Help for English

Ryan Montbleau - The Boat Song

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písničky The Boat Song. 
beat - tlukot, bušení
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

noun - a regularly repeated hit

boat
boat - člun, loďka
BrE
/'bəʊt/ Přehrát
AmE
/'boʊt/ Přehrát

noun - a small vehicle that travels across water

 
darling - zlatíčko, miláček
BrE
/'dɑ:lɪŋ/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rlɪŋ/ Přehrát

noun - a nice word for a person you love

 
different - jiný, odlišný
BrE
/'dɪfrənt/ Přehrát
AmE
/'dɪfrənt/ Přehrát

adjective - not the same

 
draw near - přibližovat se, blížit se
BrE
/ˌdrɔ:'nɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdrɔ:'nɪr/ Přehrát

verb - to come or move closer (to something)

face
face - obličej, tvář
BrE
/'feɪs/ Přehrát
AmE
/'feɪs/ Přehrát

noun - the front of your head, there are two eyes and a nose and mouth

 
fun - zábava, legrace
BrE
/'fʌn/ Přehrát
AmE
/'fʌn/ Přehrát

noun - amusement, an activity that brings joy and laughter

 
future - budoucnost, budoucí čas
BrE
/'fju:tʃə/ Přehrát
AmE
/'fju:tʃər/ Přehrát

noun - the time that will come, the things that will happen to us

 
head - směřovat, jít
BrE
/'hed/ Přehrát
AmE
/'hed/ Přehrát

verb - to go in the direction of

 
issue - problém, záležitost, podstatná věc
BrE
/'ɪʃu:/ Přehrát
AmE
/'ɪʃu:/ Přehrát

noun - something that matters; something in question; the subject of a discussion

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
memory - vzpomínka
BrE
/'meməri/ Přehrát
AmE
/'meməri/ Přehrát

noun - something that you remember from your past

mirror
mirror - zrcadlo, zrcátko
BrE
/'mɪrə/ Přehrát
AmE
/'mɪrər/ Přehrát

noun - a glass surface in which you can see your reflection

 
miss - postrádat, stýskat se po
BrE
/'mɪs/ Přehrát
AmE
/'mɪs/ Přehrát

verb - to feel unhappy because something or somebody isn't with you

 
order - uspořádat, setřídit
BrE
/'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rdər/ Přehrát

verb - to put something together according to some rules, to make something neat, clean or tidy

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

 
roll - kymácet se
BrE
/'rəʊl/ Přehrát
AmE
/'roʊl/ Přehrát

verb - (of a ship etc.) to move from side to side (usually because of strong wind)

 
same - stejný, tentýž, týž
BrE
/'seɪm/ Přehrát
AmE
/'seɪm/ Přehrát

adjective - exactly like something else, not different

 
seem - zdát se, připadat, vypadat
BrE
/'si:m/ Přehrát
AmE
/'si:m/ Přehrát

verb - to appear, to appear to be

 
separate - oddělit, rozdělit
BrE
/'sepəreɪt/ Přehrát
AmE
/'sepəreɪt/ Přehrát

verb - to move apart, to split or divide something

 
shore - pobřeží
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:r/ Přehrát

noun - the line of land along the sea or lake

 
side - bok
BrE
/'saɪd/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the right or left part of something

 
sort out - vyřešit
BrE
/ˌsɔ:t'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌsɔ:rt̬'aʊt/ Přehrát

verb - to find an answer to something, to solve something

 
splash - cákat, cáknout, šplouchat, šplíchat
BrE
/'splæʃ/ Přehrát
AmE
/'splæʃ/ Přehrát

verb - to make a liquid fall or fly about in drops

 
stormy - bouřlivý, rozbouřený
BrE
/'stɔ:mi/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rmi/ Přehrát

adjective - with very bad weather, with wind and rain

 
trip - cesta, výlet
BrE
/'trɪp/ Přehrát
AmE
/'trɪp/ Přehrát

noun - a journey to a place and back

 
weather - počasí
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

noun - the condition of wind, rain, sunshine, snow etc. at a certain time at a certain place

wet
wet - mokrý, vlhký, mokro, vlhko
BrE
/'wet/ Přehrát
AmE
/'wet/ Přehrát

adjective - covered or soaked in water

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving airPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"The Boat Song" by Ryan Montbleau

Velmi příjemný song zpěváka, jehož hudba i zpěv připomíná známého Jamese Blunta.

PRE-INTERMEDIATE

"A Kiss in a Cup" by Escape from Earth

Po úspěchu písně SO MUCH MORE skupiny Escape from Earth je zde další song této rockové sestavy. Do textu opět budete mít za úkol doplnit vynechaná slova.
ELEMENTARY

"Top of the World" by The Juliana Theory

Písnička pennsylvánské skupiny, do které při poslechu doplníte chybějící slovíčka a nakonec si budete moci zkusit text přeložit do češtiny.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář