Help for English

Linkin Park - Leave Out All the Rest

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.04.2009

Slovíčka z písně skupiny Linkin Park – Leave Out All the Rest 
afraid - strachující se, bojící se, obávající se
BrE
/ə'freɪd/ Přehrát
AmE
/ə'freɪd/ Přehrát

adjective - full of fear, fearful

 
beating - výprask, nakládačka
BrE
/'bi:tɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bi:t̬ɪŋ/ Přehrát

noun - the act of hitting someone repeatedly as punishment

 
care - mít starost, záležet, starat se
BrE
/'keə/ Přehrát
AmE
/'ker/ Přehrát

verb - to be interested in or worry about something

dream
dream - snít, mít sny, mít sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

verb - to see pictures in your head while you are sleeping

 
else - jiný (ve spojení např. 'nikdo jiný')
BrE
/'els/ Přehrát
AmE
/'els/ Přehrát

adjective - besides, as well

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
hide - schovat, ukrýt, skrýt, schovat se
BrE
/'haɪd/ Přehrát
AmE
/'haɪd/ Přehrát

verb - to put something in a place where it cannot be found or seen

 
hurt - ublížení, zranění, rána
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

noun - emotional pain

 
keep - nechat, ponechat, nechat si, ponechat si, udržet
BrE
/'ki:p/ Přehrát
AmE
/'ki:p/ Přehrát

verb - to have something, not give it back or lose

 
leave behind - zanechat
BrE
/ˌli:v bɪ'haɪnd/ Přehrát
AmE
/ˌli:v bɪ'haɪnd/ Přehrát

verb - not to take something with you when you leave

 
leave out - vynechat, vypustit
BrE
/ˌli:v'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌli:v'aʊt/ Přehrát

verb - not to include something

 
memory - paměť
BrE
/'meməri/ Přehrát
AmE
/'meməri/ Přehrát

noun - the ability to remember things

 
miss - postrádat, stýskat se po
BrE
/'mɪs/ Přehrát
AmE
/'mɪs/ Přehrát

verb - to feel unhappy because something or somebody isn't with you

 
missing - pohřešovaný, nezvěstný
BrE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát

adjective - not to be found

 
neither - ani
BrE
/'ni:ðə  naɪðə/ Přehrát
AmE
/'ni:ðər  naɪðər/ Přehrát

conjunction - not either

 
pretend - předstírat
BrE
/prɪ'tend/ Přehrát
AmE
/prɪ'tend/ Přehrát

verb - to act like something is true but it is not, to act in a deceptive way

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

 
resent - cítit se ukřivděně (čím), mít za zlé
BrE
/rɪ'zent/ Přehrát
AmE
/rɪ'zent/ Přehrát

verb - to be angry because you feel that someone or something has been unfair to you

 
rest - ostatek, zbytek
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

noun - what is left

 
save - zachránit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to protect from death or from damage

scared
scared - vystrašený, vyděšený
BrE
/'skeəd/ Přehrát
AmE
/'skerd/ Přehrát

adjective - afraid of something, feeling fear

 
surface - povrch, plocha, hladina
BrE
/'sɜ:fɪs/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rfəs/ Přehrát

noun - the flat top or outside part of something, e.g. of a table etc; the flat top of a body of water

 
wake - probudit (se), vzbudit (se), budit (se)
BrE
/'weɪk/ Přehrát
AmE
/'weɪk/ Přehrát

verb - to stop sleeping, or to cause somebody to stop sleeping

 
wrong - špatnost, nesprávnost
BrE
/'rɒŋ/ Přehrát
AmE
/'rɒŋ/ Přehrát

noun - an incorrect thing, a thing that is not rightPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: ALL nebo WHOLE?

Dělá vám potíže rozlišit mezi těmito anglickými slovíčky? Kdy se které používá? Podívejme se na ně společně v tomto článku.
ALL LEVELS

Linkin Park - Numb

Slovíčka z písně skupiny Linkin Park – Numb
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko LEAVE

Co vše znamená slovo LEAVE a jak se používá. Ukážeme si tři základní významy slovesa a jeden význam podstatného jména.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář