Help for English

Jolly Old Saint Nicholas

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z dětské vánoční písně o Santovi 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

 
broad - široký
BrE
/'brɔ:d/ Přehrát
AmE
/'brɔ:d/ Přehrát

adjective - wide

 
creep - plížit se
BrE
/'kri:p/ Přehrát
AmE
/'kri:p/ Přehrát

verb - to move forward very quietly

ear
ear - ucho
BrE
/'ɪə/ Přehrát
AmE
/'ɪr/ Přehrát

noun - one of the two parts of the body which are used for hearing

 
fast - tvrdě, hluboce, pevně
BrE
/'fɑ:st/ Přehrát
AmE
/'fæst/ Přehrát

adverb - (of sleep) deeply; firmly

hang
hang - pověsit, viset, zavěsit
BrE
/'hæŋ/ Přehrát
AmE
/'hæŋ/ Přehrát

verb - to put something up in a way that the upper part is fixed and the lower part is loose, to be in such a position

chimney
chimney - komín
BrE
/'tʃɪmni/ Přehrát
AmE
/'tʃɪmni/ Přehrát

noun - a thing on the roof of a house which lets smoke from a fire come out

 
choose - vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si, vybírat, vybírat si
BrE
/'tʃu:z/ Přehrát
AmE
/'tʃu:z/ Přehrát

verb - to pick one from a number of options or possibilities

 
jolly - veselý, šťastný
BrE
/'dʒɒli/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:li/ Přehrát

adjective - happy, merry

lean
lean - naklonit, naklonit se
BrE
/'li:n/ Přehrát
AmE
/'li:n/ Přehrát

verb - to bend your body (or a part of your body) forwards or backwards or sideways

pack
pack - balík, balení, sada
BrE
/'pæk/ Přehrát
AmE
/'pæk/ Přehrát

noun - a number of things put together

 
rest - ostatek, zbytek
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

noun - what is left

 
row - řada
BrE
/'rəʊ/ Přehrát
AmE
/'roʊ/ Přehrát

noun - a line of seats (in a theatre etc.)

skate
skate - brusle (jedna)
BrE
/'skeɪt/ Přehrát
AmE
/'skeɪt/ Přehrát

noun - one of the special boots with metal blades fitted to them used for sliding over ice

sled
sled - saně, sáňky, sáně
BrE
/'sled/ Přehrát
AmE
/'sled/ Přehrát

noun - a small vehicle on which you can slide over snow down a hill

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

stocking
stocking - punčocha
BrE
/'stɒkɪŋ/ Přehrát
AmE
/'stɑ:kɪŋ/ Přehrát

noun - one of the pair of coverings for the feet and legs, usually worn by women; at Christmas, Santa Claus puts little presents into it

 
strike - udeřit, praštit
BrE
/'straɪk/ Přehrát
AmE
/'straɪk/ Přehrát

verb - to hit

 
sure - jistý
BrE
/'ʃʊə/ Přehrát
AmE
/'ʃʊr/ Přehrát

adjective - certain, knowing something for certain

 
whisper - šeptat
BrE
/'wɪspə/ Přehrát
AmE
/'wɪspər/ Přehrát

verb - to speak very quietly, without using the vocal chords at allPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jolly Old Saint Nicholas

Další populární dětská vánoční písnička o Santovi alias Sv. Mikuláši.
PRE-INTERMEDIATE

Test: Věk a vše o něm

Umíte správně používat nejrůznější spojení a struktury spojené s udáváním věku člověka?
PRE-INTERMEDIATE

Věk a vše o něm

Výrazy, spojení a gramatické struktury, které se používají, když se bavíme věku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář