Help for English

Hovorová angličtina: Různé 'cool' výrazy

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.06.2021

Nejčastější slovíčka a fráze, se kterými se jistě setkáte např. při sledování teenagerských filmů. Zjistíte zde, jak se např. používají slova COOL, SUCK, DAMN, nebo co znamená otázka ‘What's up?’Hovorová angličtina 2

V článku Hovorová angličtina: Gonna, wanna, gotta… věnovaném slangové angličtině jsme se zaměřili na hovorové zkomoleniny. Dnes budeme v přehledu hovorových výrazů pokračovat. Podíváme se na další častá slovíčka.

COOL

Slovo cool/‘ku:l/ jste již asi mnohdy slyšeli. Používá se ve smyslu českého 'skvělý, super’ apod. Jeho původní význam je ale ‘chladný, studený’.

Cool car! TTT *1
That would be cool! TTT *2
Nothing cool ever happens here. TTT *3  

Pokud řekneme, že něco či někdo je cool, může to také znamenat, že je to v pořádku, žádný problém:

Oh, sorry, are you okay? – Yeah, I'm cool. TTT *4
Don't worry, everything's co­ol. TTT *5  

Výraz stay cool se používá při loučení, stejně jako např. take care, což můžeme přeložit něco jako ‘měj se’.

STUFF

Slovíčko stuff/'stʌf/ je jakýmsi zástupným slovem pro téměř cokoliv, co neumíme pojmenovat, nebo se nám pro to nechce hledat ten správný výraz. Také může nahrazovat hromadně nějaké věci (things).

Oh, I hate this stuff. TTT *6
What are you talking about? – Nothing, just girl stuff, you know. TTT *7
Where do I put my stuff? TTT *8  

Spojení …and stuff se používá tehdy, když se vám už nechce pokračovat např. ve výčtu věcí, činností apod. Česky používáme v podobném významu ‘… a tak’.

I want to hang out with friends and stuff. TTT *9
They gave me some money and stuff. TTT *10
College is all essays and stuff. TTT *11  

Pozn.: Ve velmi hovorové angličtině se místo stuff používá slovo shit.

GUY

Slůvko guy/'gaɪ/ označuje jakéhokoliv muže nebo kluka.

He's a nice guy. TTT *12
What kind of guy is he? TTT *13  

V množném čísle se guys často používá jako oslovení skupiny lidí (nemusí jít jen o kluky či muže, může to být smíšená skupina):

Hey guys! TTT *14

Spojení you guys je také velice časté, a používá se takto:

What are you guys doing here? TTT *15
Do you guys understand me? TTT *16
What do you guys do? TTT *17
I'll talk to you guys later. TTT *18  

(Opět ale může jít i o smíšenou skupinku lidí, tedy kluky i holky).

Občas se podobným způsobem jako guy používá slůvko fellow/'feləʊ, které se ještě zkracuje na fella/'felə/.

He's a funny fella. TTT *19
Hey, fellas! TTT *20

WHAT'S UP?

Otázku What's up?/ˌw­ɒts'ʌp/ jistě v hovorové angličtině uslyšíte dnes a denně. Doslovný překlad vám moc nepomůže. Pomocí této otázky se někoho ptáme, co dělá, co má v plánu. Jsou to mnohdy slova, která lidé prohodí skoro místo pozdravu, takže bychom je mohli přeložit i jako ‘Jak je? Jak se vede? Tak co, co děláš?’. Jako odpověď na tuto otázku můžeme říct, co děláme, kam jdeme apod., nebo odpovědět univerzálně ‘not much’ (nic zvláštního).

Takto by mohl vypadat začátek telefonního rozhovoru mezi dvěma teenagery:

 • What's up, dude? TTT *21  
 • Not much. You? TTT *22
 • Nothing. I'm watching this movie… TTT *23

Stejný význam jako ‘What's up’ má i otázka What's going on?.

PRETTY

Slůvko pretty/'prɪti/ se používá v hovorové angličtině před přídavnými jmény a příslovci pro zesílení jejich významu. Podobně v běžné angličtině používáme very nebo really.

That's pretty cool! TTT *24
My brother's pretty dumb. TTT *25
School is pretty boring. TTT *26
I'm pretty upset! TTT *27  

Výraz pretty much používáme takto:

It's pretty much the best movie I've ever seen. TTT *28
You're pretty much the only girl I ever loved. TTT *29  

KIDDING

Pokud někdo kecá (nemluví pravdu), používáme spojení be kidding/ˌbi:'kɪdɪŋ­/:

I'm just kidding. TTT *30
You must be kidding! TTT *31
Stop kidding me! TTT *32
It's true! No kidding! TTT *33  

Pokud někomu nevěříme, můžeme buď říct no kidding! (nekecej!), nebo použít silnější výraz, jako je např. bullshit (kecy).

SHUT UP

Frázi shut up/ˌʃʌt'ʌp/ snad nemusíme představovat. Je to dost hrubý výraz, který použijeme, když chceme, aby někdo přestal mluvit.

Shut up, I'm trying to think! TTT *34
Why don't you shut up! TTT *35  

SUCK

Sloveso suck/'sʌk/ používáme tehdy, když chceme o něčem říct, že to za nic nestojí.

This movie sucks! TTT *36
Your car sucked anyway. TTT *37
Jeff, you suck! TTT *38  

Ze slovesa suck můžeme vytvořit podstatné jméno sucker/‘sʌkə/, to potom označuje hloupého člověka. Přeložit bychom ho mohli jako 'magor, blbec, hlupák, hňup’ apod.

So long, suckers! TTT *39 

DAMN

Pomocí slůvka damn/‘dæm/ (pozor na výslovnost) si můžeme poměrně slušně zanadávat. Samozřejmě existují daleko hrubší nadávky, jako např. ono slůvko na F. Na slově damn ale není nic sprostého. Můžeme ho přeložit jako 'zatraceně’.

Damn! My car's broken down! TTT *40
Damn! Where have you been? TTT *41  

Za damn může stát ještě zájmeno it:

Damn it! My car's broken down! TTT *42  

Často dochází k tomu, že damn a it splynou v jedno slovo – dammit/'dæmɪt/:

Dammit! Where have you been? TTT *43  

Přídavné jméno damned/‘dæmd/ se používá ve významu 'zatracený’:

Where's the damned key? TTT *44  

K tomuto slovu se také často přidává slovo god:

Goddamn it, you were right! TTT *45  

WHAT THE HELL

Spojení what the hell/ˌwɒt ðə'h­el/ se také používá ke klení a přitom na něm není nic sprostého.

What the hell am I gonna do now? TTT *46
What the hell are you doing here? TTT *47  

Ve vulgárnější angličtině se místo hell používá ono slůvko začínající na F.

Závěrem

Tento výčet samozřejmě není vyčerpávající. Pokusili jsme se však vypsat ty úplně nejčastější slova a výrazy, které se objevují např. v teenagerských filmech. Záměrně jsme se vyhýbali příliš vulgárním slovům a výrazům týkajícím se sexu. Ale i na ty se někdy v budoucnu dostane. Nicméně, v tomto seriálu budeme i nadále pokračovat a příště se opět podíváme na další hovorová slovíčka.

POZOR: Opět platí to, na co jsme upozorňovali v předchozím článku o hovorové angličtině. Tyto výrazy se hodí v neformálním povídání s přáteli. Rozhodně nepatří např. do školních esejí! Tam musíte používat formální angličtinu.

Překlad:
 1. Super auto!
 2. To by bylo super!
 3. Nic převratnýho se tu nikdy neděje.
 4. Jé, promiň, není ti nic? – Ne, jsem v pohodě.
 5. Neboj, všechno je v pořádku.
 6. Tohle nesnáším.
 7. O čem si povídáte? – O ničem, jen o takovejch holčičích věcech.
 8. Kam si mám dát věci?
 9. Chci trávit čas s kamarádama a tak.
 10. Dali mi nějaký peníze a tak.
 11. Vejška, to jsou samý eseje a tak.
 12. Je to milej kluk.
 13. Co je to za kluka?
 14. Čau lidi!
 15. Co tady kluci děláte?
 16. Rozumíte mi, kluci?
 17. Co kluci děláte?
 18. Popovídáme si, kluci, později.
 19. Je to legrační chlap.
 20. Čau, kluci!
 21. Tak co, člověče?
 22. Nic zvláštního, a ty?
 23. Nic. Koukám teď na takovej film…
 24. To je fakt super.
 25. Můj brácha je pěkně blbej.
 26. Škola je pěkná nuda.
 27. Jsem pěkně rozčilenej!
 28. Je to asi tak nejlepší film, co jsem kdy viděl.
 29. Jsi skoro jediná, koho jsem kdy miloval.
 30. Jen kecám.
 31. Ty určitě kecáš.
 32. Přestaň si dělat srandu.
 33. Je to pravda. Vážně. Nekecám.
 34. Držte huby, snažím se přemejšlet!
 35. Proč nezavřeš hubu?
 36. Tenhle film je debilní.
 37. To auto stejně za nic nestálo.
 38. Jeffe, ty jsi debil!
 39. Tak nazdar, blbečci!
 40. Zatraceně, auto se mi rozbilo!
 41. Kde jsi zatraceně byl?
 42. Zatraceně, auto se mi rozbilo!
 43. Kde jsi zatraceně byl?
 44. Kde je ten zatracenej klíč?
 45. Zatraceně, tys měl pravdu!
 46. Co k čertu budu dělat teď?
 47. Co tu k čertu děláš?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Hovorová slovíčka 4

Test zaměřený na hovorové výrazy (převážně americké angličtiny).

PRE-INTERMEDIATE

Test: Hovorová slovíčka 1

Test zaměřený na hovorové výrazy (převážně americké angličtiny).

INTERMEDIATE

Test: Hovorová slovíčka 2

Test zaměřený na hovorové výrazy (převážně americké angličtiny).

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Hovorová angličtina #2 43 67561 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 lety