Help for English

Photograph, photography, photographer

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.09.2017

V tomto příspěvku se podíváme na nejčastější slova spojená s fotografováním, a jejich používání.Photography, photograph, photographer

V dnešním článku se podíváme na trojici anglických slov, ve kterých studenti často chybují.

Photography

Prvním slovíčkem bude podstatné jméno photography/fə'tɒgrəf­i/, které označuje fotografování jako koníček či druh umění.

She studied photography in college. TTT *1
I love to browse through photography magazines. TTT *2
Digital photography has changed the way people take pictures. TTT *3  

Ve výslovnosti dbejte na správný slovní přízvuk, který je na druhé slabice!

Přídavné jméno je photographic/ˌfəʊtə'g­ræfɪk/. Slovní přízvuk se zde posouvá o jednu slabiku dále.

The bag was full of expensive photographic equipment. TTT *4
He has a photographic memory. He can remember things he sees in perfect detail. TTT *5  

Pozor, v angličtině se v mnoha ohledech nerozlišuje fotografování a natáčení filmu. Spousta slovní zásoby je tedy pro oba tyto typy umění stejná. Podstatné jméno camera/'kæmrə/ např. označuje jak fotoaparát tak kameru, shoot/'ʃu:t/ znamená fotitnatáčet. I photography se může pojit s filmem. Z úvodních titulků hollywoodských filmů možná znáte director of photography jako hlavního kameramana.

Photograph

Podstatné jméno photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ znamená fotografie, tedy obrázek pořízený fotoaparátem apod. Přízvuk je na první slabice.

I love going through old family photographs. TTT *6
Is it a good idea to include a photograph on your CV? TTT *7  

Toto slovo obvykle zkracujeme slovem photo/'fəʊtəʊ/, nebo ho nahrazujeme slovíčkem picture/'pɪktʃə/ (obrázek). Se všemi těmito slovíčky se váže předložka in.

She looks beautiful in this photograph. TTT *8 nikoliv on the photograph

Slovíčko photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ může mít také funkci slovesa fotografovat.

The police officer photographed the scene of the crime. TTT *9  

Toto sloveso patří spíše do formální angličtiny a používá se vždy s předmětem (vyfotografovat něco nebo někoho). Nelze jím tedy vyjádřit, že např. rádi fotografujeme.

I like photographing.

Je lepší použít vazby se slovesem take:

Do you like to take photographs? TTT *10
My roommate took a picture of me while I was sleeping. TTT *11
He took a bunch of photos at the concert but none of them came out. TTT *12  

Se slovesem photograph se můžete setkat ve spojení photograph well – být fotogenický:

I don't photograph well. I always look like I'm drunk. TTT *13  

Existuje ale i přídavné jméno photogenic/ˌfəʊtə'd­ʒenɪk/.

She always says she isn't photogenic but I know it's not true. TTT *14  

Photographer

Podstatné jméno photographer/fə'tɒgrə­fə/ používáme pro fotografa či fotografku, tedy člověka, který má focení jako své zaměstnání.

The shots were made by the band's official photographer. TTT *15
If you have an eye for photography, you should totally consider becoming a professional photographer. TTT *16  

Typickou chybou českých studentů je, že místo fotograf řeknou fotka:

My father is a photograph.

Shrnutí

Pojďme si tato slovíčka ještě shrnout v tabulce. Všimněte si zde poměrně zajímavého posunu slovního přízvuku:

slovíčko překlad přízvuk na slabice
photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ fotografie (fotka) první
photography/fə'tɒgrəf­i/ fotografie (obor, umění) druhá
photographer/fə'tɒgrə­fə/ fotograf druhá
photographic/ˌfəʊtə'g­ræfɪk/ fotografický třetí

Další slovní zásoba

Tuto a další slovní zásobu spojenou s fotografováním se nyní můžete naučit a procvičit si ji přímo na našem webu pomocí online zkoušení slovíček.

Okruhy slovní zásoby: Photography

Překlad:
 1. Studovala obor fotografie na vysoké škole.
 2. Moc rád si listuji časopisy o fotografování.
 3. Digitální fotografie změnila způsob, jakým lidé fotografují.
 4. Taška byla plná drahého fotografického vybavení.
 5. Má fotografickou paměť. Pamatuje si věci, které vidí, v naprostém detailu.
 6. Rád si procházím staré rodinné fotografie.
 7. Je dobrý nápad přidat na svůj životopis fotografii?
 8. Na této fotografii vypadá moc krásně.
 9. Policista vyfotografoval místo činu.
 10. Fotografuješ rád?
 11. Můj spolubydlící mě vyfotil, když jsem spal.
 12. Na koncertě udělal pár snímků, ale žádné se nevydařily.
 13. Nejsem moc fotogenický. Vždycky vypadám, jako že jsem opilý.
 14. Vždycky říká, že není fotogenická, ale já vím, že to není pravda.
 15. Ty snímky udělal oficiální fotograf kapely.
 16. Jestli máš nadání na fotografování, měl bys určitě zvážit, jestli se nechceš stát profesionálním fotografem.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Photography

Words connected with taking pictures
ELEMENTARY

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.
ALL LEVELS

Co umí English Me: Procvičování pletoucích se slovíček

Věděli jste, že English Me nabízí výborný způsob, jak si procvičit pletoucí se slovíčka?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fotografování 8 17672 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 17 lety