Help for English

Princess and the Pea

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z pohádky ‚Princess and the Pea‘ 
ache - bolet
BrE
/'eɪk/ Přehrát
AmE
/'eɪk/ Přehrát

verb - to have a dull continuous pain

 
badly - špatně
BrE
/'bædli/ Přehrát
AmE
/'bædli/ Přehrát

adverb - in a bad way, not well

 
clothes - oblečení, šaty
BrE
/'kləʊðz/ Přehrát
AmE
/'kloʊðz/ Přehrát

noun - the things you wear (shirts, trousers, hats etc.)

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

hair
hair - vlasy
BrE
/'heə/ Přehrát
AmE
/'her/ Přehrát

noun - it is black or brown or blond, it grows on your head

 
hard - tvrdý
BrE
/'hɑ:d/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rd/ Přehrát

adjective - firm, solid, difficult to break, not soft

 
in the middle - uprostřed
BrE
/ɪn ðə'mɪdl/ Přehrát
AmE
/ɪn ðə'mɪdl/ Přehrát

adverb - in the centre of something, among something

king
king - král
BrE
/'kɪŋ/ Přehrát
AmE
/'kɪŋ/ Přehrát

noun - a ruler of a monarchy

knock
knock - klepat, zaklepat
BrE
/'nɒk/ Přehrát
AmE
/'nɑ:k/ Přehrát

verb - to hit a door with your hand in order to make the people inside open the door for you

 
lay - položit, pokládat, klást
BrE
/'leɪ/ Přehrát
AmE
/'leɪ/ Přehrát

verb - to put down, to place something down carefully

lie
lie - ležet
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

verb - to have your body in a flat position, like when you are resting or sleeping

lightning
lightning - blesk, blesky
BrE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát
AmE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát

noun - the flash of light you can see in the sky when there is a storm

 
mattress - matrace
BrE
/'mætrɪs/ Přehrát
AmE
/'mætrɪs/ Přehrát

noun - a soft square thing that you put on a bed or floor to sleep on

pea
pea - hrášek, hrách
BrE
/'pi:/ Přehrát
AmE
/'pi:/ Přehrát

noun - a vegetable in the shape of a round green seed, it grows in pods

 
princess - princezna
BrE
/ˌprɪn'ses/ Přehrát
AmE
/'prɪnses/ Přehrát

noun - the daughter of a king or queen, the wife of a prince

 
put - dát (něco někam)
BrE
/'pʊt/ Přehrát
AmE
/'pʊt/ Přehrát

verb - to place (something somewhere)

queen
queen - královna
BrE
/'kwi:n/ Přehrát
AmE
/'kwi:n/ Přehrát

noun - a female ruler of a monarchy, the wife of a king

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
real - opravdový, skutečný
BrE
/'ri:əl/ Přehrát
AmE
/'ri:əl/ Přehrát

adjective - true, not imagined

 
sensitive - citlivý
BrE
/'sensɪtɪv/ Přehrát
AmE
/'sensɪt̬ɪv/ Přehrát

adjective - showing that you have feelings and emotions and that you understand other people's feelings and emotions, too

 
sheet - prostěradlo, potah, pokrývka
BrE
/'ʃi:t/ Přehrát
AmE
/'ʃi:t/ Přehrát

noun - a large piece of cloth that covers the bed etc.

sleep
sleep - spát
BrE
/'sli:p/ Přehrát
AmE
/'sli:p/ Přehrát

verb - to rest with your eyes closed and your mind and body inactive, usually at night in bed

steal
steal - krást, ukrást, odcizit
BrE
/'sti:l/ Přehrát
AmE
/'sti:l/ Přehrát

verb - to take something that is not yours

 
storm - bouře, bouřka
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

noun - very strong wind together with rain, sometimes with thunder and lightning etc.

 
terrible - příšerný, strašný, děsný, otřesný
BrE
/'terəbl/ Přehrát
AmE
/'terəbl/ Přehrát

adjective - extremely bad

thunder
thunder - hřmění, zahřmění, hrom
BrE
/'θʌndə/ Přehrát
AmE
/'θʌndər/ Přehrát

noun - the loud noise you can hear during a storm

 
true - pravdivý, opravdový, pravý
BrE
/'tru:/ Přehrát
AmE
/'tru:/ Přehrát

adjective - correct, real; opposite of 'false'

wet
wet - mokrý, vlhký, mokro, vlhko
BrE
/'wet/ Přehrát
AmE
/'wet/ Přehrát

adjective - covered or soaked in water

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we live

 
wrong - nesprávný, špatný
BrE
/'rɒŋ/ Přehrát
AmE
/'rɒŋ/ Přehrát

adjective - incorrect, not rightPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Cloze: The Princess and the Pea

Do textu pohádky ‚O princezně na hrášku‘ doplníte chybějící slova.
INTERMEDIATE

The Royal Family: Princess Anne

Článek o princezně Anně, dceři královny Alžběty II. a prince Filipa.
INTERMEDIATE

Princess Anne

Slovíčka z článku na Help for English
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Princess and the Pea 1 7408 Od Marcela58 poslední příspěvek
před 10 lety