Help for English

Jak říci anglicky "také"

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.10.2020

České slovo ‘také’ lze anglicky říci několika způsoby. Kdy a jak který použít?Jak říci anglicky “také”

V tomto článku se zaměříme na způsoby, jak do angličtiny přeložit české slovo “také”. Možností je několik: also, too, as well, either, so atd. Kdy ale jaké použít? Existují na to nějaká gramatická pravidla? Je nějaký rozdíl mezi too as also? Na tyto otázky se vám dnes pokusíme odpovědět.

too

Slovíčko too/'tu:/ ve významu také, taky se píše vždy na konci věty.

I love you too. TTT *1  

Často se odděluje čárkou:

I love you, too.

Čárka před too se psát nemusí, je ale vhodná, pokud se jedná o složitější větu, nebo pokud by bez ní mohlo být obtížné pochopit význam věty.

Ve formálním či literárním stylu je možné použít too přímo za podmětem, potom je ale toto slovo oddělené čárkou po obou stranách:

I, too, enjoy taking long walks.

Slovíčko too nelze použít v záporných větách! V těch používáme slovo either.

I don't like you too.
I don't like you either. TTT *2

Pozn.: Více v článku Slovíčka EITHER / NEITHER.

V záporných větách můžeme too použít pouze v případě, který ilustruje následující příklad. TOO má zde význam ‘ještě k tomu’ a EITHER má význam ‘ani’:

You can take this book, but you can't have the other one too. – Můžeš si vzít tuto knihu, ale není možné, abys měl taky tu druhou.

EITHER bychom zde nemohli použít:

You can have this book but you can't have the other one either. – Můžeš si vzít tuto knihu, ale tu druhou si taky nesmíš vzít. (To je naprostý nesmysl.)

as well

Spojení as well/əz'wel/ se používá podobně jako too. Není však tak časté, a v americké angličtině se objevuje jen zřídka. Také zde platí postavení na konci věty a to, že se nepoužívá v záporných větách.

I like Rachel. And I like Monica as well.

also

Slovíčko also/'ɔ:lsəʊ/ se většinou používá uprostřed věty, tedy před hlavním slovesem, podobně jako např. frekvenční příslovce (sometimes, usually, never apod.). Používáme ho nejčastěji ve významu ještě, k tomu:

I like Rachel. I also like Monica. – Líbí se mi Rachel. A taky (ještě, k tomu) se mi líbí Monica.

Pokud máme spíše na mysli význam ‘i já’, je lepší použít too:

Ross likes Rachel. I like her too. – Rossovi se líbí Rachel. A mně se líbí taky.

Slovo also může také stát na začátku věty:

Also, I need to go shopping tomorrow morning. – A také (ještě, k tomu) potřebuju zítra ráno jít na nákup.

Also se nepoužívá v rozkazech:

Also come here!
Come here too! TTT *3

Nejasnost významu

V každé větě je ale důležitý důraz ve výslovnosti. Jen tak se můžeme vyhnout nejasnosti či mnohoznačnosti, ke které může dojít tehdy, je-li věta pouze napsaná:

also like listening to music on the radio. – Také rád poslouchám hudbu v rádiu.

Tato věta může mít následující významy:

 • I já rád poslouchám v rádiu hudbu (stejně jako např. můj kamarád).
 • Mám také rád hudbu (mám rád víc věcí, např. kino, sport, a také hudbu v rádiu)
 • Mám rád hudbu na CD, ale také v rádiu.
 • V rádiu poslouchám zprávy, ale také tam mám rád hudbu.

V psané větě platí, že důraz je na konci věty. Proto je vhodnější v následujícím příkladu použít too, nikoliv also:

I love you too. – je lepší než I also love you. To by totiž spíše znamenalo něco jako: Miluju Lenku, ale taky (k tomu) miluju tebe.

V mluvené angličtině by záleželo na tom, na které slovo bychom dali důraz, v psané angličtině většinou platí, že důraz je automaticky na konci (na konci věty je nová informace, tedy i důraz):

 • I love you too. – Taky tě miluju. / Já taky.
 • I also love you. – Taky miluju tebe.

me too, me neither

Těmito dvěma frázemi můžeme v neformální/ho­vorové angličtině říci ‘já taky / já taky ne’.

I like pizza. – Me too. TTT *4
I am tall. – Me too. TTT *5
I don't like pizza. – Me neither. TTT *6
I'm not tall. – Me neither. TTT *7

Ve formální angličtině však musíme použít následující gramatickou strukturu:

I like pizza. – So do I. TTT *8
I am tall. – So am I. TTT *9
She has gone home. – So has he. TTT *10
They went on holiday to Hawaii. – So did we. TTT *11

Záporné věty potom vypadají takto:

I don't like pizza. – Neither/Nor do I. TTT *12
I'm not tall. – Neither/Nor am I. TTT *13
She hasn't gone home. – Neither/Nor has he. TTT *14

Více informací naleznete v tomto článku.

Závěr

Obecně lze říci, že mezi výrazy also, too a as well není téměř žádný rozdíl. Důležité jsou ale některé gramatické zásady:

 • too (nebo as well) se píše na konci věty, používá se výhradně v kladných větách
 • v záporných větách používáme na konci either
 • also se píše ve větě před hlavním slovesem
Překlad:
 1. Taky tě miluju.
 2. Taky tě nemám rád.
 3. Pojď sem taky!
 4. Mám rád pizzu. – Já taky.
 5. Jsem vysoký. – Já taky.
 6. Nemám rád pizzu. – Já taky ne.
 7. Nejsem vysoký. – Já taky ne.
 8. Mám rád pizzu. – Já také.
 9. Jsem vysoký. – Já také.
 10. Odešla domů. – On také.
 11. Jeli na dovolenou na Hawaii. – My také.
 12. Nemám rád pizzu. – Já také ne.
 13. Nejsem vysoký. – Já také ne.
 14. Ještě nešla domů. – On také ne.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Přitakání a krátké repliky

Krátké repliky (já také, já také ne, já ano, já ne) v angličtině.

INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

STARTER

Jak čteme anglicky datum

Jak správně čteme v angličtině datum a letopočty.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak říci anglicky 'také' 25 67511 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 5 lety