Help for English

Study page: Breathe You In

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.01.2007

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚Breathe You In‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?Study page: 'Breathe You In'

Jak jsme si již dříve ukázali, texty písní můžeme brát jako studijní materiál. Že by populární písničky nedávaly smysl či že by jejich texty nerespektovaly gramatická pravidla (jak mnoho lidí tvrdí), je rozhodně mylné přesvědčení.

Dnes se něco přiučíme z písničky skupiny Addison Road nazvané 'Breathe You In'. Nejprve si ale můžete vyzkoušet cvičení na poslech doplňování slovíček do textu tohoto songu. (To naleznete zde.)

K modře vytištěným frázím či slovům v textu naleznete dole pod písní komentáře, vysvětlení apod. Bude-li Vám nejasná jakákoliv další část textu, využijte prostor pro komentáře čtenářů.

'Breathe You In' by Addison RoadNahrávku můžete spustit zde:I will breathe you in,
and hold my breath for as long as it takes
to feel your love.
I feel your arms
wrapped around my heart,
and pulling at my chest.
I'll take your love.
I'll take your love.

I feel you so I breathe you in.
I can see you so I breathe it in.

I want to scream out loud.
Push the air out from my lungs.
Can you hear my song,
wrapped around your heart?
Pulled my world apart.
I'll take your love.
I'll take your love.

Written and performed by Addison Road. Used with permission.
Visit their website at www.addisonroad.com.

anglická slovní 

zásoba
BREATH and BREATHE
/ breθ/ x / bri:ð/
Tato dvě slova mají obě něco do činění s dýcháním. První z nich, breath je podstatné jméno 'dech'. Druhé z nich, breathe je sloveso 'dýchat'. Všimněte si také rozdílu ve výslovnosti.

BREATH - kolokace a idiomy

take a breath - nadechnout se
hold my breath - zadržet dech
be out of breath - být zadýchaný
under my breath - pod vousy (např. říkat si něco pod vousy)
take my breath away - když vám něco sebere dech
catch your breath - popadat dech, lapat po dechu
breathless - bez dechu, sotva popadající dech

BREATHE

breathe in / breathe out - vdechnout, vydechnout
breathing - podstatné jméno 'dýchání'

Podobný rozdíl nalezneme i u dalších slov:
sloveso BATHE / beɪð/ - koupat se a podst. jméno BATH / bɑ:θ/ - koupel, vana
sloveso CLOTHE / kləʊð/ - odívat, oblékat a podst. jméno CLOTH / klɒθ/ - látka, hadřík

anglická slovní gramatika
AS ... AS
Vazby, ve kterých se v angličtině používají dvě slůvka AS jsou poměrně časté. Mezi těmito AS může být přídavné jméno nebo příslovce. Do češtiny bychom je mohli přeložit jako TAK ... JAK:

Do it as quickly as possible. - Udělejte to tak rychle, jak je to možné
He is as tall as I am. - je tak vysoký, jako jsem já

Některá spojení jsou již ustálená a mají svoji specifickou funkci a význam:

as soon as - časová spojka 'jakmile'

As soon as we entered the room, we noticed that something was wrong.

as well as - i, stejně tak jako, stejně jako, tak jako

They invited me as well as my brother.

as long as - pokud, dokud, tak dlouho jak

I'll stay here as long as you want.
As long as you aren't doing anything illegal, you have nothing to worry about.


anglická slovní 

zásoba
TAKE - trvat
Sloveso TAKE patří mezi nejčastěji používaná slovesa v angličtině. Významů má skutečně obrovské množství. Zde je toto slůvko použito ve významu 'trvat, zabírat čas'.

The journey takes about 2 hours.
How long does it take to get from London to New York by plane?
What's taking him so long!
It took us 20 minutes to get to the station.

Podobně se používá i sloveso LAST. Používá se především tehdy, říkáme-li, jak je něco dlouhé (např. film, schůze).

The movie lasts (for) about 2 hours.
The rain lasted for three days.

Nemohli bychom tedy např. říci větu:

How long does it last to get from London to New York by plane?
What lasts him so long!

Také bychom ale nemohli říci:

The rain took three days.


anglická frázová slovesa
PULL AT something
V tomto případě je možná pro nás neobvyklé použití předložky AT. Vazba PULL AT sth znamená 'zatahat za něco', tedy spíše krátce a opakovaně, např. zatahat někoho za rukáv:

He pulled at his mother's sleeve to make her notice him.
Some children pull at their ears in their sleep. It is comforting for them.

Jinak se ve významu 'táhnout za něco' používá předložka ON (např. pull on the rope).

PULL something APART
Toto frázové sloveso se používá ve významu českého 'roztrhnout, roztrhat' (zničit trháním), nebo 'odtrhnout' (od sebe).

You just have to pull it apart, because there are no screws.
The boys were fighting and the teacher had to pull them apart.

Také se přeneseně používá ve významu 'zkritizovat'.

The critics pulled her first album apart.

Možné je i následující použití:

I love her but I can't be with her. It's pulling me apart.

PULL somebody APART zde tedy má význam, že něco někoho ničí, je z toho v koncích, je rozrušený, či dokonce naštvaný.
anglické idiomy
OUT LOUD
Toto spojení označuje něco, co se děje hlasitě. Stejný význam má příslovce ALOUD. Často je to ve spojení se slovesy CRY, SCREAM či LAUGH.

He read the passage out loud.
"I can't go any farther!" I cried out loud.
The joke was so funny I had to laugh out loud.

Znáte možná internetovou zkratku LOL, která se používá při chattování, v emailech apod. Ta právě znamená 'laughs out loud'.

Hodně často se v hovorové angličtině používá idiom FOR CRYING OUT LOUD, který lze přeložit českým 'proboha'. Stejný význam má podobný idiom 'for Christ's sake' (pro krista pána).

What have you done, for crying out loud!
Help me, for crying out loud! Can't you see it's too heavy?

Nahradit tyto výrazy samozřejmě můžeme nějakým sprostým slovem, ale pokud se neslušným výrazům chceme vyhnout, idiomy 'for crying out loud' nebo 'for Christ's sake' nám jistě přijdou vhod.
anglická gramatika
CAN HEAR, CAN SEE
Slovesa smyslového vnímání (see, hear, feel, taste, smell) se nepoužívají v průběhovém čase, jsou to totiž slovesa stavová. Pokud bychom ale chtěli zdůraznit, že je to právě nyní, kdy něco vidíme, slyšíme či cítíme, je nutné poradit si jinak. V tomto významu se právě používá vazba s modálním slovesem CAN:

I CAN SEE - vidím (právě teď)
I CAN HEAR - slyším (právě teď)
I CAN FEEL - cítím (cit, právě teď)
I CAN SMELL - cítím (pach, právě teď)
I CAN TASTE - cítím (chuť, právě teď)

Podívejme se na několik příkladů:

Wait! I can hear something!
Where are you? I can't see you!


Závěrem

Pokusil jsem se vybrat ta zajímavější či náročnější místa v textu písně. Pokud máte nějaké dotazy, využijte prosím prostor pro komentáře níže.

Slovíčka, slovní spojení, idiomy a gramatické jevy, které jsem zde vybral, si brzy budete moci otestovat.


Slovíčka z této písně si také můžete procvičit a nastudovat zde:
Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: Breathe You In

Český překlad celé písně si můžete přečíst po doplnění chybějících slov v tomto cvičení:
Zábava: 'Breathe You In' by Addison Road


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
PRE-INTERMEDIATE

Study Page: Something Pretty

Vysvětlení gramatických a lexikálních jevů v textu písně zpěváka Patricka Parka. (Přepracovaný článek z roku 2008)

PRE-INTERMEDIATE

Study Page: From Where I'm Standing

Vysvětlení gramatických a lexikálních jevů v textu písně zpěvačky Schuyler Fisk.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Study page: Breathe You In 5 19083 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 14 lety