Help for English

Hovorová angličtina: Zdůrazňování

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.07.2021

Přehled slovíček, která se v hovorové americké angličtině používají, když chceme něco zdůraznit, přidat intenzitu apod.Hovorová angličtina 5: Zdůrazňování

V tomto pokračování seriálu o americké hovorové angličtině se naučíme, jak něco vyjádřit intenzivněji, než nám dovolí běžná slovíčka. Zjistíte, jak např. přeložit slova fakt, vážně, rozhodně, totálně, příšerně, super, vostrý, hustý apod.

pretty

Slovíčko pretty/'prɪti/ jsme zmiňovali již v prvním díle seriálu. Proto jen krátké připomenutí. Slovo pretty se v hovorové angličtině používá ve stejném významu, jako příslovce quite. Jeho význam je tedy docela nebo zcela.

That's pretty cool! TTT *1
The book was pretty interesting. TTT *2
She has a crush on you, that's pretty obvious. TTT *3  

totally

V americké angličtině často uslyšíte příslovce totally/'təʊtəli­/ ve významu vážně, opravdu, úplně, rozhodně.

Your sister is totally awesome! TTT *4
totally screwed up! TTT *5
Do you like it? – Totally! TTT *6  

dead

Slovo dead/‘ded/ se často používá s přídavným jménem, potom se však nejedná o přídavné jméno 'mrtvý’, ale o příslovce vyjadřující intenzitu: strašně, děsně, příšerně. Používá se např. v těchto spojeních:

dead drunk – totálně vožralý

Even though he only had five beers, he was dead drunk. TTT *7  

dead boring – příšerně nudný
dead bored – znuděný k smrti

The lessons with our new English teacher are dead boring. TTT *8  

dead tired – strašně unavený

I was dead tired in the evening because I'd been working all day. TTT *9  

dead sure – úplně jistý

I'm dead sure about it. TTT *10  

dead right – mající úplnou pravdu

You're dead right! TTT *11  

dead serious – zcela vážný

He was dead serious when he said those words. TTT *12  

so

Kdo by neznal slovíčko so/'səʊ/ a jeho význam, kterým lze něco zdůraznit (so good – tak dobré, so nice – tak milé, so beautiful – tak krásná). To však do našeho seriálu o hovorové angličtině nepatří. My se zaměříme na zvláštní použití slůvka so, které je pro hovorovou americkou angličtinu specifické.

Prostudujte si následující příklady hovorového použití slova so:

I'm so against it. TTT *13
This is so not my day. TTT *14
You're so not a horrible person. TTT *15
so don't want to talk about it. TTT *16
That is so not gonna happen. TTT *17
That is so not true! TTT *18
I'm so telling your father about this! TTT *19

Vidíte zde, že so nezdůrazňuje pouze přídavná jména a příslovce, jak se to běžně učíme ve škole, ale zdůrazňuje např. i předložky (so against it), záporné částice (so not my day), pomocná slovesa (so don't want), nebo dokonce celé věty.

Český překlad rozhodně či fakt není úplně přesný, protože so zde má úplně stejnou funkci, jako u přídavných jmen a příslovcí (so good – tak dobrý, so quickly – tak rychle). V našem jazyce si však slovem ‘tak’ vždy pomoci nemůžeme (so not true – taková nepravda, so my type – tak můj typ, so against it – tak proti).

killer

Slovo killer/'kɪlə/ se často používá ve významu přídavného jména. Váže se s podstatným jménem, u kterého chceme vyjádřit něco intenzivního (super, nebo naopak příšerné). Podívejte se na následující příklady.

That was a killer party! I had so much fun! TTT *20
I stayed home because I had a killer headache. TTT *21
I heard a killer joke the other day. TTT *22  

Sloveso kill/‘kɪl/ se také používá, kdy je něco tak super, že vás to 'dostane’.

That joke killed me, man! TTT *23  

Slovo killer/'kɪlə/ lze také podobně použít jako podstatné jméno, pak lze přeložit třeba jako nářez.

The party was a killer! TTT *24
The laser light show at the concert was a killer. TTT *25

kick-ass

V tomto spojení je použité mírně vulgární slůvko ass. Výraz kick-ass/'kɪkˌɑ:s/ sice vulgární není, ale zde určitě buďte při používání opatrní. Kick-ass se používá jako přídavné jméno, a to podobným způsobem, jako výše uvedené přídavné jméno killer.

That was a kick-ass party! TTT *26
They went on a kick-ass journey across the States. TTT *27
He went to a kick-ass college in Australia. TTT *28
I've always wanted a kick-ass car. TTT *29  

V tomto významu se také používá sloveso kick + podstatné jméno ass:

I think your car kicks ass! TTT *30
I love Angelina Jolie. She kicks ass! TTT *31  

hell of a

Vazba hell of a (často zkracovaná na helluva) se používá nejčastěji před přídavnými jmény, popř. před podstatnými:

This is one helluva good beer! TTT *32
This is helluva delicious! TTT *33
Helluva ride! TTT *34
Helluva party! TTT *35
That was a hell of a party, man! TTT *36

damn, darn

O slovíčku damn/'dæm/ jsme už mluvili v prvním díle tohoto seriálu. Opět tedy jen připomenutí: I slovo damn (či jeho synonymum darn) lze použít pro zdůrazňení významu nějakého přídavného jména, podobně jako helluva:

He's so damn smart! TTT *37
He wanted to write a damn good song. TTT *38
Why are people so damn stupid? TTT *39

big time

Zajímavé spojení je také big time/'bɪg ˌtaɪ­m/. Jeho význam je velmi, velmi mnoho apod. Používá se na konci věty:

This website sucks. Sucks big time. TTT *40
You owe me big time, man. TTT *41
Onions make you fart big time. TTT *42

ever

Pro zdůraznění superlativu se používá příslovce ever/'evə/:

That was the worst joke ever! TTT *43
It was the most boring movie ever! TTT *44
My brother is the coolest guy ever! TTT *45

Závěrem

Takto lze v hovorové (převážně americké) angličtině zdůraznit význam některých slov. Mějte však stále na paměti, že se jedná o hovorovou neformální angličtinu a existuje tedy mnoho situací, kam se nehodí. Věříme ale, že tento článek přispěl opět k tomu, abyste lépe rozuměli např. americkým filmům a seriálům, či rodilým mluvčím na chatu apod.

Překlad:
 1. To je fakt super.
 2. Ta kniha byla docela zajímavá.
 3. Je do tebe zakoukaná, to je celkem zřejmý.
 4. Tvoje ségra je vážně skvělá!
 5. Úplně jsem to podělal.
 6. Líbí se ti to? – Rozhodně.
 7. I když měl jen pět piv, byl totálně nametený.
 8. Hodiny s naším novým angličtinářem jsou příšerně nudný.
 9. Večer jsem byl příšerně unavený, protože jsem celý den pracoval.
 10. Jsem si tím úplně jistý.
 11. Máš naprostou pravdu!
 12. Byl naprosto vážný, když řekl ta slova.
 13. Jsem ROZHODNĚ proti.
 14. Tak tohle FAKT není můj den.
 15. ROZHODNĚ nejsi špatnej člověk.
 16. Já o tom ROZHODNĚ nechci mluvit.
 17. To se teda ROZHODNĚ nestane.
 18. To je TAKOVÁ SPROSTÁ LEŽ! To ROZHONĚ není pravda.
 19. Tak o tomhle ROZHODNĚ řeknu tvýmu tátovi.
 20. To byl super mejdan. Skvěle jsem se bavil!
 21. Zůstal jsem doma, protože mě příšerně bolela hlava.
 22. Tuhle jsem slyšel skvělej vtip.
 23. Ten vtip mě dostal, člověče.
 24. Ta párty, to byl nářez.
 25. Ta lejzrová světelná show na tom koncertě byla super.
 26. Byla to boží párty!
 27. Jeli na skvělou cestu napříč Spojenými státy.
 28. Chodil na nějakou vostrou australskou vejšku.
 29. Vždycky jsem chtěl nějaký suprový auto.
 30. Myslím, že tvoje auto je suprový.
 31. Miluju Angelinu Jolie. Je dost vostrá!
 32. Tohle je zatraceně dobrý pivo.
 33. Tohle je zatraceně vynikající!
 34. To byla ale jízda!
 35. To je ale párty! Super párty!
 36. To by zatraceně dobrý večírek, kámo!
 37. Je zatraceně chytrej.
 38. Chtěl napsat zatraceně dobrej song.
 39. Proč jsou lidi takoví magoři?
 40. Tyhle stránky jsou debilní. A to hodně!
 41. Mám to u tebe, kámo.
 42. Po cibuli se děsně prdí.
 43. To byl nejdebilnější vtip, co jsem kdy slyšel!
 44. Byl to nejnudnější film, co jsem kdy viděl.
 45. Můj brácha je ten nejsuprovější člověk na světě.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina: Krátká zvolání

Přehled nejrůznějších zvolání, otázek apod., které se v běžné mluvené angličtině často objevují. Dozvíte se, jak řekneme anglicky např. TO ZROVNA! nebo TO SI PIŠ! nebo DOBŘE TI TAK!

PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina: Různé 'cool' výrazy

Nejčastější slovíčka a fráze, se kterými se jistě setkáte např. při sledování teenagerských filmů. Zjistíte zde, jak se např. používají slova COOL, SUCK, DAMN, nebo co znamená otázka ‘What's up?’

INTERMEDIATE

Test: Hovorová slovíčka 4

Test zaměřený na hovorové výrazy (převážně americké angličtiny).

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář