Help for English

Svatba a manželství

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.08.2006

Přehled základních slov spojených s manželstvím, včetně důležitých gramatických vlastností, předložkových vazeb apod.Svatba a manželství

Studenti často dělají chyby v používání slov týkajících se manželství, svatby apod. Proto se dnes podíváme na několik slovíček a upozorníme na některé důležité gramatické vlastnosti a vazby.

MARRY

Sloveso marry/‘mæri/ má význam oženit sevdát se. Angličtina v tomto nedělá rozdíl. Důležité ale je, že na rozdíl od češtiny za tímto slovesem je přímo předmět, nikoliv předložková vazba. V češtině je 'oženit se s někým’ a ‘vdát se za někoho’. V angličtině je prostě marry sb (což více odpovídá českému vzít si někoho).

Will you marry me? TTT *1
I'd like to marry your daughter. TTT *2 

Sloveso marry/'mæri/ může také znamenat oddat někoho.

A local vicar married them. TTT *3
They married in Las Vegas. TTT *4  

Toto sloveso může být i bez předmětu, což ovšem není tak časté a běžné.

They married in 1994. TTT *5

Místo toho se častěji používá následující spojení get married.

GET MARRIED

Spojení get married/ˌget 'mær­id/ se používá ve významu oženit se a vdát se, kde neříkáme s kým.

Let's get married. TTT *6
They got married last week. TTT *7
Sue got married when she was 20. TTT *8 

I za touto vazbou lze ovšem zmínit, koho si dotyčný vzal, potom je to s předložkou to.

He got married to a girl I'd never seen before. TTT *9 

Toto by se však spíše řeklo pomocí slovesa marry (He married a girl I'd never seen before).

Pozn.: Hodit by se mohl i článek MARRY vs. GET MARRIED.

MARRIED (to)

Toto je přídavné jméno a znamená ženatý či vdaná. Pokud chceme říci, s kým nebo za koho, použijeme předložku to (nikoliv with, jak by vás při překladu z češtiny mohlo napadnout).

Are you married? TTT *10
She's married to a very rich guy. TTT *11

MANŽELÉ

Určitě narazíte na problém, jak říci manželé. Můžeme použít podstatné jméno a married couple (manželé, manželský pár).

There was a young married couple in the room next door. TTT *12

To se však nedá použít např. když řeknete, “Jsme manželé”. Potom použijeme právě přídavné jméno married/'mærid/.

We're married. TTT *13
They've been married for ten years. TTT *14

Manžel je husband/'hʌsbənd/ a manželka je wife/'waɪf/. V písemném formálním stylu, v úředních dokumentech apod. se používá slovo spouse/'spaʊz/, které může označovat i manžela, i manželku (v češtině máme formální výraz choť).

MARRIAGE

Slovíčko marriage/'mærɪdʒ/ je podstatné jméno, které znamená manželství.

They are still a very happy couple, even after twenty years of marriage. TTT *15 

Zřídka se toto slovo používá i ve významu ‘svatba’, to je ale skutečně ojedinělé. Pozn.: Formálně se používá někdy slovo matrimony/'mætrɪmən­i/ = svazek manželský.

MARITAL

Přídavné jméno marital/'mærɪtl překládáme např. jako manželský. Objevuje se např. ve spojení marital status/ˌmærɪtl'­steɪtəs/ (rodinný stav), marital problems (manželské problémy) apod.

WEDDING

Slovo wedding/'wedɪŋ/ používáme jako podstatné jméno svatba, nebo přídavné jméno svatební.

Bill and Jennifer had a beautiful wedding. TTT *16
I was at their wedding last week. TTT *17
The wedding cake was huge! TTT *18
It was raining on their wedding day. TTT *19 

Ženich je bridegroom/'braɪdˌgr­u:m/ (nebo jen groom/'gru:m/) a nevěsta je bride/'braɪd/. Když se vezmou, jsou newlyweds/'nju:li­wedz/, tedy novomanželé a jedou na svatební cestu – honeymoon/'hʌni­mu:n/.

Překlad:
 1. Vezmeš si mě?
 2. Rád bych se oženil s vaší dcerou.
 3. Oddal je místní farář.
 4. Vzali se v Las Vegas.
 5. Vzali se v roce 1994.
 6. Pojďme se vzít.
 7. Vzali se minulý týden.
 8. Sue se vdala, když jí bylo dvacet.
 9. Oženil se s dívkou, kterou jsem nikdy předtím neviděl.
 10. Jsi ženatý? / Jsi vdaná?
 11. Je provdaná za strašně bohatýho chlapa.
 12. Ve vedlejším pokoji byli mladí manželé / byl mladý manželský pár.
 13. Jsme manželé.
 14. Jsou manželé už deset let.
 15. I po dvaceti letech manželství jsou stále velmi šťastný pár.
 16. Bill a Jennifer měli krásnou svatbu.
 17. Byl jsem jim minulý týden na svatbě.
 18. Svatební dort byl ohromný.
 19. V jejich svatební den pršelo.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

V tomto cvičení si můžete ověřit, zda ovládáte používání anglických kvantifikátorů ‚little‘, ‚a little‘, ‚few‘, ‚a few‘.
STARTER

Cvičení: George W. Bush & Kate Bush

Poslechové cvičení, ve kterém budete mít za úkol správně reagovat na položené otázky.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Svatba a manželství 7 16783 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 2 lety