Help for English

The First Noel

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z tradiční anglické vánoční koledy 
accord - dohoda
BrE
/ə'kɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'kɔ:rd/ Přehrát

noun - a formal agreement

 
beyond - za, na druhé straně
BrE
/bɪ'jɒnd/ Přehrát
AmE
/bɪ'jɑ:nd/ Přehrát

adverb - on the other side of something

blood
blood - krev
BrE
/'blʌd/ Přehrát
AmE
/'blʌd/ Přehrát

noun - the red liquid that flows inside our body

 
certain - jistý
BrE
/'sɜ:tən/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rt̬ən/ Přehrát

adjective - sure, confident, knowing something

 
continue - pokračovat
BrE
/kən'tɪnju:/ Přehrát
AmE
/kən'tɪnu:/ Přehrát

verb - to go on

 
Earth - Země (planeta), zeměkoule
BrE
/'ɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rθ/ Přehrát

noun - the planet that we live on

field
field - pole; pastvina, pláň
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of open land used especially for farming

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

 
heavenly - nebeský, andělský, božský
BrE
/'hevənli/ Přehrát
AmE
/'hevənli/ Přehrát

adjective - connected with heaven, God, angels etc.

 
intent - záměr
BrE
/ɪn'tent/ Přehrát
AmE
/ɪn'tent/ Přehrát

noun - a plan, an intention

lie
lie - ležet
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

verb - to have your body in a flat position, like when you are resting or sleeping

 
mankind - lidstvo
BrE
/ˌmæn'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/ˌmæn'kaɪnd/ Přehrát

noun - the human race, all the people in the world

 
nought - nula
BrE
/'nɔ:t/ Přehrát
AmE
/'nɑ:t/ Přehrát

noun - 0, zero, nothing

 
poor - chudý
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pʊr/ Přehrát

adjective - not having much money, not wealthy

 
praise - chvála, pochvala
BrE
/'preɪz/ Přehrát
AmE
/'preɪz/ Přehrát

noun - words that say that someone has done something well

 
seek - hledat, vyhledávat, prohledávat
BrE
/'si:k/ Přehrát
AmE
/'si:k/ Přehrát

verb - to look for

shepherd
shepherd - pastýř
BrE
/'ʃepəd/ Přehrát
AmE
/'ʃepərd/ Přehrát

noun - a person whose job it is to take care of sheep etc. in a field

 
wherever - kdekoliv, kamkoliv, kdekoli, kamkoli
BrE
/weə'revə/ Přehrát
AmE
/we'revər/ Přehrát

adverb - anywhere

 
wise - moudrý, rozumný
BrE
/'waɪz/ Přehrát
AmE
/'waɪz/ Přehrát

adjective - making sensible decisions, especially due to a lot of experience and knowledge; sensible, based on good judgement

 
wise man - mudrc
BrE
/ˌwaɪz'mæn/ Přehrát
AmE
/ˌwaɪz'mæn/ Přehrát

noun - a person of great wisdomPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

The First Noel

Tradiční koleda, která vypráví o těch úplně prvních Vánocích.
PRE-INTERMEDIATE

FIRST, FIRSTLY, AT FIRST

Jak je to s výrazy FIRSTLY a AT FIRST? A co samotné FIRST, které je tak často opomíjeno? Více v článku.
PRE-INTERMEDIATE

Test: FIRST, FIRSTLY, AT FIRST

Pojďte si otestovat, zda umíte správně používat tato pro mnohé problematická slovíčka.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář