Help for English

The First Noel

ALL LEVELS Vydáno dne 24.12.2006

Tradiční koleda, která vypráví o těch úplně prvních Vánocích.The First Noel

The first Noel! the angels did say TTT *1
Was to certain poor shepherds in fields as they lay; TTT *2
In fields where they lay keeping their sheep, TTT *3
On a cold winter's night that was so deep. TTT *4

Noel! Noel! Noel! Noel! TTT *5
Born is the King of Israel! TTT *6

They looked up and saw a star TTT *7
Shining in the east, beyond them far; TTT *8
And to the earth it gave great light; TTT *9
And so it continued both day and night. TTT *10

Three Wise Men

And by the light of that same star TTT *11
Three wise men came from country far; TTT *12
To seek for a King was their intent, TTT *13
And to follow the star wherever it went. TTT *14

Then let us all with one accord TTT *15
Sing praises to our heavenly Lord TTT *16
Who hath made heaven and earth of nought, TTT *17
And with His blood all mankind hath bought. TTT *18


Words and music: traditional, 18th or 19th century.
Performed by Roger McGuinn © 2004.
Used with permission.


Pozn.

 • Noel nebo Nowell je alternativní anglické pojmenování Vánoc, které pochází z francouzštiny (Noël).
 • hath je archaický tvar slovesa HAVE ve třetí osobě jednotného čísla, tedy dnešní HAS.

Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: The First Noel
Okruhy slovní zásoby: Christmas

Překlad:
 1. První Vánoce, jak řekli andělé
 2. jistým chudým pastýřům, když leželi v polích
 3. V polích, kde leželi a hlídali své ovečky
 4. jedné chladné zimní noci, která byla tak hluboká
 5. Vánoce, Vánoce, Vánoce, Vánoce
 6. Narodil se Král Izraele
 7. Pohlédli vzhůru a uviděli hvězdu
 8. která zářila na východě, ve veliké dálce
 9. a na zemi zářila silným světlem
 10. a to pokračovalo jak ve dne, tak v noci
 11. A po světle té stejné hvězdy
 12. tři mudrci přišli z daleké země
 13. hledat Krále bylo jejich záměrem
 14. a sledovat tu hvězdu, ať by šla kamkoli
 15. Tak pojďme všichni jedním hlasem
 16. zpívat chvály svému nebeskému Pánu,
 17. jež stvořil nebe a zemi z ničeho
 18. a svojí krví celé lidstvo vykoupilAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

I Heard the Bells on Christmas day

Americká vánoční koleda z 19. století.
ALL LEVELS

The Christ Child's Lullaby

Tradiční vánoční koleda pocházející ze skotského souostroví Hebridy.
ALL LEVELS

What Child is This

Vánoční koleda, jejíž text byl napsán v 19. století na melodii známého tradicionálu ‚Greensleeves‘.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The First Noel 3 22557 Od georgia poslední příspěvek
před 14 lety