Help for English

I Heard the Bells

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z americké vánoční koledy z 19. století.belfry
belfry - zvonice
BrE
/'belfrɪ/ Přehrát
AmE
/'belfri/ Přehrát

noun - the part of a church where the bells are located

bell
bell - zvon, zvonek, zvoneček
BrE
/'bel/ Přehrát
AmE
/'bel/ Přehrát

noun - a metal object shaped like a cup, which makes a ringing sound

bow
bow - uklonit se, předklonit se, poklonit se, ohnout
BrE
/'baʊ/ Přehrát
AmE
/'baʊ/ Přehrát

verb - to show respect by bending your neck or body

 
carol - koleda
BrE
/'kærəl/ Přehrát
AmE
/'kærəl/ Přehrát

noun - a religious song that people sing at Christmas

 
despair - zoufalství
BrE
/dɪs'peə/ Přehrát
AmE
/dɪs'per/ Přehrát

noun - a feeling of complete hopelessness

 
familiar - známý, povědomý
BrE
/fə'mɪliə/ Přehrát
AmE
/fə'mɪliər/ Přehrát

adjective - well known, not strange

 
hate - nenávist
BrE
/'heɪt/ Přehrát
AmE
/'heɪt/ Přehrát

noun - hatred, a very strong feeling of dislike towards something

 
chant - zpěv, chvalozpěv
BrE
/'tʃɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'tʃænt/ Přehrát

noun - a simple religious song (where only a few words are repeated again and again)

 
chime - zvonění (např. zvonu)
BrE
/'tʃaɪm/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪm/ Přehrát

noun - a ringing sound (of a clock, bell etc.)

 
Christendom - křesťanstvo, křesťanský svět
BrE
/'krɪsndəm/ Přehrát
AmE
/'krɪsndəm/ Přehrát

noun - all the Christians or Christian countries

 
mock - vysmívat se, zesměšňovat, posmívat se
BrE
/'mɒk/ Přehrát
AmE
/'mɑ:k/ Přehrát

verb - to laugh at something rudely, to make something look funny or stupid

 
peal - dunět (jako zvon), zvonit, vyzvánět, znít (zvony)
BrE
/'pi:l/ Přehrát
AmE
/'pi:l/ Přehrát

verb - to make a ringing sound or noise

 
prevail - převládnout, zvítězit
BrE
/prɪ'veɪl/ Přehrát
AmE
/prɪ'veɪl/ Přehrát

verb - to win over something

 
revolve - otáčet se, točit se, rotovat
BrE
/rɪ'vɒlv/ Přehrát
AmE
/rɪ'vɑ:lv/ Přehrát

verb - to rotate, to turn round and round

 
roll - hřmět, burácet
BrE
/'rəʊl/ Přehrát
AmE
/'roʊl/ Přehrát

verb - to make a deep continuous sound (like a drum, thunder etc.)

 
sublime - vznešený, vznosný, velebný, úžasný
BrE
/səb'laɪm/ Přehrát
AmE
/səb'laɪm/ Přehrát

adjective - very beautiful, of very good quality

 
will - vůle, chtění
BrE
/'wɪl/ Přehrát
AmE
/'wɪl/ Přehrát

noun - a wish to do somethingPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

I Heard the Bells on Christmas day

Americká vánoční koleda z 19. století.
ALL LEVELS

Jingle Bells

Klasická vánoční písnička, kterou snad znají všechny děti.
ALL LEVELS

Jingle Bells

Slovíčka z populární vánoční písničky
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář