Help for English

Photograph, photography, photographer

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.09.2017

V tomto příspěvku se podíváme na nejčastější slova spojená s fotografováním, a jejich používání. (Přepracovaný článek z roku 2006)Photography, photograph, photographer

V dnešním článku se podíváme na trojici anglických slov, ve kterých studenti často chybují.

Photography

Prvním slovíčkem bude podstatné jméno photography/fə'tɒgrəf­i/, které označuje fotografování jako koníček či druh umění.

She studied photography in college. TTT
I love to browse through photography magazines. TTT
Digital photography has changed the way people take pictures. TTT 

Ve výslovnosti dbejte na správný slovní přízvuk, který je na druhé slabice!

Přídavné jméno je potom photographic/ˌfəʊtə'g­ræfɪk/. Slovní přízvuk se zde posouvá o jednu slabiku dále.

The bag was full of expensive photographic equipment. TTT
He has a photographic memory. He can remember things he sees in perfect detail. TTT 

Pozor, v angličtině se v mnoha ohledech nerozlišuje fotografování a natáčení filmu. Spousta slovní zásoby je tedy pro oba tyto typy umění stejná. Podstatné jméno camera/'kæmə/ např. označuje jak fotoaparát tak kameru, shoot/'ʃu:t/ znamená fotitnatáčet. I photography se může pojit s filmem. Z úvodních titulků hollywoodských filmů možná znáte director of photography jako hlavního kameramana.

Photograph

Podstatné jméno photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ znamená fotografie, tedy obrázek pořízený fotoaparátem apod. Přízvuk je na první slabice.

I love going through old family photographs. TTT
Is it a good idea to include a photograph on your CV? TTT 

Toto slovo obvykle zkracujeme slovem photo/'fəʊtəʊ/, nebo ho nahrazujeme slovíčkem picture/'pɪktʃə/ (obrázek). Se všemi těmito slovíčky se váže předložka in.

She looks beautiful in this photograph. TTT nikoliv on the photograph

Slovíčko photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ může mít také funkci slovesa fotografovat.

The police officer photographed the scene of the crime. TTT 

Kromě toho, že toto sloveso patří spíše do formální angličtiny, používá se vždy s předmětem (vyfotografovat něco nebo někoho). Nelze jím tedy říct, že např. rádi fotografujeme.

I like photographing.

Proto je lepší použít vazby se slovesem take:

Do you like to take photographs? TTT
My roommate took a picture of me while I was sleeping. TTT
He took a bunch of photos at the concert but none of them came out. TTT 

Se slovesem photograph se můžete setkat ve spojení fotograph well – být fotogenický:

I don't photograph well. I always look like I'm drunk. TTT 

Existuje ale i přídavné jméno photogenic/ˌfəʊtə'd­ʒenɪk/.

She always says she isn't photogenic but I know it's not true. TTT 

Photographer

Podstatné jméno photographer/fə'tɒgrə­fə/ používáme pro fotografa či fotografku, tedy člověka, který fotí, především jako své zaměstnání.

The shots were made by the band's official photographer. TTT
If you have an eye for photography, you should totally consider becoming a professional photographer. TTT 

Typickou chybou českých studentů je, že místo fotograf řeknou fotka:

My father is a photograph.

Shrnutí

Pojďme si tato slovíčka ještě shrnout v tabulce. Všimněte si zde poměrně zajímavého posunu slovního přízvuku:

slovíčko překlad přízvuk na slabice
photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ fotografie (fotka) první
photography/fə'tɒgrəf­i/ fotografie (obor, umění) druhá
photographer/fə'tɒgrə­fə/ fotograf druhá
photographic/ˌfəʊtə'g­ræfɪk/ fotografický třetí

Další slovní zásoba

Tuto a další slovní zásobu spojenou s fotografováním se nyní můžete naučit a procvičit si ji přímo na našem webu pomocí online zkoušení slovíček.

Okruhy slovní zásoby: PhotographyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Photography

Words connected with taking pictures
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: SO / SUCH

Vysvětlení rozdílu v použití slov SO a SUCH. (Přepracovný článek z roku 2006)

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: JOB / WORK

(Přepracovaný a doplněný článek z roku 2006) Anglická slova JOB a WORK rozhodně patří mezi ta, která slyším špatně použitá snad dnes a denně. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fotografování 8 14175 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety