Help for English

HEART / HURT / HARD / HEARD

ELEMENTARY Vydáno dne 27.07.2019

Čtyři slovíčka, u kterých si studenti často nejsou jisti správnou výslovností.HEART / HURT / HARD / HEARD

Tento článek o výslovnosti čtyř slovíček má úroveň elementary, ale u některých z nich chybují ve výslovnosti i studenti mnohem pokročilejší. Tato slovíčka se dají rozdělit do jednoduché tabulky, která vám snad ujasní správnou výslovnost:

Pozn.: V tabulce vidíte britskou výslovnost. V americké je slyšitelné /r/, tedy /hɑ:rt/, /hɑ:rd/, /hɜ:rt//hɜ:rd/.

heart

Jako první zmíníme slovo heart/'hɑ:t/ (srdce), které začátečníci sice znají a používají, ale velmi často ho špatně vyslovují. Mají tendenci vyslovovat nějakým způsobem e, které se zde ovšem nečte, proto je správná britská výslovnost /hɑ:t/, americká /hɑ:rt/.

V naší tabulce je pak ještě jedno slůvko, které má uprostřed písmena ea, ale výslovnost těchto dvou písmen je u těchto slov naprosto odlišná:

hurt

Další problematické slovíčko je sloveso hurt/'hɜ:t/ (bolet, ublížit, ranit). Jde o nepravidelné sloveso, které má všechny tvary stejné (hurt-hurt-hurt).

Jeho výslovnost je studenty obecně velmi ‘podceňovaná’ a nejčastěji chybně vyslovují /hʌrt/, /hert/ nebo /hɑ:rt/. Správná výslovnost je však /hɜ:t/ v britské angličtině a /hɜ:rt/ v americké.

Výslovnost /ɜ:/ je pro mnoho studentů problematická v mnoha jiných slovech. Proto doporučujeme články, kde se této problematice věnujeme podrobněji, zde a zde.

hard

U slovíčka hard/'hɑ:d/ (tvrdý, obtížný) není většinou problém vyslovit samohlásku uprostřed, ale souhlásku na konci. Vyslovuje se totiž zněle (viz níže).

heard

Poslední slůvko je heard/'hɜ:d/ . Jedná se o nepravidelný tvar (minulý čas a příčestí minulé) slovesa hear/'hɪə/ (slyšet). V tomto slovíčku můžete narazit na dva problémy ve výslovnosti:

  • uprostřed vyslovujeme ‘problematické’ /ɜ:/ (viz výše)
  • na konci slova vyslovujeme znělé /d/, nikoli neznělé /t/ (viz níže)

Znělé a neznělé hlásky

Studenti angličtiny obecně problematiku znělých a neznělých hlásek příliš neznají, nebo se jim jeví jako podřadná. Opak je však pravdou, a pokud se chcete naučit angličtinu opravdu pořádně, je dobré snažit se o správnou výslovnost co nejdříve.

Umět vyslovit “znělou hlásku na konci slova” není pro Čechy ovšem vůbec jednoduché, protože v češtině vyslovujeme znělé i neznělé hlásky stejně.

Představte si třeba zahrádku a kolem ní je plot. Na zahrádce je strom a na něm je plod.

Slova plot (na konci neznělé T) a plod (na konci znělé D) vyslovujeme úplně stejně. Jak v pravopisu neudělat chybu? Ve škole nás učili toto:

Pokud nevíte, zda napsat T nebo D, řekněte si množné číslo: ploty a plody. Tam už je to slyšitelné.

Angličtina si nepotřebuje “pomáhat množným číslem”. Tam se totiž tato slova vyslovují jinak. Českému uchu to zní téměř stejně a proto se často ani nesnaží vyslovovat slovíčka rozdílně, např.:

  • pot/'pɒt/ / pod/'pɒd/
  • but/'bʌt/ / bud/'bʌd/

Patří sem samozřejmě i dnešní slovíčka:

  • heart/'hɑ:t/ / hard/'hɑ:d/
  • hurt/'hɜ:t/ / heard/'hɜ:d/ 

Znělost hlásek ovšem není jen otázka písmen T a D, ale spousty jiných, např. S/Z, K/G nebo F/V. Více se dočtete v samostatném článku, který rozhodně doporučujeme studentům všech úrovní. Je to totiž prvek výslovnosti, ve kterém se asi nejvíce chybuje.

Závěr

Doufáme, že po přečtení tohoto článku nebudete dnešní čtyři slovíčka číst stejně. Některá se sice mohou zdát “podobná”, ale rozhodně to nejsou homofony (slova se stejnou výslovností).

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

Jak se od sebe liší např. příslovce HARD a HARDLY nebo DEEP a DEEPLY?

ADVANCED

E. A. Poe: The Tell-Tale Heart (full)

Plná nezjednodušená verze povídky „Zrádné srdce“ (Edgar Allan Poe).
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Bolestivá slůvka

PAIN, HURT, SORE, ACHE – to jsou slovíčka, která se nějak pojí s bolestí. V tomto příspěvku se dočtete, jaký mezi nimi je rozdíl a jak se používají.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář