Help for English

Linkin Park - Numb

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně skupiny Linkin Park – Numb 
afraid - strachující se, bojící se, obávající se
BrE
/ə'freɪd/ Přehrát
AmE
/ə'freɪd/ Přehrát

adjective - full of fear, fearful

 
aware - vědomý si, vědomý, vědom, mající povědomí
BrE
/ə'weə/ Přehrát
AmE
/ə'wer/ Přehrát

adjective - knowing or realizing something

 
become - stát se
BrE
/bɪ'kʌm/ Přehrát
AmE
/bɪ'kʌm/ Přehrát

verb - to come be

 
control - moc, kontrola
BrE
/kən'trəʊl/ Přehrát
AmE
/kən'troʊl/ Přehrát

noun - the power over something or somebody

 
disappointed - zklamaný
BrE
/ˌdɪsə'pɔɪntɪd/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɔɪnt̬ɪd/ Přehrát

adjective - unhappy because something that you hoped for didn't happen

 
end up - skončit (kde), skončit (jak), dopadnout (jak)
BrE
/ˌend'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌend'ʌp/ Přehrát

verb - to finally be in a particular situation, especially one that you haven't expected

 
expect - očekávat, předpokládat, čekat, počítat (s něčím)
BrE
/ɪks'pekt/ Přehrát
AmE
/ɪks'pekt/ Přehrát

verb - to believe that something will happen because it seems likely

 
fail - selhat (v čem), neuspět (v čem)
BrE
/'feɪl/ Přehrát
AmE
/'feɪl/ Přehrát

verb, American English - to be unsuccessful in something

 
faithless - nevěřící, bez víry
BrE
/'feɪθləs/ Přehrát
AmE
/'feɪθləs/ Přehrát

adjective - not believing in something

 
fall apart - rozpadnout se
BrE
/ˌfɔ:l ə'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l ə'pɑ:rt/ Přehrát

verb - to break, to break into pieces

 
feel - cítit, cítit se
BrE
/'fi:l/ Přehrát
AmE
/'fi:l/ Přehrát

verb - to know through your senses, to be in a kind of physical or emotional state

 
less - méně
BrE
/'les/ Přehrát
AmE
/'les/ Přehrát

determiner - a smaller amount or part

 
lost - ztracený, v koncích
BrE
/'lɒst/ Přehrát
AmE
/'lɑ:st/ Přehrát

adjective - not able to find the way or solution

 
mistake - chyba
BrE
/mɪ'steɪk/ Přehrát
AmE
/mɪ'steɪk/ Přehrát

noun - something wrong that you do or think

 
numb - otupělý, tupý, necitlivý
BrE
/'nʌm/ Přehrát
AmE
/'nʌm/ Přehrát

adjective - unable to feel anything

 
pressure - tlak
BrE
/'preʃə/ Přehrát
AmE
/'preʃər/ Přehrát

noun - the force produced by pressing something

 
smother - dusit, udusit, zadusit, škrtit, uškrtit, zaškrtit
BrE
/'smɒðə/ Přehrát
AmE
/'smɑ:ðər/ Přehrát

verb - to prevent somebody from breathing by covering his face; to kill somebody in this way

 
step - krok, krůček
BrE
/'step/ Přehrát
AmE
/'step/ Přehrát

noun - an action in which you move one foot forward

 
surface - povrch, plocha, hladina
BrE
/'sɜ:fɪs/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rfəs/ Přehrát

noun - the flat top or outside part of something, e.g. of a table etc; the flat top of a body of water

 
tight - těsný, utažený
BrE
/'taɪt/ Přehrát
AmE
/'taɪt/ Přehrát

adjective - fastened very firmly so it is difficult to move; not loose

 
tired - unavený, znavený
BrE
/'taɪəd/ Přehrát
AmE
/'taɪərd/ Přehrát

adjective - feeling weak and sleepy when you have worked too much or slept little

waste
waste - promarnit, plýtvat, vyplýtvat, marnit
BrE
/'weɪst/ Přehrát
AmE
/'weɪst/ Přehrát

verb - to use too much of something or to use something in a wrong wayPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Linkin Park - Somewhere I Belong

Slovíčka z písně skupiny Linkin Park – Somewhere I Belong
INTERMEDIATE

Question Time with Patrick Park

Další exkluzivní rozhovor nám poskytl americký písničkář Patrick Park, známý především jako autor několika songů, které se objevily v klíčových scénách seriálu The O.C..

PRE-INTERMEDIATE

Linkin Park - Leave Out All the Rest

Slovíčka z písně skupiny Linkin Park – Leave Out All the Rest
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář