Help for English

The First Noel

ALL LEVELS Vydáno dne 24.12.2006

Tradiční koleda, která vypráví o těch úplně prvních Vánocích.The First Noel

The first Noel! the angels did say TTT *1
Was to certain poor shepherds in fields as they lay; TTT *2
In fields where they lay keeping their sheep, TTT *3
On a cold winter's night that was so deep. TTT *4

Noel! Noel! Noel! Noel! TTT *5
Born is the King of Israel! TTT *6

They looked up and saw a star TTT *7
Shining in the east, beyond them far; TTT *8
And to the earth it gave great light; TTT *9
And so it continued both day and night. TTT *10

Three Wise Men

And by the light of that same star TTT *11
Three wise men came from country far; TTT *12
To seek for a King was their intent, TTT *13
And to follow the star wherever it went. TTT *14

Then let us all with one accord TTT *15
Sing praises to our heavenly Lord TTT *16
Who hath made heaven and earth of nought, TTT *17
And with His blood all mankind hath bought. TTT *18


Words and music: traditional, 18th or 19th century.
Performed by Roger McGuinn © 2004.
Used with permission.


Pozn.

 • Noel nebo Nowell je alternativní anglické pojmenování Vánoc, které pochází z francouzštiny (Noël).
 • hath je archaický tvar slovesa HAVE ve třetí osobě jednotného čísla, tedy dnešní HAS.

Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: The First Noel
Okruhy slovní zásoby: Christmas

Překlad:
 1. První Vánoce, jak řekli andělé
 2. jistým chudým pastýřům, když leželi v polích
 3. V polích, kde leželi a hlídali své ovečky
 4. jedné chladné zimní noci, která byla tak hluboká
 5. Vánoce, Vánoce, Vánoce, Vánoce
 6. Narodil se Král Izraele
 7. Pohlédli vzhůru a uviděli hvězdu
 8. která zářila na východě, ve veliké dálce
 9. a na zemi zářila silným světlem
 10. a to pokračovalo jak ve dne, tak v noci
 11. A po světle té stejné hvězdy
 12. tři mudrci přišli z daleké země
 13. hledat Krále bylo jejich záměrem
 14. a sledovat tu hvězdu, ať by šla kamkoli
 15. Tak pojďme všichni jedním hlasem
 16. zpívat chvály svému nebeskému Pánu,
 17. jež stvořil nebe a zemi z ničeho
 18. a svojí krví celé lidstvo vykoupil


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

We Wish You a Merry Christmas

Vánoční koleda z 16. století, která pochází ze západní části Anglie.
ALL LEVELS

The Christ Child's Lullaby

Tradiční vánoční koleda pocházející ze skotského souostroví Hebridy.
ALL LEVELS

What Child is This

Vánoční koleda, jejíž text byl napsán v 19. století na melodii známého tradicionálu ‚Greensleeves‘.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The First Noel 3 22996 Od georgia poslední příspěvek
před 15 lety