přehrát
AmE
/ˌloʊkə'moʊt̬ɪv/ Přehrát

noun - a vehicle that pulls a train

passenger
passenger - cestující, pasažér
BrE
/'pæsɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'pæsəndʒər/ Přehrát

noun - a person who travels somewhere on a bus, train, plane etc.

platform
platform - nástupiště
BrE
/'plætfɔ:m/ Přehrát
AmE
/'plætfɔ:rm/ Přehrát

noun - the part of a railway station where you get on or off a train

 
rail - kolejnice
BrE
/'reɪl/ Přehrát
AmE
/'reɪl/ Přehrát

noun - one of the two long metal bars of the railway track

railway
railway - železnice
BrE
/'reɪlweɪ/ Přehrát
AmE
/'reɪlweɪ/ Přehrát

noun - a system of transportation that uses trains

 
return ticket - zpáteční jízdenka
BrE
/rɪˌtɜ:n'tɪkɪt/ Přehrát
AmE
/rɪˌtɜ:rn'tɪkɪt/ Přehrát

noun - a ticket for a train, bus, etc. that is valid for the journey there and back

seat
seat - sedadlo
BrE
/'si:t/ Přehrát
AmE
/'si:t/ Přehrát

noun - a place that you sit on or sit in (on a bus, in a theatre etc.)

 
second class - druhá třída
BrE
/'sekəndˌklɑ:s/ Přehrát
AmE
/'sekəndˌklæs/ Přehrát

noun - the cheaper and less comfortable class in a train

 
single ticket - jednoduchá, jednosměrná jízdenka
BrE
/ˌsɪŋgl'tɪkɪt/ Přehrát
AmE
/ˌsɪŋgl'tɪkɪt/ Přehrát

noun - a ticket for a train, bus, etc. that is valid only for the journey there

station
station - stanice, železniční stanice, nádraží
BrE
/'steɪʃn/ Přehrát
AmE
/'steɪʃn/ Přehrát

noun - a place where you can take a train

ticket
ticket - lístek, vstupenka, jízdenka
BrE
/'tɪkɪt/ Přehrát
AmE
/'tɪkɪt/ Přehrát

noun - a piece of paper that enables you to use a train, bus etc, or lets you enter a theatre, cinema etc.

 
ticket inspector - průvodčí, revizor (v MHD apod.)
BrE
/ˌtɪkɪt ɪn'spektə/ Přehrát
AmE
/ˌtɪkɪt ɪn'spektər/ Přehrát

noun - a person whose job is to check the passengers' tickets on a train, bus etc.

ticket office
ticket office - pokladna (na nádraží atd.), prodej jízdenek
BrE
/'tɪkɪtˌɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'tɪkɪt̬ˌɑ:fɪs/ Přehrát

noun - the place at a station etc. where you can buy a ticket

timetable
timetable - jízdní řád
BrE
/'taɪmteɪbl/ Přehrát
AmE
/'taɪmteɪbl/ Přehrát

noun - a board or a sheet of paper with the arrival and departure times

track
track - kolej
BrE
/'træk/ Přehrát
AmE
/'træk/ Přehrát

noun - a set of two steel rails running side by side that a train travels along

train
train - vlak
BrE
/'treɪn/ Přehrát
AmE
/'treɪn/ Přehrát

noun - a big vehicle that uses railway tracks, it usually has a locomotive in the front and a few carriages, it can carry passengers or goodsPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward PRE 08-vocab

trains and planes
ELEMENTARY

Výslovnost: Vázání slov v angličtině

Článek o tzv. „connected speech“, tedy o vázání slov v anglické výslovnosti.
ALL LEVELS

Reward ELE 12-vocab

Trains planes and automobiles…
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Trains 1 19107 Od thumb poslední příspěvek
před 13 lety