Help for English

Jak říci anglicky "také"

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.10.2020

České slovo ‘také’ lze anglicky říci několika způsoby. Kdy a jak který použít? (upravený článek z roku 2006)Jak říci anglicky “také”

V tomto článku se zaměříme na způsoby, jak do angličtiny přeložit české slovo “také”. Možností je několik: also, too, as well, either, so atd. Kdy ale jaké použít? Existují na to nějaká gramatická pravidla? Je nějaký rozdíl mezi too as also? Na tyto otázky se vám dnes pokusíme odpovědět.

too

Slovíčko too/'tu:/ ve významu také, taky se píše vždy na konci věty.

I love you too. TTT

Často se odděluje čárkou:

I love you, too.

Čárka před too se psát nemusí, je ale vhodná, pokud se jedná o složitější větu, nebo pokud by bez ní mohlo být obtížné pochopit význam věty.

Ve formálním či literárním stylu je možné použít too přímo za podmětem, potom ale toto slovo je čárkou oddělené po obou stranách:

I, too, enjoy taking long walks.

Slovíčko too nelze použít v záporných větách! V těch používáme slovo either.

I don't like you too.
I don't like you either. TTT

Pozn.: Více v článku Slovíčka EITHER / NEITHER.

V záporných větách můžeme too použít pouze v případě, který ilustruje následující příklad. TOO má zde význam ‘ještě k tomu’ a EITHER má význam ‘ani’:

You can take this book, but you can't have the other one too. – Můžeš si vzít tuto knihu, ale není možné, abys měl taky tu druhou.

EITHER bychom zde nemohli použít:

You can have this book but you can't have the other one either. – Můžeš vzít tuto knihu, ale tu druhou si taky nesmíš vzít. (To je naprostý nesmysl.)

as well

Spojení as well/əz'wel/ se používá podobně jako too. Není však tak časté, a v americké angličtině se objevuje jen zřídka. Platí zde ale vše, co jsme doposud zmínili (postavení na konci věty, případné oddělování čárkou, použití v záporných větách).

I like Rachel. And I like Monica as well.

also

Slovíčko also/'ɔ:lsəʊ/ se většinou používá uprostřed věty, tedy před hlavním slovesem, podobně jako např. frekvenční příslovce (sometimes, usually, never apod.). Používáme ho nejčastěji ve významu ještě, k tomu:

I like Rachel. I also like Monica. – Líbí se mi Rachel. A taky (ještě, k tomu) se mi líbí Monica.

Pokud máme spíše na mysli význam ‘i já’, je lepší použít too:

Ross likes Rachel. I like her too. – Rossovi se líbí Rachel. A mně se líbí taky.

Slovo also může také stát na začátku věty:

Also, I need to go shopping tomorrow morning. – A také (ještě, k tomu) potřebuju zítra ráno jít na nákup.

Also se nepoužívá v rozkazech:

Also come here!
Come here too! TTT

Nejasnost významu

V každé větě je ale důležitý důraz ve výslovnosti. Jen tak se můžeme vyhnout nejasnosti či mnohoznačnosti, ke které může dojít tehdy, je-li věta pouze napsaná:

also like listening to music on the radio. – Také rád poslouchám hudbu v rádiu.

Tato věta může mít následující významy:

  • I já rád poslouchám v rádiu hudbu (stejně jako např. můj kamarád).
  • Mám také rád hudbu (mám rád víc věcí, např. kino, sport, a také hudbu v rádiu)
  • Mám rád hudbu na CD, ale také v rádiu.
  • V rádiu poslouchám zprávy, ale také tam mám rád hudbu.

V psané větě platí, že důraz je na konci věty. Proto je vhodnější v následujícím příkladu použít too, nikoliv also:

I love you too. – spíše než I also love you. To by totiž spíše znamenalo něco jako: Miluju Lenku, ale taky (k tomu) miluju tebe.

V mluvené angličtině by záleželo na tom, na které slovo bychom dali důraz, v psané angličtině většinou platí, že důraz je automaticky na konci (na konci věty je nová informace, tedy i důraz):

  • I love you too. – Taky tě miluju. / Já taky.
  • I also love you. – Taky miluju tebe.

me too, me neither

Těmito dvěma frázemi můžeme v neformální/ho­vorové angličtině říci ‘já taky / já taky ne’.

I like pizza. – Me too. TTT
I am tall. – Me too. TTT
I don't like pizza. – Me neither. TTT
I'm not tall. – Me neither. TTT

Ve formální angličtině však musíme použít následující gramatickou strukturu:

I like pizza. – So do I. TTT
I am tall. – So am I. TTT
She has gone home. – So has he. TTT
They went on holiday to Hawaii. – So did we. TTT

Záporné věty potom vypadají takto:

I don't like pizza. – Neither/Nor do I. TTT
I'm not tall. – Neither/Nor am I. TTT
She hasn't gone home. – Neither/Nor has he. TTT

Více informací naleznete v tomto článku.

Závěr

Obecně lze říci, že mezi výrazy also, too a as well není téměř žádný rozdíl. Důležité jsou ale některé gramatické zásady:

  • too (nebo as well) se píše na konci věty, používá se výhradně v kladných větách
  • v záporných větách používáme na konci either
  • also se píše ve větě před hlavním slovesemAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko TOO pro pokročilejší

Slovíčko TOO jistě znáte, ale dnes si jeho použití mírně rozvedeme.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
ELEMENTARY

Sloveso TAKE

Přehled hlavních významů a použití anglického slovesa TAKE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak říci anglicky 'také' 25 63458 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před rokem