Help for English

Word Building #1

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.09.2006

Cvičení, ve kterém si procvičíte tvorbu slov, konkrétně tvoření podstatných jmen ze sloves.Doplňte vynechané místo v každé z následujících vět pomocí podstatného jména vytvořeného ze slovesa v závorce.


 1. It was a very difficult (decide) to make.
  1. His office was moved to a new (build).
  2. I had a long (converse) with my boss yesterday.
  3. He changed his (appear) completely. I couldn't recognize him.
  4. I was sick and had to cancel my dentist's (appoint).
  5. The movie Knight's Tale was shot on (locate) in the Czech Republic.
  6. His (refuse) to answer my question surprised me.
  7. His book was an immediate (succeed).
  8. Jack, I need your (advise).
  9. Kurt Vonnegut survived the (destroy) of Dresden in World War II.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Word Building #2

Cvičení, ve kterém si procvičíte tvorbu slov, konkrétně tvoření podstatných jmen ze sloves.
UPPER-INTERMEDIATE

Word formation: William Shakespeare

Test, ve kterém budete mít za úkol do textu o W. Shakespearovi doplnit správné tvary slov uvedených v závorce.
INTERMEDIATE

Word Building #3

Cvičení, ve kterém si procvičíte tvorbu slov, konkrétně používání záporných předpon (un-, in-, dis-, apod.)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Word Building #1 11 26038 Od evaoslik poslední příspěvek
před 7 lety