Help for English

Předpřítomný čas v kontextu

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.03.2007

Vysvětlení předpřítomného a minulého času na textu písně zpěvačky Schuyler Fisk s názvem „Hello“.Předpřítomný čas v kontextu

Předpřítomný čas u českých studentů patří mezi jeden z nejproblema­tičtějších gramatických jevů v angličtině. Na našich stránkách si můžete přečíst vysvětlení použití tohoto času (více v článku Předpřítomný čas) a vyzkoušet si své znalosti na několika cvičeních či testech.

V dnešním příspěvku se ale podíváme na praktické použití tohoto času v písni zpěvačky Schuyler Fisk s názvem Hello. Projdeme si zde všechny případy předpřítomného a minulého času v textu a vysvětlíme si, proč právě zde je daný čas použitý.

Nejdříve si celou píseň poslechněte a během poslechu si čtěte text. Všimněte si především modře vytištěných struktur, právě o těch bude později řeč. Vedle každého řádku je žlutá ikonka. Pokud přes ní přejedete ukazatelem myši, objeví se okénko s českým překladem verše.

Hello, it's me again TTT *1
a whole lot's changed TTT *2
since I left and TTT *3
I don't know I guess TTT *4
I felt like checking in TTT *5

Surprise, you let it ring TTT *6
well it's your turn to leave me hanging TTT *7
I don't care I know you love it TTT *8
when you see me call TTT *9

I wonder who you're loving now TTT *10
I'm guessing we won't work things out TTT *11

You know what they say TTT *12
you can't have it so you want it back TTT *13
I'm way past that, believe me TTT *14
if you could be in my life TTT *15
like you've been on my mind TTT *16
it'd be so easy TTT *17

Hello, it's me again TTT *18
it's three days now TTT *19
that you've been in my dreams TTT *20
and i don't know, I guess TTT *21
you've just been on my mind TTT *22
I don't know, I guess TTT *23
I think about you all the time TTT *24

I wonder if she's much like me TTT *25
I wonder if she's what you need TTT *26

You know what they say TTT *27
you can't have it so you want it back TTT *28
I'm way past that, believe me TTT *29
if you could be in my life TTT *30
like you've been on my mind TTT *31
it'd be so easy TTT *32

I know I'm to blame TTT *33
but it kills me that TTT *34
I made you hate me TTT *35
like you've erased me TTT *36
and I know what they say TTT *37
they say you'll be happier TTT *38
better off without me TTT *39

I'm sure it's hard to see me TTT *40
I'm sure you don't believe a word TTT *41
because you've heard it all before TTT *42
and we're so far from where we were TTT *43

(da da da da da dum)

Goodbye, I'll let you go TTT *44
I'll get back to life TTT *45
and living solo TTT *46
cause I know I need a few years on my own TTT *47

Written and performed by Schuyler Fisk. © Copyright. Used with permission.
Visit her website at www.schuylerfisk.com

Nyní je důležité uvědomit si, o čem vůbec ta píseň je. Je to o ženě/dívce, která se před nějakým časem rozešla s mužem/chlapcem. V poslední době na něho ale začala zase hodně myslet, začíná jí chybět. Volá mu, ale on to nezvedá a dělá, že pro něho už neexistuje. Nakonec se tato žena/dívka smíří s tím, že už ho zpátky mít nemůže.

Některým studentům možná pomůže znázornit si děj na časové ose:

Jasně jsou zde oddělená dvě období. Jedno se týká minulosti, tedy čas, kdy spolu chodili. Potom se rozešli. Od té doby uplynul nějaký čas (ten zde není specifikovaný). Druhým obdobím, o kterém se zde mluví, je současnost, to jak se cítí nyní, že jí nyní chybí, myslí na něho, volá mu, zdá se jí o něm.

Z toho vyplývá, že se zde budou objevovat dva odlišné gramatické časy: časy minulé a časy přítomné. Předpřítomný čas patří mezi časy přítomné (anglicky se jmenuje present perfect, tedy přítomný čas dokonavý). Pro ty děje, které se týkají toho prvního období (chození, rozchod) se bude tedy používat minulý čas, a pro děje týkající se současnosti budeme používat čas přítomný nebo předpřítomný. Podívejme se tedy na jednotlivé příklady v písni:


A whole lot's changed since I left.

V tomto souvětí jsou použity oba časy. Přesně to znamená: Od té doby, co jsem odešla, se změnila strašná spousta věcí.

Změnila se – tento děj se týká současnosti, říkám jím vlastně, že nyní je všechno úplně jinak. Je jasné, že se to nezměnilo nyní, změna proběhla někdy v čase mezi minulostí a současností. Nevíme přesně kdy, a ani to není důležité. Důležitý je výsledek, důležité je, že dnes už je to jinak. Odešla jsem – tento děj se týká pouze minulosti. Odchod proběhl na konci toho jejich vztahu. Bude zde tedy čas minulý.

Tato věta je vlastně učebnicovým příkladem použití minulého a předpřítomného času. Něco tak je od té doby, kdy se něco stalo:

I've been a teacher since I finished school. TTT *48
I've lived in this apartment since I got married. TTT *49
She's read many English books since she started studying English. TTT *50


I just felt like checking in.

Zde je použitý minulý čas, ale tento konkrétní příklad moc nekoresponduje s naším nákresem výše (tedy s tím, že minulý čas se bude týkat času, kdy spolu ti dva chodili). Do češtiny bychom tuto větu mohli přeložit jako chtělo se mi ti zavolat. Minulý čas je zde proto, že žena nemluví o tom, že se jí v poslední době chce mu zavolat, ale má na mysli konkrétní případ, kdy ji napadlo, že by mohla vzít do ruky telefon. Proto nyní volá.

V podobných větách vždy používáme minulý čas, nikoliv předpřítomný, i když se nám může zdát, že se jedná o děj, který proběhl nedávno a který rozhodně má důsledek v přítomnosti.

Hi! I thought I would find you here! TTT *51
was wondering if you could help me. TTT *52
I'm here because I just wanted to see you. TTT *53


…like you've been on my mind…

Celé souvětí bychom mohli přeložit takto: Kdybys byl v mém životě tak, jako jsi v mé mysli, bylo by to tak snadné. V této větě by klidně mohl být použitý přítomný prostý čas (like you are on my mind), ale použití předpřítomného zdůrazňuje, že se nejedná pouze o momentální stav, ale o celou dobu, kterou jsme si v nákresu označili jako současnost. Nejde tedy jen o to, jak se cítí nyní, ale jak se už cítí nějakou dobu (vlastně už 3 dny).

You‘ve been on my mind for three days. TTT *54
You’ve been on my mind a lot recently. TTT *55


It's three days now that you've been in my dreams.

Tento případ je podobný tomu minulému. Vyjadřujeme zde dobu, po kterou už o něm sní, tedy celkem tři dny. Stejnou větu bychom mohli říci i takto:

You've been in my dreams for three days. TTT *56

Za povšimnutí zde ještě stojí použití přítomného času ve větě it's three days now (jsou to už tři dny). Předpřítomný by tu ale nebyl špatně.

It's two weeks since I arrived. (= it's been two weeks) TTT *57
It's five years since we moved here. (= it's been five years) TTT *58


I guess you've just been on my mind…

Tato věta opět označuje děj, který probíhá už nějakou dobu. Mluví tedy o současnosti, o tom, že v současné době ho už několik dní má na mysli.


…I made you hate me.

V této větě je použitý minulý čas. Přesně znamená “přiměla jsem tě mě nenávidět”. To, že zde autorka použila minulý čas, jasně určuje, že se tento děj vztahuje na minulost, tedy na tu dobu jejich chození. Tehdy udělala něco, kvůli čemu on ji nenáviděl.


…like you've erased me

Tato věta je pravděpodobně neúplná, autorka zde vypustila začátek. Celá věta by měla znít “It's like you've erased me” a znamená toto: Je to, jako kdybys mě úplně vymazal. Použití předpřítomného času znamená, že zde nemluvíme o minulosti, tedy o té době, kdy spolu chodili, ale o současnosti. Věta vyjadřuje pocit té ženy tady a teď. Volá mu, ale on to nezvedá. Je to, jako kdyby ji úplně vymazal ze svého života. Jako kdyby pro něho už vůbec neexistovala.

Kdyby zde byl použitý minulý čas, naopak by to znamenalo, že ji jakoby vymazal už tehdy, ale nyní by vše mohlo být již v pořádku. V předcházející větě minulý čas byl, protože ta nenávist se pravděpodobně vztahovala POUZE na minulost, nenávist už je po té dlouhé době jistě pryč. Nyní ji už jen ignoruje.


…because you've heard it all before…

Máme zde další příklad použití předpřítomného času. Celé souvětí zde znamená: Jsem si jistá, že mi nevěříš slova, protože jsi to všechno už předtím slyšel. Nemluvíme o žádné konkrétní době v minulosti, děj se vztahuje na celou tu dobu, od momentu, kdy se poznali, až dodnes. Pokud by zde byl použitý minulý čas, jasně by to určovalo, že se jedná pouze o minulost, tedy dobu, kdy spolu chodili. Ona však říká: Teď mi nevěříš protože už jsi to (někdy předtím) slyšel. Nebo to můžeme říci jinak: Nevěříš mi, protože mě znáš.

Podobné věty:

I don't want to watch this film, because I've seen it before. TTT *59
I'm sure I've met you before, but I can't remember your name. TTT *60


we're so far from where we were

Tuto větu si můžeme přeložit takto: Jsme tak daleko od toho, kde jsme byli. Objevuje se zde minulý čas, a to z toho důvodu, že děj označuje minulost, tedy dobu, kdy spolu ti dva chodili. Nyní jsou daleko od toho, kde předtím ve svém vztahu byli.


Závěrem

Tato píseň je psaná velice obyčejným jazykem. Není to nijak literární či umělecký styl. Je to neformální text, který by ta žena mohla klidně nahrát tomu dotyčnému na záznamník. Podobná slova by mohla použít, kdyby jí ten telefon zvedl, a ona měla šanci mu vše říct. Vidíte tedy, že předpřítomný čas má svoji funkci, a používá se i v běžném jazyce. Není to něco, co se objevuje jen v učebnicích a testech.

Někteří lidé tvrdí, že předpřítomný čas se v americké angličtině nepoužívá, a tedy když se bez něho obejdou Američané, Češi se bez něho obejdou taky. To ale není pravda. Tuto písničku např. napsala rodilá Američanka, a přesto touto gramatikou nešetří.

Věřím, že dnešní příspěvek vám opět trochu pomohl pochopit, kdy a jak se v angličtině předpřítomný čas používá.

Překlad:
 1. Ahoj, to jsem zase já
 2. strašná spousta se toho změnila
 3. od té doby, co jsem odešla, a
 4. já nevím, ale myslím si,
 5. že jsem se jen chtěla ozvat
 6. Překvapení, ty to necháš vyzvánět
 7. no, jsi na řadě nechat mě čekat
 8. je mi to jedno, vím, že máš rád,
 9. když vidíš, že ti volám
 10. říkám si, koho teď asi miluješ
 11. hádám, že my už to dokupy nedáme
 12. Víš, co říkají
 13. nemůžeš to mít a tak to chceš zpátky
 14. ale to už jsem překonala, věř mi
 15. Kdybys mohl být v mém životě tak,
 16. jako jsi v mé mysli
 17. bylo by to tak snadné
 18. Ahoj, to jsem zase já
 19. jsou to už tři dny
 20. co jsi v mých snech
 21. já nevím,
 22. asi tě prostě mám na mysli
 23. nevím, ttt
 24. asi na tebe stále myslím
 25. Říkám si, jestli je mi podobná
 26. Říkám si, jestli je pro tebe tím, co potřebuješ
 27. Víš, co říkají
 28. nemůžeš to mít a tak to chceš zpátky
 29. ale to už jsem překonala, věř mi
 30. Kdybys mohl být v mém životě tak,
 31. jako jsi v mé mysli
 32. bylo by to tak snadné
 33. Já vím, že vina je na mě
 34. ale ničí mě to,
 35. že jsem tě přinutila, abys mě nenáviděl
 36. jako kdybys mě úplně vymazal
 37. a vím, co říkají,
 38. říkají, že budeš šťastnější,
 39. bude ti beze mě líp
 40. Jsem si jistá, že musí být těžké mě vidět
 41. Jsem si jistá, že mi nevěříš slova
 42. protože jsi to všechno už předtím slyšel
 43. a jsme tak daleko od toho, kde jsme kdysi byli
 44. Sbohem, nechám tě jít
 45. Vrátím se zpátky ke svému životu
 46. životu o samotě
 47. protože vím, že potřebuju mít pár let jen pro sebe
 48. Jsem učitel od té doby, co jsem dokončil školu.
 49. Bydlím v tomto bytě od té doby, co jsem se oženil.
 50. Přečetla už hodně anglických knih od té doby, co se začala učit anglicky.
 51. Ahoj! Myslel jsem si, že tě tu najdu.
 52. Říkal jsem si, jestli bys mi mohl pomoct.
 53. Jsem tady, protože jsem tě jen chtěl vidět.
 54. Myslím na tebe už tři dny.
 55. V poslední době na tebe hodně myslím.
 56. Jsi v mých snech už tři dny.
 57. Jsou to dva týdny, co jsem přijel.
 58. Je to pět let, co jsme se sem nastěhovali.
 59. Nechci se na tento film dívat, protože jsem ho už viděl.
 60. Jsem si jistý, že už jsme se setkali, ale nepamatuju si tvoje jméno.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Předpřítomný čas

Pokud máte neustále problémy s tím, jak a kdy použít předpřítomný čas, zde možná naleznete klíč k tomuto méně populárnímu gramatickému jevu.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný a minulý čas

Procvičte si používání předpřítomného a minulého času v angličtině. (Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.)
PRE-INTERMEDIATE

Předpřítomný čas 1: Úvod a tvoření

Úvodní představení předpřítomného času, tvoření předpřítomného ča­su.

Copyright info:

Song written and performed by Schuyler Fisk. Song, lyrics and photo used with permission.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předpřítomný čas v kontextu 15 57439 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety