Help for English

The Billy Goat Gruff

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z norské pohádky The Billy Goats Gruff 
billy goat - kozel, kozlík
BrE
/'bɪliˌgəʊt/ Přehrát
AmE
/'bɪliˌgoʊt/ Přehrát

noun - a male goat

 
creak - skřípat, vrzat
BrE
/'kri:k/ Přehrát
AmE
/'kri:k/ Přehrát

verb - to make a high squeaking noise

 
cross - přejít (přes), přecházet (přes)
BrE
/'krɒs/ Přehrát
AmE
/'krɑ:s/ Přehrát

verb - to walk across something, e.g. street etc.

 
crush - rozdrtit, drtit, rozmáčknout, rozmačkat
BrE
/'krʌʃ/ Přehrát
AmE
/'krʌʃ/ Přehrát

verb - damage or destroy by pressing heavily

eyeball
eyeball - oko, oční bulva, bulva (oční)
BrE
/'aɪbɔ:l/ Přehrát
AmE
/'aɪbɔ:l/ Přehrát

noun - the eye

 
gobble - shltnout, slupnout
BrE
/'gɒbl/ Přehrát
AmE
/'gɑ:bl/ Přehrát

verb - to eat something quickly without chewing it

 
groan - naříkat, sténat, vzdychat
BrE
/'grəʊn/ Přehrát
AmE
/'groʊn/ Přehrát

verb - to make a deep sound showing your pain or sadness

 
hillside - stráň, úbočí (kopce), úbočí kopce
BrE
/'hɪlsaɪd/ Přehrát
AmE
/'hɪlsaɪd/ Přehrát

noun - the side of a hill

 
hoarse - chraplavý, hrubý (hlas)
BrE
/'hɔ:s/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rs/ Přehrát

adjective - (of one's voice) deep and harsh

horn
horn - roh (býka apod.), růžek
BrE
/'hɔ:n/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rn/ Přehrát

noun - one of the two hard pointed things that grow on the head of some animals, e.g. a bull etc.

poke
poke - píchnout, šťouchnout
BrE
/'pəʊk/ Přehrát
AmE
/'poʊk/ Přehrát

verb - to push something with a long thin thing such as a finger etc.

 
poker - pohrabáč
BrE
/'pəʊkə/ Přehrát
AmE
/'poʊkər/ Přehrát

noun - a long metal instrument used to move the coal or wood in a fire (to make it burn better)

 
ravine - rokle, roklina
BrE
/rə'vi:n/ Přehrát
AmE
/rə'vi:n/ Přehrát

noun - a deep narrow valley, usually formed by a river etc.

 
roar - řvát
BrE
/'rɔ:/ Přehrát
AmE
/'rɔ:/ Přehrát

verb - to make a deep loud sound, like a lion

 
scarcely - skoro vůbec
BrE
/'skɑ:sli/ Přehrát
AmE
/'skɑ:rsli/ Přehrát

adverb - almost not

 
spear - kopí, oštěp
BrE
/'spɪə/ Přehrát
AmE
/'spɪr/ Přehrát

noun - a long straight stick with a sharp point at one end which is used as a weapon

stream
stream - potok, říčka
BrE
/'stri:m/ Přehrát
AmE
/'stri:m/ Přehrát

noun - a narrow natural flow of water, a narrow river

 
tiny - malinký, titěrný, mrňavý
BrE
/'taɪni/ Přehrát
AmE
/'taɪni/ Přehrát

adjective - very small

 
toss - hodit, pohodit, mrštit
BrE
/'tɒs/ Přehrát
AmE
/'tɑ:s/ Přehrát

verb - to throw; to throw something carelessly

 
tramp - dupat, těžce kráčet
BrE
/'træmp/ Přehrát
AmE
/'træmp/ Přehrát

verb - to walk with heavy steps

 
trip - cupitat, ťapat, ťapkat, hopsat
BrE
/'trɪp/ Přehrát
AmE
/'trɪp/ Přehrát

verb, literary - to walk with quick short steps

 
troll - troll
BrE
/'trəʊl/ Přehrát
AmE
/'troʊl/ Přehrát

noun - (Harry Potter) a large creature that Harry and Ron had to fight in their first year at Hogwarts

ugly
ugly - ošklivý, škaredý, šeredný
BrE
/'ʌgli/ Přehrát
AmE
/'ʌgli/ Přehrát

adjective - unpleasant to look at, not nice or beautifulPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

The Billy Goats Gruff

Norská pohádka o zlém trolovi a třech kůzlátkách.
INTERMEDIATE

Čím..., tím... (TEST)

Umíte správně vyjádřit například spojení ‚čím dříve, tím lépe‘ nebo ‚čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš‘? Otestujte se.
PRE-INTERMEDIATE

Quiz: The Lord of the Rings Trivia (basic)

Vítám vás v prvním díle série kvízů, která postupně prověří nejen vaši znalost této literární perly, ale i angličtiny!
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The Billy Goat Gruff 0 8955