Help for English

Hovorová angličtina: Gonna, wanna, gotta...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.06.2021

Co znamenají slůvka GONNA, WANNA, GOTTA, AIN'T, CUZ? Kdy je můžeme použít, a kdy je lepší se jich vyvarovat?Hovorová angličtina 1 – gonna, wanna, gotta

Jistě jste již narazili na některý z výrazů uvedených v titulku tohoto článku. Možná jste po nich marně pátrali ve slovníčku, možná jste jejich význam i nalezli, nebo si ho sami odvodili. V tomto článku si vysvětlíme, co je to za slovíčka, kdy a kde se používají, a kdy byste je nikdy použít neměli.

Jedná se o slova hovorová a nespisovná. V běžné mluvené řeči se vyskytují velice často, a to jak v řeči obyčejných lidí, tak v řeči politiků, obchodníků, učitelů apod.

Nejsou to však amerikanismy, jak se mnozí často domnívají. Britové je používají také, i když pravděpodobně méně často. Najdete je například i v písničkách skupiny The Beatles (známá je např. píseň I wanna hold your hand.)

Tato slova jsou vlastně přesným přepisem rychle vyslovených slov going to, want to, have got to. Gramatická slůvka tohoto typu se totiž v angličtině oslabují a vyslovují velmi nevýrazně.

To má za výsledek jisté splynutí a zkomolení. V mluvené podobě to tak komolí všichni, pokud se nesnaží působit až příliš formálním dojmem. V psané podobě se objevují jen ve velmi neformálních případech, jako jsou e-maily přátelům, chat, apod.

Nyní se na jednotlivé výrazy podíváme z blízka:

GONNA = going to

Tvar gonna/'gɒnə/ se používá pro vyjádření úmyslu, záměru, či jisté budoucnosti:

I'm gonna watch TV tonight. TTT *1
You're gonna like that. TTT *2
I'm not gonna tell you anything. TTT *3
It's gonna rain. TTT *4

Pozn.: Je zde důležité použít sloveso be, tedy I'm gonna, you're gonna, he's gonna, at­p.

WANNA = want to

Tvar wanna/'wɒnə/ je prostě chtít (want), za kterým je další sloveso. To je vždy ve formě infinitivu s TO. Pak se oslabené TO “přilepí” na WANT a vytvoří wanna.

wanna hold your hand. TTT *5
I don't wanna be late. TTT *6
What do you wanna do? TTT *7

Použijete-li tento tvar ve třetí osobě jednotného čísla, dopouštíte se gramatické chyby. Ve třetí osobě totiž není want to, ale wants to. Nicméně, v hovorové angličtině se wanna používá i ve třetí osobě.

GOTTA = have got to

Tvar gotta/'gɒtə/ nahrazuje poměrně dlouhou vazbu have got to, tedy muset.

gotta go. TTT *8
Do what you gotta do. TTT *9
gotta tell you something. TTT *10

Toto slovo lze použít i se slovesem have:

I've gotta go. TTT *11
He's gotta learn. TTT *12

U překladu slovesa muset si můžeme znázornit použití od základního až po krajně hovorové:

have to go.
have got to go.
I've got to go.
I've gotta go.
gotta go.
Gotta go. – takto bez podmětu velice hovorové, ale taky používané

Další podobné výrazy:

Podobně se používají (ač méně často) tyto výrazy:

 • oughta/'ɔ:tə/ = ought to

You oughta know. TTT *13

 • kinda/'kaɪndə/ = kind of

kinda like it. TTT *14
He's kinda funny. TTT *15

 • lotsa /'lɒtsə/ = lots of

It needs lotsa work. TTT *16

 • outta/'aʊtə/ = out of

I'm outta here. TTT *17
We're outta time. TTT *18

 • gimme/'gɪmi/ = give me

Gimme that. TTT *19

 • lemme/'lemi/ = let me

Lemme see that. TTT *20

 • whatcha /'wɒtʃə/ = what are you

Whatcha gonna do? TTT *21

 • dunno/də'nəʊ/ = I don't know

dunno. TTT *22

 • shoulda /ʃʊdə/ = should have, coulda /kʊdə/ = could have, woulda /wʊdə/ = would have

shoulda never gotten married. TTT *23
It coulda been worse. TTT *24

AIN'T

Zvláštním výrazem je ain't/'eɪnt/, které lze použít místo kteréhokoliv záporného tvaru slovesa be, pomocného have, a některých dalších pomocných sloves.

ain't gonna do it. = I'm not going to do it. TTT *25
He ain't listening. = He isn't listening. TTT *26
You ain't my mom! = You aren't my mother. TTT *27
ain't done it. = haven't done it. TTT *28
She ain't got the money to buy it. = She hasn't got the money to buy it. TTT *29

S tímto slovem se často ve větě používají dva zápory (což je pro spisovnou angličtinu nepřijatelné):

He ain't got no money. = He hasn't got any money. TTT *30
You ain't nobody. = You aren't anybody. TTT *31
ain't never been there. = I've never been there. TTT *32

CUZ, 'COS, 'CAUSE

Slůvka cuz/'kəz/, cos/'kəz/, cause/'kɔ:z/ jsou nespisovné verze slova because (protože).

Závěrem

Náš seznam slangové angličtiny rozhodně není kompletní. Zaměřili jsme se však na nejběžnější výrazy, které by studenti angličtiny mohli k životu potřebovat. Nacházet je totiž budou na každém kroku. Objevují se v písních, v kreslených vtipech, ve filmech, v komiksech i v beletrii.

Je však velice důležité vědět, kdy je můžete sami použít. Nejhorší, co můžete udělat po přečtení tohoto příspěvku, je použít je hned v prvním domácím úkolu z angličtiny, či první eseji, kterou budete psát. Jsou to výrazy hovorové, jak jsme již zdůraznili, a hovorové by zůstat měly.

Je důležité, abyste v angličtině rozlišovali styl formální od neformálního. Jsou třeba studenti, kteří trávili čas v zahraničí, či kteří hodně času tráví na internetu a komunikují tak s kamarády po celém světě. Naučí se tak spousty nových slovíček, ale nejsou schopni rozlišit, že ne každý výraz se hodí do školy, do slohové práce apod. Slang se samozřejmě učte, rozšiřujte si svoji slovní zásobu anglických nadávek a vulgarismů, a ve vhodnou chvíli je také klidně používejte. Tam, kde je však nutné psát či mluvit spisovně a formálně, používejte spisovnou a formální angličtinu.

Je také dobré zmínit, že hlavně slovíčka v úvodu (gonna a wanna) jsou výrazy, které se používají naprosto běžně, protože pokud mluvíme rychle, vlastně se tomu nelze vyhnout. Ovšem i ten, který je takto rychle vysloví, by do psané podoby většinou použil jejich správné tvary (going to a want to). Toto mějte na paměti.

Překlad:
 1. Dnes večer se hodlám dívat na televizi.
 2. Bude se ti to líbit.
 3. Nic ti neřeknu.
 4. Bude pršet.
 5. Chci tě držet za ruku.
 6. Nechci přijít pozdě.
 7. Co chceš dělat?
 8. Musím už jít.
 9. Udělej, co musíš udělat.
 10. Musím ti něco říct.
 11. Musím už jít.
 12. Musí se to naučit.
 13. Měl bys to vědět.
 14. Celkem se mi to líbí.
 15. Je docela zábavnej.
 16. Potřebuje to ještě hodně práce.
 17. Mizim odsud.
 18. Už nemáme čas.
 19. Dej mi to.
 20. Nech mě se na to podívat.
 21. Co budeš dělat?
 22. Nevim.
 23. Nikdy jsem se neměl ženit.
 24. Mohlo to být horší.
 25. Neudělám to.
 26. Neposlouchá.
 27. Nejsi moje máma.
 28. Já jsem to neudělal.
 29. Nemá na to peníze.
 30. Nemá žádný prachy.
 31. Nejsi nikdo.
 32. Nikdy jsem tam nebyl.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina: Různé 'cool' výrazy

Nejčastější slovíčka a fráze, se kterými se jistě setkáte např. při sledování teenagerských filmů. Zjistíte zde, jak se např. používají slova COOL, SUCK, DAMN, nebo co znamená otázka ‘What's up?’

PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina: Vztahy a sex

Časté hovorové výrazy týkající se vztahu mezi dvěma lidmi, lásky a možná i sexu.

INTERMEDIATE

Hovorová angličtina: Zdůrazňování

Přehled slovíček, která se v hovorové americké angličtině používají, když chceme něco zdůraznit, přidat intenzitu apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Hovorová angličtina: Gonna, wanna, gotta... 59 139872 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 3 lety