Help for English

Photograph, photography, photographer

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.09.2017

V tomto příspěvku se podíváme na nejčastější slova spojená s fotografováním, a jejich používání. (Přepracovaný článek z roku 2006)Photography, photograph, photographer

V dnešním článku se podíváme na trojici anglických slov, ve kterých studenti často chybují.

Photography

Prvním slovíčkem bude podstatné jméno photography/fə'tɒgrəf­i/, které označuje fotografování jako koníček či druh umění.

She studied photography in college. TTT
I love to browse through photography magazines. TTT
Digital photography has changed the way people take pictures. TTT  

Ve výslovnosti dbejte na správný slovní přízvuk, který je na druhé slabice!

Přídavné jméno je potom photographic/ˌfəʊtə'g­ræfɪk/. Slovní přízvuk se zde posouvá o jednu slabiku dále.

The bag was full of expensive photographic equipment. TTT
He has a photographic memory. He can remember things he sees in perfect detail. TTT 

Pozor, v angličtině se v mnoha ohledech nerozlišuje fotografování a natáčení filmu. Spousta slovní zásoby je tedy pro oba tyto typy umění stejná. Podstatné jméno camera/'kæmrə/ např. označuje jak fotoaparát tak kameru, shoot/'ʃu:t/ znamená fotitnatáčet. I photography se může pojit s filmem. Z úvodních titulků hollywoodských filmů možná znáte director of photography jako hlavního kameramana.

Photograph

Podstatné jméno photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ znamená fotografie, tedy obrázek pořízený fotoaparátem apod. Přízvuk je na první slabice.

I love going through old family photographs. TTT
Is it a good idea to include a photograph on your CV? TTT  

Toto slovo obvykle zkracujeme slovem photo/'fəʊtəʊ/, nebo ho nahrazujeme slovíčkem picture/'pɪktʃə/ (obrázek). Se všemi těmito slovíčky se váže předložka in.

She looks beautiful in this photograph. TTT nikoliv on the photograph

Slovíčko photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ může mít také funkci slovesa fotografovat.

The police officer photographed the scene of the crime. TTT  

Kromě toho, že toto sloveso patří spíše do formální angličtiny, používá se vždy s předmětem (vyfotografovat něco nebo někoho). Nelze jím tedy říct, že např. rádi fotografujeme.

I like photographing.

Proto je lepší použít vazby se slovesem take:

Do you like to take photographs? TTT
My roommate took a picture of me while I was sleeping. TTT
He took a bunch of photos at the concert but none of them came out. TTT  

Se slovesem photograph se můžete setkat ve spojení fotograph well – být fotogenický:

I don't photograph well. I always look like I'm drunk. TTT 

Existuje ale i přídavné jméno photogenic/ˌfəʊtə'd­ʒenɪk/.

She always says she isn't photogenic but I know it's not true. TTT 

Photographer

Podstatné jméno photographer/fə'tɒgrə­fə/ používáme pro fotografa či fotografku, tedy člověka, který fotí, především jako své zaměstnání.

The shots were made by the band's official photographer. TTT
If you have an eye for photography, you should totally consider becoming a professional photographer. TTT 

Typickou chybou českých studentů je, že místo fotograf řeknou fotka:

My father is a photograph.

Shrnutí

Pojďme si tato slovíčka ještě shrnout v tabulce. Všimněte si zde poměrně zajímavého posunu slovního přízvuku:

slovíčko překlad přízvuk na slabice
photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ fotografie (fotka) první
photography/fə'tɒgrəf­i/ fotografie (obor, umění) druhá
photographer/fə'tɒgrə­fə/ fotograf druhá
photographic/ˌfəʊtə'g­ræfɪk/ fotografický třetí

Další slovní zásoba

Tuto a další slovní zásobu spojenou s fotografováním se nyní můžete naučit a procvičit si ji přímo na našem webu pomocí online zkoušení slovíček.

Okruhy slovní zásoby: Photography
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Photography

Words connected with taking pictures
ELEMENTARY

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.
PRE-INTERMEDIATE

Zvyk: CUSTOM nebo HABIT?

Článek o zvycích a rozdílu mezi slovy CUSTOM a HABIT.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fotografování 8 15862 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 13 lety