Help for English

Hovorová angličtina: Gonna, wanna, gotta...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.11.2006

Co znamenají slůvka GONNA, WANNA, GOTTA, AIN'T, CUZ? Kdy je můžeme použít, a kdy je lepší se jich vyvarovat?Hovorová angličtina

Gonna, wanna, gotta

Jistě jste již narazili na některý z výrazů uvedených v titulku tohoto článku. Možná jste po nich marně pátrali ve slovníčku, možná jste jejich význam i nalezli, nebo si ho sami odvodili. V tomto článku si vysvětlíme, co je to za slovíčka, kdy a kde se používají, a kdy byste je nikdy použít neměli.

Jedná se o slova hovorová a nespisovná. V běžné mluvené řeči se vyskytují velice často, a to jak v řeči obyčejných lidí, tak v řeči politiků, obchodníků, učitelů apod. Nejsou to však amerikanismy, jak se mnozí často domnívají. Britové je používají také, i když pravděpodobně méně často. Najdete je např. i v písničkách skupiny The Beatles (známá je např. píseň I wanna hold your hand.)

Tato slova jsou vlastně přesným přepisem rychle vyslovených slov GOING TO, WANT TO, HAVE GOT TO. Gramatická slůvka tohoto typu se totiž v angličtině oslabují a vyslovují velmi nevýrazně. To má za výsledek jisté splynutí a zkomolení. V mluvené podobě to tak komolí všichni, pokud se nesnaží působit až příliš formálním dojmem. V psané podobě se objevují jen ve velmi neformálních případech, jako jsou e-maily přátelům, chat, apod.

Nyní se na jednotlivé výrazy podíváme z blízka:

GONNA = going to

/ gɒnə/
Tento tvar se používá pro vyjádření úmyslu, záměru, či jisté budoucnosti:

I'm gonna watch TV tonight.
You're gonna like that.
I'm not gonna tell you anything.
It's gonna rain.

(je zde důležité použít sloveso BE - I'm gonna, you're gonna, he's gonna...)

WANNA = want to

/ wɒnə/

I wanna hold your hand.
I don't wanna be late.
What do you wanna do?

Použijete-li tento tvar ve třetí osobě jednotného čísla, dopouštíte se gramatické chyby. Ve třetí osobě totiž není WANT TO, ale WANTS to. Nicméně, v hovorové angličtině se WANNA používá i ve třetí osobě.

GOTTA = have got to

/ gɒtə/
Tento tvar nahrazuje poměrně dlouhou vazbu HAVE GOT TO, tedy MUSET.

I gotta go.
Do what you gotta do.
I gotta tell you something.

Toto slovo lze použít i se slovesem HAVE:

I've gotta go.
He's gotta learn.

Další podobné výrazy:

Podobně se používají (už více zřídka) tyto výrazy:
OUGHTA = ought to
/ ɔ:tə/

You oughta know.

KINDA = kind of
/ kaində/

I kinda like it.
He's kinda funny.

LOTSA = lots of
/ lɒtsə/

It needs lotsa work.

OUTTA = out of
/ aʊtə/

I'm outta here.
We're outta time.

GIMME = give me
/ gɪmi/

Gimme that.

LEMME = let me
/ lemi/

Lemme see that.

WHATCHA = what are you
/ wɒtʃə/

Whatcha gonna do?

DUNNO = I don't know
/ dənəu/

I dunno.

SHOULDA = should have, COULDA = could have, WOULDA = would have
/ ʃʊdə kʊdə wʊdə/

I shoulda never gotten married.
It coulda been worse.

AIN'T

/ eint/
Zvláštním výrazem je ain't, které lze použít místo kteréhokoliv záporného tvaru slovesa BE, pomocného HAVE, a některých dalších pomocných sloves.

I ain't gonna do it. = I'm not going to do it.
He ain't listening. = He isn't listening.
You ain't my mom! = You aren't my mother.
I ain't done it. = I haven't done it.
She ain't got the money to buy it. = She hasn't got the money to buy it.

S tímto slovem se často ve větě používají dva zápory (což je pro spisovnou angličtinu nepřijatelné):

He ain't got no money. = He hasn't got any money.
You ain't nobody. = You aren't anybody.
I ain't never been there. = I've never been there.

CUZ, 'COS, 'CAUSE

/ kəz kɒz kɔ:z/
Toto jsou nespisovné verze slova BECAUSE (protože).

Závěrem

Můj seznam slangové angličtiny rozhodně není kompletní. Zaměřil jsem se však na nejběžnější výrazy, které by studenti angličtiny mohli k životu potřebovat. Nacházet je totiž budou na každém kroku. Objevují se v písních, v kreslených vtipech, ve filmech, v komiksech i v beletrii. Je však nesmírně důležité vědět, kdy je můžete sami použít. Nejhorší, co můžete udělat po přečtení tohoto příspěvku, je použít je hned v prvním domácím úkolu z angličtiny, či první eseji, kterou budete psát. Jsou to výrazy hovorové, jak jsem již mnohokrát zdůraznil, a hovorové by zůstat měly.

Je důležité, abyste v angličtině rozlišovali styl formální od neformálního. Často se stává, že mám ve třídě studenty, kteří trávili čas v zahraničí, či kteří hodně času tráví na internetu a komunikují tak s kamarády po celém světě. Naučí se tak spousty nových slovíček, ale nejsou schopni rozlišit, že ne každý výraz se hodí do školy, do slohové práce apod. Slang se samozřejmě učte, rozšiřujte si svoji slovní zásobu anglických nadávek a vulgarismů, a ve vhodnou chvíli je také klidně používejte. Tam, kde je však nutné psát či mluvit spisovně a formálně, používejte spisovnou a formální angličtinu.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina #2

Nejčastější slovíčka a fráze, se kterými se jistě setkáte např. při sledování teenagerských filmů. Zjistíte zde, jak se např. používají slova COOL, SUCK, DAMN, nebo co znamená otázka ‚What‘s up?'
PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina #5: Zdůrazňování

Přehled slovíček, která se v hovorové americké angličtině používají, když chceme něco zdůraznit, přidat intenzitu apod.
PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina #4: Krátká zvolání

Přehled nejrůznějších zvolání, otázek apod., které se v běžné mluvené angličtině často objevují. Dozvíte se, jak řekneme anglicky např. TO ZROVNA! nebo TO SI PIŠ! nebo DOBŘE TI TAK!
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Hovorová angličtina: Gonna, wanna, gotta... 74 129300 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 3 měsíci