Help for English

Princess Anne

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for English 
agenda - program, pořádek (jednání)
BrE
/ə'dʒendə/ Přehrát
AmE
/ə'dʒendə/ Přehrát

noun - a list of things that are supposed to be discussed or done

 
attend - chodit (někam pravidelně), docházet
BrE
/ə'tend/ Přehrát
AmE
/ə'tend/ Přehrát

verb - to go somewhere (e.g. a school, course etc.) regularly

 
boarding school - internátní škola
BrE
/'bɔ:dɪŋ sku:l/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rdɪŋ sku:l/ Přehrát

noun - a kind of school where children stay all week or all term and go home only at weekends or only on holiday

 
committee - komise, výbor
BrE
/kə'mɪti/ Přehrát
AmE
/kə'mɪt̬i/ Přehrát

noun - a group of people who have been given a particular official function

 
compete - soutěžit, závodit, utkat se
BrE
/kəm'pi:t/ Přehrát
AmE
/kəm'pi:t/ Přehrát

verb - to take part in a competition etc. and try to win

 
contribution - přínos, příspěvek
BrE
/ˌkɒntrɪ'bju:ʃən/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:ntrɪ'bju:ʃn/ Přehrát

noun - something you give (money etc.) to achieve something together with other people

 
develop - vyvinout, vyvíjet, rozvinout, rozvíjet
BrE
/dɪ'veləp/ Přehrát
AmE
/dɪ'veləp/ Přehrát

verb - to make something better, larger, more active, more complex, etc.

 
duty - povinnost
BrE
/'dju:ti/ Přehrát
AmE
/'du:t̬i/ Přehrát

noun - something that you must do

 
educate - vzdělávat
BrE
/'edʒukeɪt/ Přehrát
AmE
/'edʒukeɪt/ Přehrát

verb - to teach or train somebody

 
equestrian - jezdec (na koni)
BrE
/ɪk'westriən/ Přehrát
AmE
/ɪk'westriən/ Přehrát

noun - a person who rides horses as a job or hobby (formal)

 
follow - sledovat, následovat, jít za
BrE
/'fɒləʊ/ Přehrát
AmE
/'fɑ:loʊ/ Přehrát

verb - to go after somebody

 
frequently - často
BrE
/'fri:kwəntli/ Přehrát
AmE
/'fri:kwəntli/ Přehrát

adverb - often

 
fund - fond, peněžní fond
BrE
/'fʌnd/ Přehrát
AmE
/'fʌnd/ Přehrát

noun - an amount of money saved for a particular purpose

champion
champion - mistr, šampión
BrE
/'tʃæmpiən/ Přehrát
AmE
/'tʃæmpiən/ Přehrát

noun - the winner of a competition

 
charitable - charitativní
BrE
/'tʃærətəbl/ Přehrát
AmE
/'tʃærətəbl/ Přehrát

adjective - connected with charity

 
charity - charita, dobročinnost
BrE
/'tʃærəti/ Přehrát
AmE
/'tʃærəti/ Přehrát

noun - an organisation that collects money from people in order to help people in need

 
include - zahrnout, obsáhnout, zahrnovat, obsahovat
BrE
/ɪn'klu:d/ Přehrát
AmE
/ɪn'klu:d/ Přehrát

verb - to contain, to have something as a part

 
major - hlavní, největší, závažný
BrE
/'meɪdʒə/ Přehrát
AmE
/'meɪdʒər/ Přehrát

adjective - more important than others of the same kind

 
member - člen (spolku apod.)
BrE
/'membə/ Přehrát
AmE
/'membər/ Přehrát

noun - a person who belongs to an organized group of people, such as a club, team, political party etc.

 
nominate - nominovat
BrE
/'nɒmɪneɪt/ Přehrát
AmE
/'nɑ:mɪneɪt/ Přehrát

verb - to make someone a candidate for an award etc.

 
pro - profesionál (zkr.)
BrE
/'prəʊ/ Přehrát
AmE
/'proʊ/ Přehrát

noun, informal - short for 'professional'

 
representative - zástupce, představitel, reprezentant
BrE
/ˌreprɪ'zentətɪv/ Přehrát
AmE
/ˌreprɪ'zent̬ət̬ɪv/ Přehrát

noun - a person who represents another person, a group of people, an organization, a nation etc.

 
rest - ostatek, zbytek
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

noun - what is left

 
royal - královský
BrE
/'rɔɪəl/ Přehrát
AmE
/'rɔɪəl/ Přehrát

adjective - connected with a king or queen

 
spokeswoman - mluvčí (žena)
BrE
/'spəʊksˌwʊmən/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a person (a woman) who makes statements for an organization or a group of people

 
support - podepírat, podepřít, unést (váhu)
BrE
/sə'pɔ:t/ Přehrát
AmE
/sə'pɔ:rt/ Přehrát

verb - to hold something from below so that it doesn't fall or collapse, to be able to hold the weight of something

 
vote - volit, hlasovat
BrE
/'vəʊt/ Přehrát
AmE
/'voʊt/ Přehrát

verb - to express your opinion (by raising your hand or on a piece of paper) in a formal situation in which a candidate has to be chosen for a post etc.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The Royal Family: Princess Anne

Článek o princezně Anně, dceři královny Alžběty II. a prince Filipa.
ALL LEVELS

Princess and the Pea

Slovíčka z pohádky ‚Princess and the Pea‘
ALL LEVELS

O webu Help for English

Informace o tom, co náš web nabízí, detailní popis jednotlivých funkcí, rubrik apod.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář