Help for English

Předpřítomný čas v kontextu

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.03.2007

Vysvětlení předpřítomného a minulého času na textu písně zpěvačky Schuyler Fisk s názvem „Hello“.Schuyler Fisk - Hello

Předpřítomný čas v kontextu

Předpřítomný čas u českých studentů patří mezi jeden z nejproblematičtějších gramatických jevů v angličtině. Na stránkách Help for English si můžete přečíst vysvětlení použití tohoto času (přejít na článek předpřítomný čas) a vyzkoušet si své znalosti na několika cvičeních či testech.

V dnešním příspěvku se ale podíváme na praktické použití tohoto času v písni zpěvačky Schuyler Fisk s názvem HELLO. Projdeme si zde všechny případy předpřítomného a minulého času v textu a vysvětlíme si, proč právě zde je daný čas použitý.

Nejdříve si celou píseň poslechněte a během poslechu si čtěte text. Všimněte si především modře vytištěných struktur, právě o těch bude později řeč. Vedle každého řádku je žlutá ikonka. Pokud přes ní přejedete ukazatelem myši, objeví se okénko s českým překladem verše.Nahrávku můžete spustit zde:Schuyler Fisk Hello, it's me again
a whole lot's changed
since I left and
I don't know I guess
I felt like checking in

Surprise, you let it ring
well it's your turn to leave me hanging
I don't care I know you love it
when you see me call

I wonder who you're loving now
I'm guessing we won't work things out

You know what they say
you can't have it so you want it back
I'm way past that, believe me
if you could be in my life
like you've been on my mind
it'd be so easy

Hello, it's me again
it's three days now
that you've been in my dreams
and i don't know, I guess
you've just been on my mind
I don't know, I guess
I think about you all the time

I wonder if she's much like me
I wonder if she's what you need

You know what they say
you can't have it so you want it back
I'm way past that, believe me
if you could be in my life
like you've been on my mind
it'd be so easy

I know I'm to blame
but it kills me that
I made you hate me
like you've erased me
and I know what they say
they say you'll be happier
better off without me

I'm sure it's hard to see me
I'm sure you don't believe a word
because you've heard it all before
and we're so far from where we were

(da da da da da dum)

Goodbye, I'll let you go
I'll get back to life
and living solo
cause I know I need a few years on my own


Written and performed by Schuyler Fisk. (c) Copyright. Used with permission.
Visit her website at www.schuylerfisk.com.


Nyní je důležité uvědomit si, o čem vůbec ta píseň je. Je to o ženě/dívce, která se před nějakým časem rozešla s mužem/chlapcem. V poslední době na něho ale začala zase hodně myslet, začíná jí chybět. Volá mu, ale on to nezvedá a dělá, že pro něho už neexistuje. Nakonec se tato žena/dívka smíří s tím, že už ho zpátky mít nemůže.

Některým studentům možná pomůže znázornit si děj na časové ose:

děj písně na časové ose
Jasně jsou zde oddělená dvě období. Jedno se týká minulosti, tedy čas, kdy spolu chodili. Potom se rozešli. Od té doby uplynul nějaký čas (ten zde není specifikovaný). Druhým obdobím, o kterém se zde mluví, je současnost, to jak se cítí nyní, že jí nyní chybí, myslí na něho, volá mu, zdá se jí o něm.

Z toho vyplývá, že se zde budou objevovat dva odlišné gramatické časy: časy minulé a časy přítomné. Předpřítomný čas patří mezi časy přítomné (anglicky se jmenuje present perfect, tedy přítomný čas dokonavý). Pro ty děje, které se týkají toho prvního období (chození, rozchod) se bude tedy používat minulý čas, a pro děje týkající se současnosti budeme používat čas přítomný nebo předpřítomný. Podívejme se tedy na jednotlivé příklady v písni:


A whole lot's changed since I left.

děj písně na časové ose

V tomto souvětí jsou použity oba časy. Přesně to znamená: Od té doby, co jsem odešla, se změnila strašná spousta věcí.
Změnila se - tento děj se týká současnosti, říkám jím vlastně, že nyní je všechno úplně jinak. Je jasné, že se to nezměnilo nyní, změna proběhla někdy v čase mezi minulostí a současností. Nevíme přesně kdy, a ani to není důležité. Důležitý je výsledek, důležité je, že dnes už je to jinak. odešla jsem - tento děj se týká pouze minulosti. Odchod proběhl na konci toho jejich vztahu. Bude zde tedy čas minulý.

Tato věta je vlastně učebnicovým příkladem použití minulého a předpřítomného času. Něco tak je od té doby, kdy se něco stalo:

I've been a teacher since I finished school.
I've lived in this apartment since I got married.
She's read many English books since she started studying English.


I just felt like checking in.

Zde je použitý minulý čas, ale tento konkrétní příklad moc nekoresponduje s naším nákresem výše (tedy s tím, že minulý čas se bude týkat času, kdy spolu ti dva chodili). Do češtiny bychom tuto větu mohli přeložit jako chtělo se mi ti zavolat. Minulý čas je zde proto, že žena nemluví o tom, že se jí v poslední době chce mu zavolat, ale má na mysli konkrétní případ, kdy ji napadlo, že by mohla vzít do ruky telefon. Proto nyní volá.

V podobných větách vždy používáme minulý čas, nikoliv předpřítomný, i když se nám může zdát, že se jedná o děj, který proběhl nedávno a který rozhodně má důsledek v přítomnosti.

Hi! I thought I would find you here!
I was wondering if you could help me.
I'm here because I just wanted to see you.


...like you've been on my mind...

děj písně na časové ose

Celé souvětí bychom mohli přeložit takto: Kdybys byl v mém životě tak, jako jsi v mé mysli, bylo by to tak snadné. V této větě by klidně mohl být použitý přítomný prostý čas (like you are on my mind), ale použití předpřítomného zdůrazňuje, že se nejedná pouze o momentální stav, ale o celou dobu, kterou jsme si v nákresu označili jako současnost. Nejde tedy jen o to, jak se cítí nyní, ale jak se už cítí nějakou dobu (vlastně už 3 dny).

Podobně bychom mohli říci:

You've been on my mind for three days.
You've been on my mind a lot recently.


It's three days now that you've been in my dreams.

Tento případ je podobný tomu minulému. Vyjadřujeme zde dobu, po kterou už o něm sní, tedy celkem tři dny. Stejnou větu bychom mohli říci i takto:

You've been in my dreams for three days.

Za povšimnutí zde ještě stojí použití přítomného času ve větě it's three days now (jsou to už tři dny). Student, který se pracně učil předpřítomný čas, zde má tendenci používat předpřítomný. V podobných větách se ale v angličtině používá přítomný čas:

It's two weeks since I arrived.
It's five years since we moved here.


I guess you've just been on my mind...

Tato věta opět označuje děj, který probíhá už nějakou dobu. Mluví tedy o současnosti, o tom, že v současné době ho už několik dní má na mysli.
...I made you hate me.

děj písně na časové ose

V této větě je použitý minulý čas. Přesně znamená "přiměla jsem tě mě nenávidět". To, že zde autorka použila minulý čas, jasně určuje, že se tento děj vztahuje na minulost, tedy na tu dobu jejich chození. Tehdy udělala něco, kvůli čemu on ji nenáviděl.
...like you've erased me

děj písně na časové ose

Tato věta je pravděpodobně neúplná, autorka zde vypustila začátek. Celá věta by měla znít "It's like you've erased me" a znamená toto: Je to, jako kdybys mě úplně vymazal. Použití předpřítomného času znamená, že zde nemluvíme o minulosti, tedy o té době, kdy spolu chodili, ale o současnosti. Věta vyjadřuje pocit té ženy tady a teď. Volá mu, ale on to nezvedá. Je to, jako kdyby ji úplně vymazal ze svého života. Jako kdyby pro něho už vůbec neexistovala.

Kdyby zde byl použitý minulý čas, naopak by to znamenalo, že ji jakoby vymazal už tehdy, ale nyní by vše mohlo být již v pořádku. V předcházející větě minulý čas byl, protože ta nenávist se pravděpodobně vztahovala POUZE na minulost, nenávist už je po té dlouhé době jistě pryč. Nyní ji už jen ignoruje.

...because you've heard it all before...

děj písně na časové ose

Máme zde další příklad použití předpřítomného času. Celé souvětí zde znamená: Jsem si jistá, že mi nevěříš slova, protože jsi to všechno už předtím slyšel. Nemluvíme o žádné konkrétní době v minulosti, děj se vztahuje na celou tu dobu, od momentu, kdy se poznali, až dodnes. Pokud by zde byl použitý minulý čas, jasně by to určovalo, že se jedná pouze o minulost, tedy dobu, kdy spolu chodili. Ona však říká: Teď mi nevěříš protože už jsi to (někdy předtím) slyšel. Nebo to můžeme říci jinak: Nevěříš mi, protože mě znáš.

Podobné věty:

I don't want to watch this film, because I've seen it before.
I'm sure I've met you before, but I can't remember your name.

Zajímavé je zde snad použití slova BEFORE. Ve větách tohoto typu se běžně objevuje.
we're so far from where we were

děj písně na časové ose

Tuto větu si můžeme přeložit takto: Jsme tak daleko od toho, kde jsme byli. Objevuje se zde minulý čas, a to z toho důvodu, že děj označuje minulost, tedy dobu, kdy spolu ti dva chodili. Nyní jsou daleko od toho, kde předtím ve svém vztahu byli.

Závěrem

Tato píseň je psaná velice obyčejným jazykem. Není to nijak literární či umělecký styl. Je to neformální text, který by ta žena mohla klidně nahrát tomu dotyčnému na záznamník. Podobná slova by mohla použít, kdyby jí ten telefon zvedl, a ona měla šanci mu vše říct. Vidíte tedy, že předpřítomný čas má svoji funkci, a používá se i v běžném jazyce. Není to něco, co se objevuje jen v učebnicích a testech.

Někteří lidé tvrdí, že předpřítomný čas se v americké angličtině nepoužívá, a tedy když se bez něho obejdou Američané, Češi se bez něho obejdou taky. To ale není pravda. Tuto písničku např. napsala rodilá Američanka, a přesto touto gramatikou nešetří.

Věřím, že dnešní příspěvek vám opět trochu pomohl pochopit, kdy a jak se v angličtině předpřítomný čas používá.
Líbila se vám tato píseň?
Navštivte webové stránky zpěvačky Schuyler Fisk.

Slovíčka z této písně si můžete nastudovat a procvičit zde:
Okruhy slovíček: Schuyler Fisk - Hello
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Předpřítomný čas

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Pokud máte neustále problémy s tím, jak a kdy použít předpřítomný čas, zde možná naleznete klíč k tomuto méně populárnímu gramatickému jevu.
ELEMENTARY

Předpřítomný čas #1: Úvod a tvoření

První část série článků o předpřítomném čase, která by měla studenty na úrovni ELEMENTARY s tímto časem seznámit a postupně jim představit ty nejčastější způsoby použití tohoto gramatického jevu.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný a minulý čas

Procvičte si používání předpřítomného a minulého času v angličtině. (Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.)
Copyright info:

Song written and performed by Schuyler Fisk. Song, lyrics and photo used with permission.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předpřítomný čas v kontextu 15 55709 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 4 lety