Help for English

Svatba a manželství

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.11.2021

Přehled základních slov spojených s manželstvím, včetně důležitých gramatických vlastností, předložkových vazeb apod.Svatba a manželství

Studenti často dělají chyby v používání slov týkajících se manželství, svatby apod. Proto se dnes podíváme na několik slovíček a upozorníme na některé důležité gramatické vlastnosti a vazby.

MARRY

Sloveso marry/‘mæri/ má význam oženit sevdát se. Angličtina v tomto nedělá rozdíl. Důležité ale je, že na rozdíl od češtiny za tímto slovesem je přímo předmět, nikoliv předložková vazba. V češtině je 'oženit se s někým’ a ‘vdát se za někoho’. V angličtině je prostě marry sb, což více odpovídá českému vzít si někoho.

Will you marry me? TTT *1
I'd like to marry your daughter. TTT *2  

Sloveso marry/'mæri/ může také znamenat oddat někoho.

A local vicar married them. TTT *3
They married in Las Vegas. TTT *4  

Toto sloveso může být i bez předmětu, což ovšem není tak časté.

They married in 1994. TTT *5

Místo toho se častěji používá následující spojení get married.

GET MARRIED

Spojení get married/ˌget 'mær­id/ se používá ve významu oženit se a vdát se, kde neříkáme s kým.

Let's get married. TTT *6
They got married last week. TTT *7
Sue got married when she was 20. TTT *8  

I za touto vazbou lze ovšem zmínit, koho si dotyčný vzal, potom je to s předložkou to (nikoli with).

She got married to her best friend. TTT *9
He got married to a girl I'd never seen before. TTT *10  

Toto by se však spíše řeklo pomocí slovesa marry (She married her best friend, He married a girl…).

Pozn.: Podrobněji se o tom rozepisujeme v článku MARRY vs. GET MARRIED.

Před svatbou se většinou zasnoubíme – get engaged/ˌget ɪŋ'­geɪdʒd/.

They got engaged two years ago, but they haven't got married yet. TTT *11  

Pokud to neklapne, pak se rozvádíme – get divorced/ˌget dɪ'­vɔ:st/,

They weren't happy together and decided to get divorced. TTT *12  

MARRIED (to)

Přídavné jméno married/'mærid/ znamená ženatý či vdaná. Pokud chceme říci, s kým nebo za koho, použijeme předložku to (nikoliv with, jak by vás při překladu z češtiny mohlo napadnout).

Are you married? TTT *13
She's married to a very rich guy. TTT *14

MANŽELÉ

Určitě narazíte na problém, jak říci manželé. Můžeme použít podstatné jméno a married couple (manželé, manželský pár).

There was a young married couple in the room next door. TTT *15 

To se však nedá použít např. když řeknete: “Jsme manželé”. Potom použijeme právě přídavné jméno married/'mærid/.

We're married. TTT *16
They've been married for ten years. TTT *17 

Manžel je husband/'hʌzbənd/ a manželka je wife/'waɪf/. V písemném formálním stylu se používá slovo spouse/'spaʊs/, které může označovat manžela i manželku (v češtině máme formální výraz choť).

MARRIAGE

Slovíčko marriage/'mærɪdʒ/ je podstatné jméno, které znamená manželství.

They are still a very happy couple, even after twenty years of marriage. TTT *18
Over 50 per cent of marriages end up in divorce. TTT *19
He has a daughter from his first marriage. TTT *20  

Je to počitatelné podstatné jméno, pokud jím myslíme vztah dvou lidí. Pokud se jedná pouze o stav či princip, je to podstatné jméno nepočitatelné:

He asked her to marry him but marriage is the last thing on her mind. TTT *21
They broke up after 15 years of marriage. TTT *22  

MARITAL

Přídavné jméno marital/'mærɪtl překládáme např. jako manželský. Objevuje se např. ve spojení marital status/ˌmærɪtl'­steɪtəs/ (rodinný stav), marital problems (manželské problémy) apod.

WEDDING

Slovo wedding/'wedɪŋ/ používáme jako podstatné jméno svatba, nebo přídavné jméno svatební.

Bill and Jennifer had a beautiful wedding. TTT *23
I was at their wedding last week. TTT *24
The wedding cake was huge! TTT *25
It was raining on their wedding day. TTT *26  

Další užitečná slovíčka spojená se svatbou:

 • groom/'gru:m/ nebo bridegroom/'braɪdˌgr­u:m/ – ženich
 • bride/'braɪd/ – nevěsta
 • newlyweds/'nju:li­wedz/ – novomanželé
 • honeymoon/'hʌni­mu:n/ – svatební cesta

Před svatbou často předchází žádost o ruku, což je proposal/prə'pəʊz­l/. Toto podstatné jméno je odvozeno od slovesa propose/prə'pəʊz, které znamená ‘navrhnout’, ale také požádat o ruku (tedy vlastně navrhnout sebe k sňatku).

They had been going out for only a month when Steve proposed to her. TTT *27
proposed to my girlfriend last night. And guess what. She said no. TTT *28  

Překlad:
 1. Vezmeš si mě?
 2. Rád bych se oženil s vaší dcerou.
 3. Oddal je místní farář.
 4. Vzali se v Las Vegas.
 5. Vzali se v roce 1994.
 6. Pojďme se vzít.
 7. Vzali se minulý týden.
 8. Sue se vdala, když jí bylo dvacet.
 9. Vzala si svého nejlepšího přítele.
 10. Oženil se s dívkou, kterou jsem nikdy předtím neviděl.
 11. Zasnoubili se před dvěma lety, ale ještě se nevzali.
 12. Nebyli spolu šťastní a rozhodli se rozvést.
 13. Jsi ženatý? / Jsi vdaná?
 14. Je provdaná za strašně bohatýho chlapa.
 15. Ve vedlejším pokoji byli mladí manželé.
 16. Jsme manželé.
 17. Jsou manželé už deset let.
 18. I po dvaceti letech manželství jsou stále velmi šťastný pár.
 19. Přes 50 procent manželství končí rozvodem.
 20. Má dceru z prvního manželství.
 21. Požádal ji o ruku, ale manželství je to poslední, na co ona myslí.
 22. Rozešli se po 15 letech manželství.
 23. Bill a Jennifer měli krásnou svatbu.
 24. Byl jsem jim minulý týden na svatbě.
 25. Svatební dort byl ohromný.
 26. V jejich svatební den pršelo.
 27. Chodili spolu teprve měsíc, když ji Steve požádal o ruku.
 28. Požádal jsem svou přítelkyni včera o ruku. A hádej, co se nestalo. Řekla ne.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

V tomto cvičení si můžete ověřit, zda ovládáte používání anglických kvantifikátorů ‚little‘, ‚a little‘, ‚few‘, ‚a few‘.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: (A) FEW / (A) LITTLE

Otestujte si, zda umíte správně používat FEW a LITTLE, ale také A FEW a A LITTLE.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Svatba a manželství 4 18097 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety