Help for English

Billy Joel - You May Be Right

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně Billyho Joela 
awhile - na chvilku
BrE
/ə'waɪl/ Přehrát
AmE
/ə'waɪl/ Přehrát

adverb - for a very short time

 
combat zone - nebezpečná čtvrť
BrE
/'kɒmbætˌzəʊn/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mbætˌzoʊn/ Přehrát

noun - a dangerous district or neighbourhood with a very high crime rate

 
crash a party - přijít bez pozvání (na večírek apod.)
BrE
/ˌkræʃ ə'pɑ:ti/ Přehrát
AmE
/ˌkræʃ ə'pɑ:rt̬i/ Přehrát

verb - to come uninvited to a party

 
dirty - sprostý, neslušný
BrE
/'dɜ:ti/ Přehrát
AmE
/'dɜ:rt̬i/ Přehrát

adjective - indecent and/or offensive

 
electric - elektrický
BrE
/ɪ'lektrɪk/ Přehrát
AmE
/ɪ'lektrɪk/ Přehrát

adjective - using electricity

 
fight - hádat se
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

verb - to have an argument, to argue

 
hurt - zranit, ublížit
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to cause somebody to feel pain, to injure

 
insane - šílený, bláznivý
BrE
/ɪn'seɪn/ Přehrát
AmE
/ɪn'seɪn/ Přehrát

adjective - very foolish

 
joke - vtip
BrE
/'dʒəʊk/ Přehrát
AmE
/'dʒoʊk/ Přehrát

noun - a short funny story with a punchline that should make people laugh

 
lunatic - šílenec, blázen
BrE
/'lu:nətɪk/ Přehrát
AmE
/'lu:nətɪk/ Přehrát

noun - a very foolish person

 
madness - šílenství, bláznovství
BrE
/'mædnəs/ Přehrát
AmE
/'mædnəs/ Přehrát

noun - foolish behaviour

 
pretend - předstírat
BrE
/prɪ'tend/ Přehrát
AmE
/prɪ'tend/ Přehrát

verb - to act like something is true but it is not, to act in a deceptive way

 
prove - dokázat, prokázat
BrE
/'pru:v/ Přehrát
AmE
/'pru:v/ Přehrát

verb - to show that something is true

 
satisfy - uspokojit, naplnit potřebu, ukojit
BrE
/'sætɪsfaɪ/ Přehrát
AmE
/'sæt̬ɪsfaɪ/ Přehrát

verb - to make somebody happy; to be enough for something

 
save - zachránit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to protect from death or from damage

 
stranded - uvíznutý, uvízlý
BrE
/'strændɪd/ Přehrát
AmE
/'strændɪd/ Přehrát

adjective - unable to leave a place

 
trash - ostře kritizovat (někoho), kritizovat (někoho)
BrE
/'træʃ/ Přehrát
AmE
/'træʃ/ Přehrát

verb - to severely criticize someone

 
turn out the light - vypnout světlo
BrE
/ˌtɜ:n'aʊt ðə 'laɪt/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'aʊt ðə 'laɪt/ Přehrát

verb - to make the light stop shiningPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: MAYBE vs. MAY BE

Umíte správně používat MAYBE a MAY BE? Procvičte si to.

PRE-INTERMEDIATE

MAYBE nebo MAY BE?

Článek, ve kterém se naučíte používat modální slovesa MAY a MIGHT místo slova MAYBE.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Překlad slova "pravda"

Víte, že se PRAVDA překládá různými způsoby? Procvičte si to.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář